Kadın Akademisyenlerin Bilim ve Teknolojideki Rolünün Güçlendirilmesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 January 2012
01 January 2017

Türk Ortak(lar)

İstanbul Teknik Üniversitesi

Koordinatör

Uppsala Üniversitesi (İsveç)

Bütçe

4.3 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek için;

  • Mevcut durumun tespiti
  • Farkındalık yaratma
  • Eşitliği sağlayacak politika ve stratejilerin geliştirilmesi
  • Alınan kararların uygulanması ve ana akımlaştırılması
  • Bu süreçlerin izlenmesi ve yönetilmesi
  • Sonuçların değerlendirilmesi
  • Geri besleme ile sistemin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması
  • Değişim sürecinde karşılaşılan engellerin tespit edilmesi ve bunlarla mücadele yöntemleri

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Akademik araştırmacıların çalışma ortamlarında değişimler uygulamak, kadın araştırmacıların bilim ve teknolojide kalmaları ve akademik kariyer yapmalarını teşvik etmek, tüm araştırma personelinin iş koşullarını iyileştirip; araştırma gücünde çeşitlilik geliştirmek ve böylece her kıdem düzeyinde yaratıcılığın ve araştırma çıktısı kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak, kadın araştırmacıların daha fazla işe alınması ve görevde kalmalarını sağlayacak olanakları geliştirmek ve böylelikle akademik hiyerarşinin yüksek düzeylerine ilerlemelerine katkıda bulunmak ve karar verme süreçlerindeki etkilerini artırabilmesidir.Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratma ve yükseköğretimde kadın akademisyenlerin güçlendirilmesi konusunda önem taşımaktadır.FESTA, politika ve stratejileri kapsamında geliştirdiği tavsiyeler, raporlar ve online toolkit’ler ile yükseköğretim alanında kadın akademisyenlerin karşılaştığı zorlukların ortadan kaldırılmasına yönelik önemli katkılarda bulunmuştur.