2001 yılında Avrupa Demiryolu sektörünü canlandırma, demiryolu araştırmalarında yeniliği teşvik etme ve Avrupa demiryolu araştımalarına rehberlik etmek amacıyla kurulmuştur. ERRAC üyesi 45 temsilci, Avrupa demiryolu sektöründe varlık gösteren üretici, işletici, altyapı işleticisi, Avrupa Komisyonu, AB Üye Devletleri, akademi ve son kullanıcı gibi çeşitli alanlardan gelmektedir. Bu temsilciler demiryolunun şehir içi ve bölgesel düzeyde konvansiyonel, yüksek hız ve yük taşımacılığı temel alanlarını temsil etme görevi üstlenmişlerdir.

Shift2Rail Ortak Girişimi demiryolu araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerini fonlama yoluyla desteklemektedir.

Shift2Rail ile ilgii detaylı bilgi elde etmek için tıklayınız.

Vizyon

Rekabetçi, kaynak verimli, akıllı demiryolu ulaşım sistemlerinin Avrupa vatandaşlarının taleplerini karşılayacak şekilde ekonomik gelişmenin teşviki ile Avrupa genelinde iş imkanlarının artırımı ve Avrupa demiryolu sektörünün dünyadaki konumunun güçlendirilmesi ekseninde bir vizyon ortaya konulmaktadır. Ayrıntılar RailRoute2050 dokümanında bulunabilir.

RailRoute2050'nin özetine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Misyon

 • Ortak Avrupa demiryolu araştırmaları ve inovasyon stratejisinin tanımlanması ve uygulanması
 • Ortak Avrupa demiryolu araştırmaları ve inovasyonlarının teşviki
 • Paydaşlar arasında fikir birliği oluşturulması
 • Avrupa, ulusal ve özel düzeyde demiryolu araştırmaları ekseninde sinerji yaratılması
 • Araştırma yeteneğinin güçlendirilmesi
 • İnsan ve malzeme kaynağının etkili kullanımı
 • Hedefler dahilinde ortak araştırma şemalarının başlatılması

RailRoute2050 dokümanında da yer alan bu misyonlara buradan ulaşabilirsiniz.

Kimler Katılabilir?

 CER, EFRTC, EURNEX, UIC, UITP, UNIFE gibi çatı kuruluşlar ERRAC üyesi olabilmektedirler.

Çalışma Alanları

 • Avrupa Demiryolu İnovasyon ve Araştırma Stratejisi'nin ortaya konulması
 • Avrupa demiryolları için işbirliğinin temin edilmesi
 • Demiryolu paydaşları arasında Avrupa ve uluslararası düzeyde sinerji yaratılması
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yeniden organize edilmesi
 • İnsan ve malzeme kaynağının verimlileştirilmesi
 • Ortak araştırma planının ortaya konulması

Üyeler

 • CER
 • EFRTC
 • EIM
 • EPF
 • EPTTOLA
 • ERFA
 • EURNEX
 • F&L
 • UIC
 • UIP
 • UIRR
 • UITP
 • UNIFE

şemsiye kuruluşları ERRAC Avrupa Teknoloji Platformu altında üye olarak yer almaktadır. 

Türk Üyeler

Uluslararası Demiryolları Birliği-UIC çatısı altında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları da ERRAC'ta temsil edilmektedir.

Üyelik İçin

Yol Haritası Bileşenleri

ERRAC Yol Haritası, 7. Çerçeve Programı'nda bir CSA projesi olarak ortaya çıkmış ve ERRAC Stratejik Demiryolu Araştırma Ajandası (Strategic Rail Research Agenda) uygulamaları noktasında sağlam temellere dayanarak ortaya çıkarmıştır. Stratejik Demiryolu Araştırma Ajandası ise 6 temel bileşene dayanmaktadır:

 1. Enerji ve Çevre
 2. Kişisel Güvenlik
 3. Test, Homologasyon ve Güvenlik
 4. Rekabetçilik ve Kolaylaştırıcı Teknolojiler
 5. Strateji ve İktisat
 6. Altyapı

Yol haritası kapsamında çıkarılan birbiri ile ilintili elementler ise aşağıdaki gibidir:

 • Enerji
 • Gürültü, Titreşim, Sürdürülebilir Tasarım ve Tedarik
 • Orta ve Uzun Menzil Yolcu ve Yük Taşımacılığı
 • Şehir İçi Ulaşım (ERTRAC ile beraber hareket edilmektedir)
 • Şehir Dışı ve Bölgesel Demiryolu Taşımacılığı
 • Emniyet, Güvenlik ve Rekabetçilik (demiryolu altyapıları göz önünde bulundurulmaktadır)

Bunların haricinde ERRAC Avrupa Birliği tarafından fonlanan 75 adet demiryolu projesinin değerlendirilme metodolojisinin geliştirilmesinde ve proje uygulamalarının takibinde aktif olarak rol almıştır.

ERRAC Yol Haritası oluşturulurken, yolcu ve yük taşımacılığı ekseninde, demiryolu ulaşımının diğer ulaşım modları ile ilişkisine de parmak basılmıştır. Bu kapsamda, orta ve uzun menzilde yüksek hızlı ve konvansiyonel trenler, şehir içi raylı sistemler ve ortak modlu ulaşım sistemleri kapsam altına alınmıştır.

ERRAC Yol Haritası'nın amaçlarına, yapısına, çıktılarına, proje ortaklarına, ve proje iletişim bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi

ERRAC hakkında detaylı bilgilere ve ERRAC tarafından hazırlanan yol haritaları, analiz ve raporlara ulaşmak için ERRAC'ın web sayfasını ziyaret ediniz.