Vizyon

Önemli paydaşları bir araya getirerek, nesnelerin interneti alanında inovasyon faaliyetleri için destek sağlamak.

Misyon

Önemli paydaşları bir araya getirmek üzere bir platform sağlamak

Kimler Katılabilir?

Nesnelerin İnterneti alanında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, araştırma kuruluşları ve üniversiteler Nesnelerin İnterneti İnovasyon İşbirliği’ne üyelik yoluyla katılabilirler.

Çalışma Alanları

Nesnelerin İnterneti İnovasyon İşbirliği’nin üyelerinden aşağıda listelenen Çalışma Grupları'ndan en az birinde aktif olarak rol alması beklenmektedir, ki bunlar aynı zamanda yol haritası bileşenleridir:

 • ÇG 1: Nesnelerin İnterneti Avrupa Araştırma Kümesi
 • ÇG 2: İnovasyon Ekosistemi
 • ÇG 3: Nesnelerin İnterneti Standardizasyonu
 • ÇG 4: Nesnelerin İnterneti Politikaları
 • ÇG 5: Akıllı Yaşam Ortamları
 • ÇG 6: Akıllı Çiftçlik ve Gıda Güvenliği
 • ÇG 7: Giyilebilirler
 • ÇG 8: Akıllı Şehirler
 • ÇG 9: Akıllı Ulaşım
 • ÇG 10: Akıllı Su Yönetimi
 • ÇG 11: Akıllı İmalat
 • ÇG 12: Akıllı Enerji
 • ÇG 13: Akıllı Binalar ve Mimari

Üyeler

Nesnelerin İnterneti Yenilik İşbirliği yapısına üye olarak katılmak mümkündür.  Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden farklı uzmanlıkları temsil eden 120’nin üzerinde üyesi bulunmaktadır. Önde gelen üyeler arasında aşağıdaki kurum ve kuruluşlar yer almaktadır:

Philips Lighting, Vodafone, Siemens, Bosch, Huawei, Nokia, IBM, ATOS, BT, John Deere, Infineon, Engineering LOI, CNH Industrial, Telit Communications, Artemisia, Digital Catapult, Gradiant, Samsung, STMicroelectronics, Schneider Electric, and Arthur’s Legal.

Türk Üyeler

Türkiye'den paydaş olarak Işıksoy Tekstil A.Ş. yer almaktadır.

Üyelik İçin

Sanayi firmaları, KOBİ’ler, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri üye olabilmektedir. Üyelik yıllık ücrete tabidir. 

Kuruluş Tipi Tam Üyelik Asosiye Üyelik
KOBİ 1.000,00 Avro 500,00 Avro
Akademi ve Ar&Ge Merkezleri 1.000,00 Avro 500,00 Avro
Birlik ve Dernekler 1.000,00 Avro 500,00 Avro
Son Kullanıcı Toplulukları 1.000,00 Avro 500,00 Avro
Sanayi (KOBİ dışı) 2.000,00 Avro 500,00 Avro
Kamu Tüzel Kişiliği   Ücretsiz


Üye olmak için, “Join” adresinden Nesnelerin İnterneti İnovasyon İşbirliği üyelik başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. 

Yol Haritası Bileşenleri

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfada yer alan bilgiler, Nesnelerin İnterneti İnovasyon İşbirliği’nin internet ortamında yer alan dokümanlarından derlenmiş olup, detaylı bilgi için AIOTI web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.