ETP4HPC, Avrupa'daki yüksek başarımlı hesaplama (High Performance Computing - HPC) alanında faaliyet gösteren teknoloji tedarikçileri, araştırma merkezleri ve son kullanıcıların bulunduğu sanayi kuruluşları liderliğindeki bir beyin takımıdır. 

Vizyon

Misyon

ETP4HPC'nin öncelikli amacı Avrupa'daki yüksek başarımlı hesaplama teknolojileri araştırma önceliklerini ve söz konusu teknolojilerin tedarik yöntemlerini belirlemektir.

Kimler Katılabilir?

 • HPC ve süper hesaplama teknoloji üreticileri/tedarikçileri,
 • Çok çekirdekli ve yeni mimarilerde aksaklıklarla karşılaşan bağımsız yazılım sağlayıcıları,
 • Gelişmiş HPC sistemleri ihtiyacındaki son kullanıcılar,
 • HPC teknolojileri üzerine çalışmalar yürütülen araştırma merkezleri,
 • HPC teknolojisi alanında çalışmalar yürüten hesaplama merkezleri veya yenilikçi HPC sistemleri işletmecileri,

ETP4HPC'nin üye portföyünü oluşturmaktadır.

Çalışma Alanları

Karmaşık sistemlerin modellemelerinin yapılabilmesi için HPC sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yaşam bilimleri, fizik, iklim araştırmaları ve mühendislik dalları HPC yeteneklerine sıkça ihtiyaç duyulan başlıca çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Üyeler

ETP4HPC'nin Tam Üyeleri listesine erişmek için lütfen tıklayınız

Asosiye Üyelerin listesine erişmek için lütfen tıklayınız

Türk Üyeler

Üyelik İçin

Tam (Aktif) Üyelik

HPC alanında dikkate değer derecede araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten kurumlar (Avrupa'da kurulmuş ya da Avrupa'daki uluslararası şirketler, KOBİ ve araştırma merkezleri) Tam (Aktif) Üye olarak ETP4HPC'de yer alabilirler. Tam Üyeler, Genel Kurul'da temsil edilebilmekte ve Yönetim Kurulu'nda seçme ve seçilme hakkına sahip olmaktadır.

Tam Üye Yıllık Aidat Bedelleri:

 • Büyük şirket = 6,000 Avro + KDV
 • Araştırma merkezi = 3,000 Avro + KDV
 • KOBİ = 2,100 Avro + KDV

Asosiye Üyelik

HPC teknolojileri alanında faaliyet gösteren herhangi bir kuruluş Asosiye Üye olarak ETP4HPC'de yer alabilir. Asosiye üyelerin seçme ve seçilme hakkı bulunmamaktadır ancak Platform'un tüm faaliyetlerine katılım gösterebilirler. 

Asosiye Üye Yıllık Aidat Bedelleri:

 • 2,000 Avro + KDV
 • KOBİ = 350 Avro + KDV
 • Bireysel = 250 Avro + KDV

ETP4HPC üyesi olabilmek için ilgili formların doldurulup office@etp4hpc.eu adresine iletilmesi gerekmektedir. İlgili formlar için tıklayınız

Yol Haritası Bileşenleri

ETP4HPC 2015 Yol Haritası için lütfen tıklayınız

Ayrıntılı Bilgi