Bilgisayarlarda İşlemci Soğutması İçin En İyi Çözüm: Yüksek Kontrollü Üçboyutlu Mikroyapıların Oluşturulması

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

30 Eylül 2015
30 Eylül 2017

Türk Ortak(lar)

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 

Koordinatör

Dr. Onur TOKEL

Bütçe

145,846 Avro

Desteklendiği Program ve Alan

Ufuk2020 Marie-Curie

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Bu proje lazer etkileşimleri kullanarak silisyum yongaların yüzeyinin altında, çip yüzeyine hiç zarar vermeden ve tamamen gömülü olarak, yüksek kontrollü üç-boyutlu mikroyapıların oluşturulmasını ve daha sonraki aşamalarında bunları temel yapıtaşı olarak kullanan, yenilikçi optik ve mikro-elemenlar üretmeyi hedeflemiştir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Elektronik devrelerin günümüzde en önemli sorunu yonga soğutmadaki sınırlamalarıdır. Her bilgisayar kullanıcının bildiği gibi, işlemci saat hızları son yıllarda artmamakta, meşhur Moore yasası da yavaş yavaş geçerliliğini yitirmektedir. İşlemci soğutması için önerilen bir çözüm, yonga içerisine gömülü mikrokanallardan bir soğutma sıvısı geçirmek ve işlemcinin sıcaklığını konrol altında tutmak şeklinde özetlenebilir. Fakat çok yakın bir zamana kadar yonga içerisinde bu tür mikrokanallar oluşturmak mümkün değildi. Çalışmalarımızda ilk defa, kavram kanıtlama (proof-of-concept) seviyesinde, bu tür mikrokanalların lazer ile üretilmesi gösterilmiştir (Tokel et.al., Nature Photonics, 11, 639, 2017). 

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Bu projede, yenilikçi optik ve mikro-ölçekli elemanların üzerinde gerçeklendiği malzeme olan silisyum, eletronik, fotonik ve fotovoltaik endüstrilerinde kullanılan en temel malzemedir. Dolayısı ile elde edilen yeni yonga-içi mikroişleme yeteneklerinin ve çeşitli fonksiyonel elemanların, bu endüstrilerin çeşitli aşamalarında önemli katkıları olması beklenmektedir. 

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Marie Curie Bireysel Burslarının temel hedefi en iyi ve de en parlak bireysel araştırmacıların desteklemek olarak özetlenir. Bu bağlamda Avrupa ağı içerisinde bir ülkeye giderek, orada yerleşik akademik düzene entegre olmak esas gösterilmiştir. Dr. Tokel buna iyi bir örnek olarak verilebilir, kendisi Marie Curie projesi bittikten sonra Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başlamıştır. Amerika deneyiminden sonra aldığı bu destek, kendisinin ülkemizdeki akademik ortama katılmasına değerli katkı sağlamıştır. Çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için araştırma grubunun web sitesini ziyaret edebilirsiniz.