AutoTADes Zamansal Otomat Tasarımı

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ağustos 2018
31 Temmuz 2020

Türk Ortak(lar)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Koordinatör

Dr. Ebru Aydın Göl

Bütçe

157 845 Avro

Desteklendiği Program ve Alan

Ufuk2020 Marie-Curie

Proje İnternet Sitesi

AutoTADes projesi ile kritik ve gerçek zamanlı sistemlerin tasarım süreçleri basitleştirilerek, teorik ve akademik uygulamalar geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Siber-fiziksel sistemler (CPS'ler) otonom araçlardan tıbbi cihazlara ve akıllı binalara kadar her yerde karşımıza çıkmaktadır. Karmaşık görevleri gerçekleştiren CPS'lerin tasarlanması, zor ve hataya açık bir süreçtir. Tasarım sırasında istenen işlevsellikleri, güvenlik önlemlerini, fiziksel özellikleri ve kısıtlamaları, bunlara ilaveten optimizasyon kriterlerini tanımlayan üst düzey isterler dikkate alınmalıdır. Dahası, insanların hayatı CPS'lere bağlı olabileceğinden, bu sistemlerin doğruluğu kritik öneme sahiptir. Bu IF projesinde, bir dizi tanım ve isterden, bir CPS’in, doğruluk ve  optimizasyon garantileri ile otomatik olarak üretilmesini sağlayacak yeni teori ve akademik uygulamalar üretilmesi hedeflemektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Kritik sistemlerin tasarım ve geliştirme süreçlerinde ortaya çıkan hatalar ciddi ölçülerde can ve mal kaybına yol açabilmektedir. Bu tip hatalar yüzünden düşen uydular ve kaza yapan araçlar (uçak, tren) bu konudaki en çarpıcı örnekler arasında sayılabilir. Özellikle günümüzde, otonom ve akıllı sistemlerin yaygınlaşması ile tasarım süreçlerinde iyileştirme yapılması giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu proje ile de tasarım sürecinin bir kısmı otomatikleştirilecektir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

CPS’lerin günlük kullanımlarının giderek artması ile akıllı sistemler/ürünler pazarı giderek genişlemektedir. Bu proje ile bu tip sistemlerin tasarım süreçlerinin basitleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede, ürün tasarım süreçlerinin hızlanması ve maliyetin düşmesi beklenmektedir. Ayrıca, ODTU Teknokent’de, ODTU-TTO aracılığıyla bir KOBİ ile işbirliği içinde sonuçların örnek bir sistem tasarımı için kullanılması planlanmaktadır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Bu proje ülkemizde kritik ve gerçek zamanlı sistemlerin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. 

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Amerika’da öğrenim gören ve çalışan bir araştırmacı olarak Ebru Aydın Göl, bu proje ile araştırmalarının Avrupa’daki görünürlülüğünü artırabilecektir. Bu sayede Avrupalı araştırmacılar ile yeni işbirlikleri oluşturabileceğine, işbirliklerini ortak proje önerilerinin başlatılması ve geliştirilmesi ile devam ettirebileceğine inanmaktadır. Ayrıca, projeden kazanacağı araştırma ve proje yönetimi becerileri, bu projenin başarılı bir şekilde tamamlanması üzerine hazırlayacağı yeni AB proje önerilerini güçlendirecektir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı