Hydrogen Europe (eski adıyla NEW-IG) hidrojen enerjisini günlük gerçeklik haline getirmek için çalışan, bünyesinde bu alanda faaliyet gösteren 92 sanayi kuruluşunu (KOBİ ve büyük şirketler) bulunduran bir sanayi birliğidir.  Hydrogen Europe, yakıt pilleri ve hidrojen teknolojilerini enerji ve ulaştırma sektörleri pazarına girmesini hızlandırmak için Avrupa Komisyonu ve Araştırma Grubu (NERGHY)  ile işbirliği yapmaktadır.

Vizyon

Avrupa'da hidrojen enerjisini günlük gerçeklik haline getirme

Misyon

Hidrojen ve yakıt pili teknolojilerinin yaygınlaşmasını sağlayacak büyük şirketleri ve KOBİleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bunu, Avrupa'nın düşük karbon ekonomisine etkili bir şekilde yakıt getiren bol ve güvenilir bir enjinin benimsenmesini sağlamak için yapmaktır.

Kimler Katılabilir?

Yakıt pilleri ve hidrojen endüstrisinde yer alan büyük firmalar ve KOBİ'ler platforma üye olabilir.

Çalışma Alanları

Yakıt Pilleri ve Hidrojen Ortak Girişimi (FCH JU) Avrupa’da yakıt pili ve hidrojen enerji teknolojileri araştırma, teknoloji geliştirme ve uygulama aktivitelerini destekleyen bir kamu özel ortaklığıdır. Bu program altında Enerji, Ulaşım ve her iki alanı da kapsayan konular desteklenmektedir.

  • 1. İnovasyon Ayağı: Ulaşım Sistemleri için Yakıt Pilleri ve Hidrojen Teknolojileri

Karayolu taşımacılığı, AB iklim değişikliği ve enerji güvenlik hedeflerine ulaşılmasına yönelik en yüksek potansiyele sahip alanlardan biridir. Program, gelecek nesil yakıt pili ile çalışan elektrikli araçların performanslarının iyilieştirilmesi ve maliyetlerinin azaltılmasına odaklanmaktadır. Ayrıca, hidrojen dolum istasyonlarının altyapısının geliştirilmesi ele alınan başka bir alandır. Karayolu dışında kullanılan hareketli araçlar ve makineler, deniz, demiryolu ve havacılık uygulamaları da platformun çalışma alanlarına girmektedir.

  • 2. İnovasyon Ayağı: Enerji Sistemleri için Yakıt Pilleri ve Hidrojen Teknolojileri

​Enerji alanında, FCH2 JU programı güç, bileşik ısı ve güç üretiminde yakıt pillerinin kullanılması; hidrojen üretimi ve dağıtımı; yenilenebilir enerjinin depolanmasında hidrojen kullanımı alanlarına odaklanmaktadır. 

Üyeler

Grupun önde gelen üyeleri aşağıda yer almaktadır:

  • Alstom, Adelan Ltd, BMW Group, Bosch, Daimler, e-on, Engie, Gencell, Honda, Hygear, Hyundai, Michelin, Nissan, Safran, Siemens, Shell, Toyota, Vattenfall, Viessmann, Volkswagen, Volvo, Zodiac Aerospace

Türk Üyeler

Üyelik İçin

Şirketin Büyüklüğü

Yıllık Ücret (Avro)

Çok Yıllı Ücret Ödemesi 

(3 yıllık üyelik taahhüt verilmesi durumunda uygulunacak indirimli fiyatlar )

 

Mikro

4,200

3,000

Küçük

6,300

5,000

Orta

9,450

7,500

Büyük

16,800

12,500

Yol Haritası Bileşenleri

Ayrıntılı Bilgi

Üyelik Avantajları:

  • Yakıt Pilleri ve Hidrojen Ortak Girişimi'nin stratejik hedefleri, öncelikleri ve yönteşimi ile ilgili veri ve girdi sağlamak için AB Kurumlarıyla yakın işbirliğinde bulanabilmek
  • Yakıt Pilleri ve Hidrojen Programlarını belirleme imkanına sahip olabilmek
  • Platforma üye kuruluşlarla çağrılara yönelik konsorsiyum kurma fırsatına erişebilmek
  • Potansiyel iş ortakları ile ağ kurmak ve AB politik karar vericileri ve paydaşlarla iletişime geçebilmek

Detaylı bilgi için Hydrogen Europe websitesini ziyaret ediniz.