Mikrodan Makroya Sürtünme Elektriği Kontrolü

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mart 2016
28 Şubat 2018

Türk Ortak(lar)

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Koordinatör

Dr. Tarık BAYTEKİN

Bütçe

157,845 Avro

Desteklendiği Program ve Alan

Ufuk2020 Marie-Curie

Proje İnternet Sitesi

Bu proje, MEMS cihazlarındaki sürtünmeden kaynaklanan sürtünme elektriği probleminin çözülmesini ve MEMS'i durduran veya yavaşlatan elektrostatik kuvvetlerin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Proje, bu mikro cihazlara ilk defa antistatik ve yapışmayan özellik kazandırarak, bu yaklaşımı kullanarak polimer esaslı (MEMS) aşırı statik yükü ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
ESD, aşırı elektrostatik yüklerin atılmasına dayanan aynı yaklaşımı kullanarak bu mikro cihazlarda ortadan kaldırılacaktır. Bu mikro cihazların ömrünü uzatmak mümkün olacaktır, örneğin yapışkan, (yüklü) partikül kirliliği gibi problemleri ortadan kaldırarak. Aşınma ve ESD, çoğunlukla tribo şarjdan kaynaklanmaktadır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Projede bugüne kadar göz ardı edilen tribocharging (sürtünme elektriki) ile ilgilenmeyi amaçlamaktadır. Tribocharging, ilaç üretiminde toz materyalinin statik sarılması, elektronikteki ESD problemleri gibi birçok endüstriyel üretim sürecinde elektrostatik yapışma ve elektrostatik boşalma (ESD) problemleri nedeniyle değer kaybına neden olan çok yaygın bir olaydır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Mikroelektromekanik sistemler (MEMS), 100 mikrometreye kadar olan mikrometrelerin teknolojisidir. Minituarizasyon döneminde, MEMS 2020 yılına kadar 20 milyar doları aşacak büyük ve hızla büyüyen bir Pazar olup, Avrupa toplam dünya pazarının yaklaşık% 20'sini oluşturmaktadır.

Bu projede, bugüne kadar göz ardı edilen tribocharging (sürtünme elektriki) ile ilgilenmekte olup, tribocharging, ilaç üretiminde toz materyalinin statik sarılması, elektronikteki ESD problemleri gibi birçok endüstriyel üretim sürecinde elektrostatik yapışma ve elektrostatik boşalma (ESD) problemleri nedeniyle değer kaybına neden olan çok yaygın bir olaydır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Katı ve sıvı maddelerin statik elektriği ortadan kaldırmaya yönelik girişimler, çevre neminden su birikimini arttıran antistatik ajanların eklenmesini ve bazı iletken malzemelerin eklenmesini veya dopingini içerir. Karbon tozunu plastikler haline getirir ve iletken bir yol aşırı elektrostatik yükü ortadan kaldırır. Bununla birlikte, bu çözümler genelde çok pratik değildir ve mikro boyutlardaki özel uygulamalarla sınırlıdır. Proje kapsamında, MEMS'de biriken statik yükün ortadan kaldırılması üzerinde durulmuştur. 

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Hedef, sınır ötesi ve sektörler arası hareketlilik için fırsatlar yaratarak deneyimli araştırmacıların yaratıcı ve yenilikçi potansiyelini tüm kariyer seviyelerinde geliştirmektir.
Anahtar faaliyetler, deneyimli araştırmacıları, üniversiteler, araştırma enstitüleri, araştırma altyapıları, işletmeler, KOBİ'ler ve diğer sosyo-ekonomik gruplar arasında Avrupa ve ötesinde cazip kariyer fırsatları sunarak araştırmacıların dolaşımı aracılığı ile becerilerini genişletmeye veya derinleştirmeye teşvik etmektir.