Avrupa Havacılık ve Savunma Sanayii firmalarından oluşan  "Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD)", geniş sektörel kapsayışının yanında Ufuk2020 Güvenli Toplumlar alanında faaliyet gösteren firmaları da içinde barındıran büyük bir dernektir. Söz konusu derneğin en önemli faaliyetlerinden biri Güvenli Toplumlar çağrıların yönelik proje pazarı etkinlikleri düzenlemeleri ve Çalışma Programları'na katkı sağlamasıdır.

Vizyon

Derneğin vizyonu, temsil ettiği endüstriler için ortak pozisyonların geliştirilmesi için tek bir platform sağlamaktır.

Misyon

ASD'nin genel misyonu Havacılık, Savunma ve Güvenlik Endüstrileri için merkezi bir istihbarat merkezi olması ve ASD'nin kendi ihtiyaçlarını göz önüne alarak AB mevzuatının ve politikalarının şekillenmesine katkıda bulunmasının yanı sıra Avrupa Kurumları ve Uluslararası örgütlere karşı ortak tutumlar savunarak finansman fırsatlarını Avrupa endüstrisinin yararı ve üyelerinin ortak çıkarları doğrultusunda güvence altına almaktır.

Kimler Katılabilir?

Sivil Havacılık, Savunma, Güvenlik, Uzay teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları, söz konusu kuruluşlardan oluşan ulusal veya uluslararası dernekler ASD'ye katılım sağlayabilir ve faaliyetlerinde rol oynayabilir.

Çalışma Alanları

ASD'nin genel hedefleri aşağıdaki gibi listelelebilir:

  • Avrupa endüstrisini önceliklerini desteklemek ve Avrupa kamu politikasında sektörel anlamda güce sahip olmak, politika belirlemede erken uyarı sağlamak, etki değerlendirmek, politikayı başlatmak ve şekillendirmek ve ortak pozisyonlar geliştirmek için temsil etmek,
  • Sektör olarak Avrupa kurumlarındaki ilgili paydaşlar nezdinde tek irtibat noktası sunmak,
  • Sektördeki KOBİ'lerin  tedarik zinciri içerisindeki rekabetçiliğini geliştirilmesini kolaylaştırmak

ASD'nin Çalışma Alanları:

  • Sivil Havacılık
  • Savunma
  • Güvenlik
  • Uzay

Üyeler

Derneğe 19 ülkeden 15 Avrupa Uzay ve Savunma Şirketi ile 26 Ulusal Dernek üyedir. Söz konusu üyeler arasında Airbus, BAE Systems, Rolls Royce, Safran, Thales gibi büyük firmalar yer almaktadır.

Türk Üyeler

Türkiye'den Savunma Sanayii İmalatçıları Derneği (SaSaD) ASD'ye üyedir.

Üyelik İçin

Üyelik için ASD Sekretaryası ile iletişime geçebilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Yol Haritası Bileşenleri

Ayrıntılı Bilgi

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.