Kalp ve Damar Hastalıklarına Yeni İlaç Umudu

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 January 2014
31 December 2018

Türk Ortak(lar)

Bilkent Üniversitesi

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Ebru ERBAY

Bütçe

1.5 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 ERC

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

METARNAFLAMMATION temel araştırma ERC projesinde damar sertliği ve kalp krizinin tedavisi için moleküler biyolojiye dayalı yeni ilaç hedeflerinin geliştirilmesini amaçlanmaktadır. Proje, metabolizma ile bağışıklık sisteminin kesiştiği moleküler nodların tanımlanmasında önem taşıyor.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Proje diyabet, kanser, damar sertliği gibi birçok kompleks hastalığın moleküler patolojisinin aydınlatılmasında faydalı olacaktır. Bu sayede, Türkiye’nin birincil derecedeki ölümlerine ve hastalığa bağlı ekonomik güç kaybı sebeplerinden olan kalp ve damar hastalıkları için ilaç geliştirilmesine öncülük edilecektir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı