Vizyon

İnşaat sektörünün global seviyede rekabetçiliğinin teşvik edilmes ve enerji verimliliğinin sürdürülebilir ticarete dönüştürülmesi ile ileri teknolojiye sahip inşaat endüstrisinin yaratılması

Misyon

Aralık 2008'de Avrupa Ekonomik İyileştirme Planı kapsamında başlatılan, Enerji Verimli Binalar Üzerindeki Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (PPP), yüksek bir endüstriyel katılımı ve inşaat sektörünün yenilenmesini amaçlamaktadır. Yeni AB çerçeve programı Horizon 2020'de, Enerji Verimli Binalar üzerine sözleşmeli PPP (contractual PPP), gelecekteki akıllı şehirlere giden yolu kolaylaştıran, bina ve ilçe ölçeğinde uygun fiyatlı teknolojiler ve çözümler geliştirmeyi hedeflemektedir.

Kimler Katılabilir?

ECTP'nin E2B Komitesi, üye olmak isteyen herhangi bir kuruluşa açıktır. Üyeler, sanayi, araştırma, KOBİ'ler ve kamu kurumlarından oluşur ve birlikte etkimiz daha da artar.

Çalışma Alanları

  • 2020 hedefleri doğrultusunda enerji kullanımı ve GHG emisyonundaki azalmayı hızlandırmak için teknolojiler ve çözümler geliştirmek;    
  • İnşaat endüstrisini yüksek verimlilik ve daha nitelikli çalışanlarla bilgi temelli bir sürdürülebilir iş haline getirmek için enerji verimliliği çözümleri geliştirmek;
  • Akıllı şehirler için uygun maliyetli, kullanıcı dostu, sağlıklı ve güvenli ürünler sunarak AB yapı endüstrisinin rekabet gücünü artırmak, yeşil binalar ve ilçeler için yenilikçi ve akıllı sistemik yaklaşımlar geliştirmek.

Üyeler

EeB yönetim kurulu üyelerine liste üzerinden ulaşabilirsiniz.

Türk Üyeler

AKG Gazbeton

Üyelik İçin

EeB'ye üye olmak için tıklayınız.

Yol Haritası Bileşenleri

  • Nötr / enerji pozitif yeni binalar
  • Mevcut binaları enerji verimli binalara dönüştürmek için yenileme
  • Enerji verimli bölge / topluluklar
  • Yatay örgütsel özellikler
  • Yatay teknolojik yönler

Ayrıntılı Bilgi

Ayrıntılı bilgi için http://e2b.ectp.org/.