Nanoboyutta Cihazlar için Yeni Üretim Teknolojileri

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Nisan 2012
01 Nisan 2015

Türk Ortak(lar)

Yeditepe Üniversitesi

Koordinatör

Instituto Tecnológico del Embalaje Transporte Y Logística (ITENE) - İspanya

Bütçe

3.5 Milyon Avro

Desteklendiği Program ve Alan

7. Çerçeve Programı Malzeme ve İmalat Teknolojileri

Proje İnternet Sitesi

Pigment ve boya endüstrisinde kullanılan nanomalzemelerin üretiminden kullanımına ve çevreye salınımına kadar olan süreç içerisinde çalışan ve tüketici güvenliğinin iyileştirilmesi ve sağlık...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

7 Ulusal, 4 Uluslar arası olmak üzere 11 sözlü ve poster konferans bildirisi. Social Sciences Citation Index (SSCI) kapsamındaki dergilerde yayınlanan 4 makale.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Mürekkep ve pigment endüstrisinde kullanılan nanomalzemelerin  yüzeylerinin uygun biomoleküller ile yeniden dizayn edilerek çevre ve insan sağlığı açısından güvenli ve sürdürebilir şekilde kullanılmasını sağlamak.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Daha güvenli katma değeri yüksek piğment ve boyaların geliştirilmesi

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

AgNPs ve ZnO NP’ların toksisite gösterme sebepleri açıklığa kavuşturulmuştur. Böylece otoritenin bu malzemelerin kullanımı konusunda karar vermesi kolaylaşmıştır.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Nanomalzemelerin güvenli kullanımına dair ülkemizin bilgi birikimine ciddi katkısı olmuştur. Ayrıca nanomalzemelerin toksisitelerinin test edilmesinde kullanılan yöntemlerin geliştirilmesinde ve daha güvenli test yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Daha güvenilir ve ileri teknoloji ürünü nanomalzeme katkılı mürekkep ve piğmentlerin geliştirilmesi.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Projede görev alan araştırmacıların nanomalzemeler ve toksisiteleri konusunda uzmanlaşmalarını sağlamıştır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje süresince 2 doktora sonrası araştırmacı ve 2 doktora öğrencisi görev almıştır.