Gıda, Tarım ve Lojistik için Bulut Temelli İş Uygulama Platformu

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Nisan 2013
01 Eylül 2015

Türk Ortak(lar)

Arçelik, Koç Sistem

Koordinatör

Hollanda Tarımsal Araştırma Enstitüsü (DLO)

Bütçe

20 Milyon Avro

Desteklendiği Program ve Alan

Ufuk2020 Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Proje İnternet Sitesi

FIspace Projesi, geleceğin interneti uygulamaları ile tarım, gıda, lojistik ve taşımacılık altyapısının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Buna yönelik mevcut senaryolar üzerinde eşzamanlı bilgi...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

İşletmelere, ilave bilgi teknolojileri yatırımı gerektirmeden bulut üzerinde verilerin eş zamanlı paylaşılabilmesini sağlayan, verimli ve izlenebilirliği yüksek bir çözüm getirilmesi ve birçok inovatif uygulamanın gerçekleştirilmesidir. Özellikle açık sistemler esas alınarak kurgulanan ve önemli stratejik alanlardan biri olan «Kamuya Açık Bulut Altyapıları (Public Cloud)» üzerinde kurumsal uygulamalarla entegre edilebilecek bir platformun yaratılmasında hassasiyet arz eden Güvenlik/Gizlilik (Security, Privacy & Trust) mimarisinin tasarlanması çalışmaları yürütülmüştür. Kamuya Açık Bulut Sistemlerinin (Public Cloud), Türkiye’deki hizmet merkezi üzerinden sağlanmasıyla kurumsal alanda kullanılabilirliğine yönelik son derece kritik önemde teknolojik kazanımlar edinilmiştir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Geleceğin internet ortamında uluslararası pazarda tarım, gıda, lojistik ve taşımacılık operasyonlarının planlanması, dünya çapında tedarik zincirinin en önemli ve en karmaşık alanı olan depolama ve taşıma faaliyetlerinin optimize edilmesi önem arz etmektedir. Gerçekleştirilen çözüm, Gıda, Tarım, Uluslarası Lojistik ve Taşımacılık alanlarında küresel ölçekte bulut altyapısını kullanan ilk platformdur.  

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Türkiye’de ve Avrupa’da Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli firmalar bu platform üzerinde kurumsal uygulamalar geliştirerek Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkedeki kullanıcı ağına yayılmasını sağlayabilecektir. Geliştirilmekte olan uygulamalar, ilgili sektörlerde yer alan kurum ve kuruluşların hızlı, verimli, güvenli ve en önemlisi ekonomik şekilde hizmet verebilmesine olanak sağlayarak, özellikle KOBİ’lerin uluslararası pazardaki rakipleriyle baş edebilecek konuma gelmelerini desteklemeyi amaçlamıştır.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı