2008 yılında, Avrupa Komisyonu ve EFPIA şirketleri tarafından kurulan IMI, ilk olarak 6.Çerçeve Programında yer almıştır. Ana amacı, yeni nesil aşılar, ilaçlar ve tedaviler geliştirerek doğru hastaya doğru zamanda doğru terapiler uygulamaktır. Daha verimli ve etkin tedavi ve terapilerin geliştirilmesinin yanı sıra, kamu sağlık hizmetleri sistemlerinin yükünü azaltarak ve sektör arasında koordinasyonu geliştirerek, klinik araştırmalarının daha güvenilir ve hızlı yapılmasına imkan sağlayacaktır. Programın 2014-2024 yılları arasındaki bütçesi 3.3 Milyar Avro olarak belirlenmiştir.

Vizyon

Doğru hastaya doğru zamanda doğru terapilerin uygulanması

Misyon

 • Terapilerin verimlilik, güven ve kalite değerlendirmelerine yönelik yapılan güncel ilaç geliştirme süreçlerinin geliştirilmesi
 • Teşhissel ve tedavisel biyomarkerların geliştirilmesi
 • Terapi geliştirmede kliniksel kavramsal kanıt çalışmalarının süresinin kısaltılması
 • Öncelikli ilaçlarda klinik çalışmaların başarı oranının arttırılması
 • Faz 3 klinik çalışmalarda denenen aşı adaylarının başarısızlık oranının azaltılması

Kimler Katılabilir?

Üniversiteler, ilaç şirketleri ve endüstrileri, KOBİ’ler, hasta organizasyonlarıi kar amacı gütmeyen kuruluşlar, vb. tüzel kişilikler projelerde yer alabilir.

Çalışma Alanları

 • Antimikrobiyal Direnç
 • Osteoartritis
 • Karsiyovasküler Hastalıklar (CVD)
 • Diyabet
 • Nörodejeneratif Hastalıklar
 • Psikiyatrik Hastalıklar
 • Solunum Hastalıkları
 • Bağışıklık Sistemi Hastalıkları
 • Yaşlanmayla Gelişen Hastalıklar
 • Kanser
 • Nadir/Yetim Hastalıklar
 • Aşı/İlaç

Üyeler

EFPIA’ya üye şirketler IMI-2 projelerinde yer almaktadırlar. Önde gelen üyeler arasında aşağıdaki kurum ve kuruluşlar yer almaktadır:

 • Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO), Pharma.be, The Danish Association of the Pharmaceutical Industry (LIF), Pharma Industry Finland (PIF), Les Enterprises du Medicament (LEEM), Verband Forschender Arzneimittelhersteller (VfA), Hellenic Association of Pharmaceutical Companies (SfEE), Irısh Pharmaceutical Healthcare Association (IPHA), Associazione delle imprese del farmaco (Farmindustria), Norwegian Association of Pharmaceutical Manufacturers (LMI)

Üyelik İçin

Asosiye Üye Olmak

Her tüzel kişilik IMI-2 Programına Asosiye Üye olarak dahil olabilir.  Asosiye üye olan kurumlar IMI'den fon alamazlar fakat ayni yardım olarak projelere katkı sağlayabilirler. Bunun yanısıra projenin tanımında ve katkı sağladıkları projelerle ilgili IMI Yönetim Kurulu toplantılarında gözlemci olarak yer alabilirler. Asosiye Üye olarak IMI-2 programında yer almak isteyen kuruluşlar onay mektubu ile IMI Yönetim Kuruluna başvurmaları gerekmektedir.

Asosiye Üye Onay Mektubu Belgesi için

Yol Haritası Bileşenleri

Ayrıntılı Bilgi

Kurumlar IMI-2'ye yeni proje fikirleri önerebilirler. Proje önerisi kabul olunan kurumlarda yine IMI-2 projelere katılım koşulları ile projelere katılım sağlayabilirler.

Yeni proje önerileri sunmak için