DynaHUBS

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ağustos 2016
31 Temmuz 2018

Türk Ortak(lar)

Lojika Field Labs

Koordinatör

Lojika Field Labs

Bütçe

1,42 Milyon €

Desteklendiği Program ve Alan

Proje İnternet Sitesi

DynaHUBs Fiziki internet’in oluşumunun başlaması için tasarlanmış bir uygulamadır. Özetle mevcut ulaşım altyapısında yapay buluşma noktası sağlayacak olan DynaHUBS kullanıcılara aşağıdaki...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Fiziki internet’in oluşumunun başlaması için tasarlanmış bir uygulama olan DynaHUBS ile;

  • Farklı ulaşım biçimleri arasında geçiş,
  • Yolculuğun kısalması,
  • Rotanın kısalması ve
  • "Fiziki İnternet" üzerinden araçlar, yükler ve insanlar arasında kapasite paylaşımı

mümkün olabilecektir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı