WATERBORNE, Avrupa ve Dünya denizciliğinin gelecekteki Ar-Ge ve yenilik ihtiyaçlarının belirlenmesi, araştırma sonuçlarının dağılımı, Ar-Ge ve yenilik çıktılarının erişilebilir hale getirilmesi ve Ar-Ge ve yenilik stratejilerinin birleştirilerek eniyilenmesi gibi amaçlarla hareket etmektedir.

Vizyon

WATERBORNE Teknoloji Platformu denizyolu araştırma, geliştirme ve yenilikleri vizyonunu aşağıdaki şekilde sıralamıştır:

 • Akıllı gemiler, akıllı limanlar, akıllı altyapıların oluşturulması
 • Denizden gelen verilerin yüksek kapasite, düşük maliyet ve güvenli veri bağlantıları yoluyla kullanımı
 • Çevreye sıfır zarar
 • Temiz motor, temiz yakıtlar, düşük dirençli gemi gövdesi, tak-çalıştır çözümlerle salınım azaltımı
 • Elektrikli gemilerin yaygınlaştırılması
 • Limanların ve limanlara bağlı gemilerin elektrikli hale getirilmesi
 • Gemiler için kıyı güç istasyonlarının kurulumu
 • Otonom gemilerin kullanımının yaygınlaştırılması ve insan müdahalesinin azaltılması
 • Yüklerin kusursuz bir biçimde taşınımı ve bütünleşik lojistik
 • Gemi davranışı ve acil durumlar göz önünde bulundurularak malzeme geliştirilmesi yoluyla çarpışmaya ve yangına karşı güvenlik ve emniyet iyileştirmeleri
 • Yenilikçi, esnek, modüler ve verimli deniz araçları
 • Blue Growth hedeflerine katkıda bulunmak
 • Tasarım, inşa ve operasyonlarda lider konumu korumak
 • Deniz sektörünü önceden önlem alacak şekilde yapılandırmak
 • İleri üretim, katma değerli ürün, ileri modelleme, birleştirme ve yeni malzeme kullanımı

Misyon

WATERBORNE Teknoloji Platformu’nun misyonları ‘Hedefler’ başlığı altında aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

 • Avrupa Denizcilik sektörü araştırma, geliştirme ve yenilik gereksinimleri, stratejileri ve fırsatlarının eşgüdümünün sağlanması
 • Yeniliğin ve teknolojinin tanımlanması
 • Fonlanan projelerin işe ve refaha dönüşümünün takibi
 • Akıllı, yeşil, güvenli ve başarılı denizcilik ortamının yaratılması

Kimler Katılabilir?

WATERBORNE Teknoloji Platformu'na SEA Europe, ECMAR, WEGEMT gibi şemsiye kuruluşlar katılabilir.

Çalışma Alanları

 • Avrupa Denizciliği'nin Ar-Ge faaliyetlerinin koordinasyonunun sağlanması
 • Ar-Ge gereksinimlerinin düzenli olarak yenilenmesi
 • Küresel olarak daha da gayret gerektiren dünya koşullarında Avrupa’nın lider konumunun sürdürülmesi
 • Güvenlik ve çevre kriterlerinin sağlanması
 • Kısa deniz sevkiyatı, iç su ulaşımı, tersane, ekipman üreticileri gibi Avrupalı paydaşlar arasında işbirliğinin sağlanması
 • Araştırma enstitüleri, üniversiteler ve birlikler arasında işbirliğinin sağlanması
 • Stratejik Araştırma Ajandası ve vizyon dokümanlarının hazırlanması
 • Güvenli ve verimli operasyonların devam ettirilmesi
 • Dünya Denizcilk Sanayii'nde rekabeti sağlamak
 • Değişen trendleri ve genişleyen ticaret hacimlerini yönetebilmek

WATERBORNE’un çalışmalarına linkten ulaşabilirsiniz.

Üyeler

SEA Europe, ECMAR, WEGEMT gibi denizcilik araştırma, geliştime ve yenilik alanında faaliyet gösteren şemsiye kuruluşlar WATERBORNE Teknoloji Platformu'nun doğal üyeleri arasındadır.

Türk Üyeler

GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği), WATERBORNE Teknoloji Platformu'nda üye olarak yer almaktadır..

Üyelik İçin

Yol Haritası Bileşenleri

 • Akıllı Gemiler, Filolar ve Limanlar
 • Otomatikleşmiş ve Otonom Deniz Araçları
 • Çok Düşük Enerji Tüketimi ve Zararlı Gaz Salınımı
 • Güvenli, Emniyetli, Adapte Olan Yolcu Araçları (İç Su, Kıyı ve Kıyı Dışı Görevleri için)
 • Kıyı ve Kıyı Dışı Görevler için Esnek Araçlar
 • Yeşil, Verimli ve Esnek Kara İçi Su Yolu Ssitemleri
 • Trendler ve Etkileyici Faktörler

Yol Haritası bileşenlerine WATERBORNE internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı Bilgi

WATERBORNE Teknoloji Platfromu hakkında detaylı bilgi almak için, web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.