Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Bilim Öğreniminde Değerlendirme Stratejileri

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ocak 2012
01 Ocak 2015

Türk Ortak(lar)

Hacettepe Üniversitesi 

Koordinatör

Dublin Şehir Üniversitesi (İrlanda)

Bütçe

3,8 Milyon Avro

Desteklendiği Program ve Alan

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Proje sürecinde:

  • Sorgulama ve değerlendirme stratejilerini içeren sorgulamaya dayalı bilim eğitimi (IBSE), öğretimi ve öğrenimi için zengileştirilmiş materyaller geliştirildi.
  • Sını ardaki temel IBSE becerileri ve yetkinliklerini değerlendirmek, değerlendirme stratejilerini belirlemek ve uygulamak için öğretmenler ile çalışıldı.
  • Hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmenleri için sorgulama ve değerlendirilme uygulamalarını içeren öğretmen eğitim programları yapıldı.
  • Uygulama topluluklarının desteği ile öğretmenler, sorgulama yaklaşımı ile öğretme, öğrenme ve değerlendirme deneyimlerini paylaşmaları için desteklendi.
  • Ulusal ve uluslararası paydaşlar tarafından sorgulama yaklaşımlarının, öğretme, öğrenme ve değerlendirme amacıyla kullanması desteklendi. 

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Araştırmaya-Sorgulamaya Dayalı Bilim Öğreniminde Değerlendirme Stratejileri (SAILS) projesinin genel amacı, sorgulamaya dayalı yaklaşımları kullanarak Avrupa genelinde, ortaokul ve lise düzeyinde bilimin öğretimi, öğrenimi ve değerlendirilmesini destekleyerek geliştirilmesi için imkanlar oluşturmaktır.