Vizyon

 • 2030 yılı itibariyle Avrupa su sektörünün; temiz, güvenli ve ekonomik su servislerinin sağlanabilmesi için su konusunda lider ve yetkin bir konumda olması
 • Entegre su kaynakları yönetimi çerçevesinde toplumsal ve çevresel fayda amacıyla su ve sanitasyon servislerinin işlerliğini temin ederek küresel sorunlara ve bölgesel ihtiyaçlara çözüm bulabilmesi

WSSTP Vizyon Belgesine ulaşmak için tıklayınız.

Misyon

 • Su konulu araştırmalarda üyelerinin koordinasyon ve işbirliğini artırmak
 • Su konusunda rekabetçiliği artırarak AB'de güçlü bir su sektörü liderliği yaratmak
 • Stratejik planlama, lobi faaliyetleri ve eşgüdüm içerisinde yürüyen araştırma faaliyetleri ile Avrupa'nın su ile ilintili toplumsal sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak 

Kimler Katılabilir?

Çok uluslu şirketler, Araştırma ve Teknoloji sağlayıcıları, su konusundaki çalışan hizmet tesisleri, su sağlayıcıları, KOBİ'ler, sanayi kuruluşları WSSTP Avrupa Teknoloji Platformu'na üyelik yoluyla katılabilirler. 

Çalışma Alanları

Sadece WSSTP üyelerine açık olan Çalışma Grupları bulunmaktadır. Listesi aşağıda verilmektedir.  Çalışma Gruplarının amaçları, lider kuruluşları ve sorumlu irtibat noktalarının bilgisi için tıklayınız.

 • Su ve Tarım-Gıda
 • Yüzme Suyu
 • Ekosistem Servisleri
 • Yeni Ortaya Çıkan Bileşenler
 • Finans
 • Yeşil Altyapı
 • Hidro-İklimsel olayların yönetimi
 • Membran Teknolojileri ve Su Eğitimi
 • Kaynak Geri Kazanımı
 • Doğalgaz Üretimi ve Depolanmasında Su Yönetimi
 • Kentsel Su Kirliliği
 • Su-Enerji-Gıda-Biyoçeşitlilik Ekseni
 • Su ve Bilgi İletişim Teknolojileri
 • Su ve Sanayi
 • Yenilenebilir Enerji
 • Su ve Enerji

Üyeler

Platform 203 üyeye, ayrıca sanayi, araştırma ve teknoloji sağlayıcı, politika yapıcı ve su kullanıcılarından oluşan 700'den fazla bireyin yer aldığı bir ağa sahiptir. Üyelerine ulaşmak için tıklayınız.

Türk Üyeler

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü

Üyelik İçin

Üyelik koşulları ve ücretleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Yol Haritası Bileşenleri

 • Hidro-İklimsel Ektrem (kuraklık ve sel) Olaylara Uyum
 • Sürdürülebilir Su ve Tarım Yönetimi
 • Kent İçi ve Çevresindeki Suyun Sürdürülebilir Yönetimi
 • Sanayi için Sürdürülebilir Su Yönetimi
 • Kıyısal Alanlarda Su Üzerindeki Baskının Azaltılması
 • Tahrip Edilmiş Su Alanlarının Rehabilitasyonu (yüzey ve yeraltı suyu)

Güncel Stratejik İnovasyon ve Araştırma Gündemine (SIRA) ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi

Su Temini ve Sağlığı Teknoloji Platformu (Water Supply and Sanitation Tecnology Platform-WSSTP) 2004 yılında Avrupa'nın su sektörü için Araştırma ve Yenilik konusunda işbirliği ve koordinasyonu sağlamak için Avrupa Komisyonu tarafından başlatılmıştır. WSSTP su sektöründe araştırma, uygulama ve pilot projelerinin koordine edilmesi özelinde kilit bir mekanizma görevi üstlenmektedir.

Detaylı bilgi için WSSTP Avrupa Teknoloji Platformu'nun web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.