Sınır Güvenliği için İnsansız Kara Aracı Entegre Sistemi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Haziran 2008
01 Mayıs 2012

Türk Ortak(lar)

Aselsan ve STM

Koordinatör

PIAP

Bütçe

20 Milyon Avro

Desteklendiği Program ve Alan

Proje İnternet Sitesi

TALOS Projesinin amacı, kontrolsüz sınırlar ve açık alanlarda keşif ve gözetleme görevlerini yerine getirmek üzere Komuta Kontrol Merkezleri ve otonom mobil unsurları da içeren bir Sınır Gözetleme...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

TALOS Projesi’nde; Sistem Mimarisi ve Tasarımı, Komuta Kontrol Sistemi Yazılımlarının geliştirilmesi  ve diğer iş kalemleri bazında yürüttüğü çalışmalar ile ASELSAN Sınır/Sahil ve Kritik Tesis Güvenliği Alanı’na yönelik önemli bir bilgi birikimine sahip olmuş, birçok projede baz olarak kullanılabilecek teknolojik altyapıları geliştirmiştir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

TALOS projesi, kontrolsüz sınırların ve geniş alanların güvenliğinin sağlanması ile yenilikçi, ölçeklenebilir, genişleyebilir, uyarlanabilir, taşınabilir ve otonom kabiliyetlere sahip maliyet etkin bir sistem çözümü, ayrıca sınır güvenliğinin sabit unsurlar olmadan ve minimum personelle sağlanması açısından önemli bir projedir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

ASELSAN tarafından “Sistem Mimari Tasarımı” ve “Komuta Kontrol Sistemi Geliştirilmesi” iş paketleri kapsamında oluşturulan proje çıktılarının fikri mülkiyet hakları ASELSAN’a aittir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Proje’de elde edilen bilgi birikimi ve teknolojik altyapıyı ASELSAN yurtiçi/yurtdışı bir çok güvenlik sistemi projesinde kullanabilecek olup, Proje’de elde edilen kazanımlar gerek ihracat potansiyeli gerekse dış bağımlılığı azaltması açısından önem arz etmektedir.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

TALOS Projesi’nde ASELSAN’ın sorumluluğunda olan Üst Seviye Sistem Mimarisi ve Komuta Kontrol Merkezi Yazılımları ile elde edilen tecrübe ve Komuta Kontrol Yazılımları alt bileşenleri, ASELSAN’ın çeşitli güvenlik projelerinde kullanılmıştır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı