Vizyon

EUREKA, pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır. EUREKA, Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesini, ülkeler arasında ortak projeler oluşturulmasını ve yürütülmesini teşvik etmek için kurulan uluslararası işbirliği platformudur.

Misyon

EUREKA Programında uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de EUREKA Programının yürütülmesinden TÜBİTAK sorumludur. TÜBİTAK, EUREKA programına sunulan projeleri TEYDEB 1509 programıyla desteklemektedir. 1509 programına sadece sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir. EUREKA projelerine katılan büyük ölçekli firmaların  projelerine %60 oranında, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır. 1509 programının uygulama esaslarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kimler Katılabilir?

Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri EUREKA projelerine katılabilir. Üniversiteler ve araştırma kuruluşları sadece hizmet sağlayıcı olarak projelerde yer alabilir. En az iki EUREKA üyesi ülkeden birer katılımcı olması gerekmektedir. 

Çalışma Alanları

EUREKA Programına tüm teknoloji alanlarında proje sunulabilir. Projelerin yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında olaması gerekmektedir.

Üyeler

EUREKA üyesi 47 ülke bulunmaktadır. Üye ülke bilgilerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Türk Üyeler

Türkiye'deki kurum ve kuruluşlarca katılım sağlanmaktadır.

Üyelik İçin

Yol Haritası Bileşenleri

Ayrıntılı Bilgi

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.