Doğu Avrupa ve Akdeniz Ülkelerinde EGNSS Kapsamında Kapasite Oluşturma

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Nisan 2015
01 Temmuz 2017

Türk Ortak(lar)

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri 

Koordinatör

ESSP – European Satellite Services Provider

Bütçe

1.9 Milyon Avro

Desteklendiği Program ve Alan

Ufuk2020 Uzay

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Genel proje konsepti farklı Doğu Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde Avrupa Küresel Navigasyon Uydu Sistemlerini (EGNSS)  kullanarak havacılık ağırlıklı odaklanmış çok modlu uygulamalar alanında kapasite oluşturmayı hedeflemektedir. Bu ülkeler sınırlı EGNSS tecrübesi ile EGNOS sisteminin kapsama alanında bulunmaktadırlar. Proje önceki Avrupa Ar-Ge faaliyetlerinde öğrenilmiş tecrübeler üzerine geliştirilecek çok modlu uygulamaların oluşturulmasını teşvik edilmesini hedeflemektedir. BEYOND projesinin amacı üç bölümden oluşmaktadır:

- Avrupa Birliği bölgesi dışında kalan komşu ülkelerde EGNSS sisteminin kullanımını teşvik etmek ve EGNSS sistemine yönelik yatırımları teşvik etmek,

- EGNSS tabanlı sistem ve uygulamaların tercihi olarak kabul görmesi için bu ülkelerde farkındalık yaratılması ve bu şekilde Avrupa Birliği bölgesi dışında EGNSS sistemi hakkında bilgi artışına katkı sağlamak,

- Avrupa Birliği ve AB dışında kalan bölgelerdeki Sanayi, kurumlar, araştırma enstitüleri, akademik ve yüksek eğitim kurumları arasındaki işbirliği ağının desteklenmesi ve AB komşuları ile havacılık ve diğer alanlar için işbirliği ve iş fırsatlarına bir temel oluşturmak.

Proje çok modlu alanlarda ve havacılık alanında yeni EGNSS uygulamaları için kritik kütleye ulaşmak ve önemli mali destek sağlayarak projede yer alan farklı ülkelerde EGNSS görünürlüğünün artırılmasının sağlamayı amaçlamaktadır.

BEYOND Projesi genişletilmiş bir Avrupa coğrafyasında EGNSS uygulamaları geliştirilmesinde GSA’yı destekleyen önemli bir varlığı temsil etmektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı