H2020

Akıllı ve Temiz Enerji, Akıllı Tüketici Odaklı Enerji Sistemleri ve Akıllı Şehirler ve Toplumlar 2020 Yılı Çağrıları

Çağrı Kodu H2020-LC-SC3-EC-ES-SCC-2020
Çağrı Açıklaması

Çağrı kapsamında tüketiciler için akıllı ve temiz enerji, akıllı tüketici odaklı enerji sistemleri ve akıllı şehirler ve toplumlar alanlarına  yönelik projeler desteklenecektir

Çağrı Açılış Tarihi 03.09.2019
Çağrı Kapanış Tarihi 29 Ocak 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Başlık

Detaylar

Öngörülen Bütçe

LC-SC3-EC-3-2020

Consumer engagement and demand response

€16 million

LC-SC3-ES-3-2018-2020

Integrated local energy systems (energy islands)

€15 million

LC-SC3-ES-4-2018-2020

Decarbonising energy systems of geographical islands

€40 million

LC-SC3-ES-5-2018-2020

TSO-DSO-Consumer: Large-scale demonstrations of innovative grid services through demand response, storage and small-scale (RES) generation

€22 million

LC-SC3-ES-10-2020

DC-AC/DC hybrid grid for a modular, resilient and high RES share grid development

€14 million

LC-SC3-ES-11-2020

Rapid relief through transitions on islands

€4 million

LC-SC3-ES-12-2020

Integrated local energy systems (energy islands): international cooperation with India

€9 million

LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020

Smart Cities and Communities

€55 million

LC-SC3-SA-1-2020

Smart Airports

€12 million

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 187 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Ufuk 2020 Gelecek Nesil Batarya Çağrısı

Çağrı Kodu H2020-LC-BAT-2019-2020
Çağrı Açıklaması

3 Aralık 2019 tarihi itibariyle Ufuk2020 Kesişen Alanlar Çalışma Programı altında desteklenecek dört çağrı başlığı başvurulara açılmıştır. Her dört başlığın toplam bütçesi 90 Milyon Avrodur.

Çağrı Açılış Tarihi 03.12.2019
Çağrı Kapanış Tarihi 21.04.2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Çağrı Kodları

Başlık

Bütçe

LC-BAT-8-2020 (ENERGY)

Next-generation batteries for stationary energy storage

€20 m

LC-BAT-9-2020 (ENERGY)

Hybridisation of battery systems for stationary energy storage

€10 m

LC-BAT-10-2020 (TRANSPORT)

Next generation and realisation of battery packs for BEV and PHEV

 

€40 m

LC-BAT-11-2020 (TRANSPORT)

Reducing the cost of large batteries for waterborne transport

€20 m

 

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 90 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Ufuk2020 Yenilenebilir Enerji Çağrısı

Çağrı Kodu H2020-LC-SC3-RES-2020
Çağrı Açıklaması

3 Aralık 2019 tarihi itibariyle Ufuk2020 Enerji Alanı Çalışma Programı altında iki çağrı başlığı başvurulara açılmıştır. Her iki başlığın toplam bütçesi 83 Milyon Avrodur.

Çağrı Açılış Tarihi 03.12.2019
Çağrı Kapanış Tarihi 21.04.2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Çağrı Kodları

Başlık

Bütçe

LC-SC3-RES-1-2019-2020

Developing the next generation of renewable energy technologies 

€45 m

LC-SC3-RES-18-2020

Advanced drilling and well completion techniques for cost reduction in geothermal energyation

€8 m

LC-SC3-RES-31-2020

Offshore wind basic science and balance of plant

€8 m

LC-SC3-RES-32-2020

New test rig devices for accelerating ocean energy technology development

€8 m

LC-SC3-RES-26-2020

Development of next generation renewable fuel technologies from CO2 and renewable energy (Power and Energy to Renewable Fuels)

€8 m

LC-SC3-RES-37-2020


Combined clean biofuel production and phytoremediation solutions from contaminated lands worldwide

 

€6 m

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 83 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

ERA-Net Çağrısı

Concenrated Solar Power (CSP) ERANET Cofund Çağrısı

Çağrı Kodu
Çağrı Açıklaması

CSP (Concentrated Solar Power) ERANET COFUND projesi Ufuk2020 Enerji Alanı'nda desteklenen bir projedir. Projenin amacı CSP teknolojisinin araştırma ve ticarileşme faaliyetleri arasındaki boşluğun doldurulması için AB’nin ortak hareket etmesinin sağlanmasıdır. Böylelikle, CSP teknolojisinin orta vadede Avrupa’nın yenilenebilir elektrik üretiminde önemli bir rol oynamasının sağlanması hedeflenmektedir.

Çağrı Açılış Tarihi 07.10.2019
Çağrı Kapanış Tarihi 10.01.2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 5.000.000 TL
Öncelikli Konular

Çağrı aşağıda belirtilen konuları kapsamaktadır; 

  • Gelişmiş merkezi alıcılı erimiş tuz teknolojisi
  •  Silikon yakıtlı parabolik toplayıcılar
  • Yeni nesil merkezi alıcılı güç tesisleri
  •  Açık volümetrik hava alıcısı
  •  Gelişmiş termal enerji depolama
  •  Gelişmiş lineer fresnel teknolojisi
  • Erimiş tuzlu parabolik toplayıcılar
  • Çok kuleli ışın sistemi
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar

Çağrı, TÜBİTAK’ın da içinde yer aldığı İspanya, Almanya, Belçika, Yunanistan, İsviçre, İtalya, İsrail ve Portekiz'den 11 fonlayıcı kuruluş katılım sağlamaktadır. Oluşturulacak konsorsiyumların çağrıya katılan en az 3 farklı ülkeden 3 farklı kuruluştan ortaklardan oluşması gerekmektedir. 

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

SOLAR-ERA.NET Cofund 2 Çağrısı

Çağrı Kodu SOLAR-ERA.NET Cofund 2
Çağrı Açıklaması

Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı SOLAR-ERA.NET Cofund 2 projesinde, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması, bu alanda sanayi uygulamalarının arttırılması, tematik alanların belirlenmesi, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi üzerine uluslararası Ar-Ge işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesi ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, 11 ülkeden 13 fonlayıcı kuruluşun yer aldığı; fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi teknolojileriyle ilgili alanlardaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği ek ortak çağrı başlatılmıştır.

Çağrı Açılış Tarihi 07.10.2019
Çağrı Kapanış Tarihi 29.01.2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 6.400.000 TL
Öncelikli Konular

A) Gelişmiş Endüstriyel PV Teknolojileri 
B) Gelişmekte Olan PV Teknolojileri
C) Bina ve Altyapıya Entegre PV Teknolojileri
D) PV Santrallerinde Performans Artırıcı Teknolojiler
E) Düşük Maliyetli ve Yeni Nesil Yoğunlaştırıcı Güneş Enerji Teknolojileri

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar

Proje çağrısına, en az 1 katılımcının endüstriden olması kaydı ile 2 farklı ülkeden 2 katılımcıyı içeren konsorsiyumlar katılabilecektir. Bir projenin seçilebilmesi için en az iki ülke tarafından desteklenmesi gerekecektir. Bazı ülkelerin fonlayıcı kuruluşları kendilerinin fonlayacağı projelerin asgari 3 farklı ülke olması koşulunu koymuştur. Bu ülkelerden kurumlarla yapılacak ortaklıklarda bu hususun dikkate alınması gerekmektedir.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.