Sağlık Hizmetleriyle İlişkili Enfeksiyonların Hızlı Tespiti ve Tedavisi için Uyaranlara Duyarlı Malzemeler (STIMULUS)

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ekim 2020
01 Ekim 2024

Türk Ortak(lar)

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Koordinatör

UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN (Avusturya)

Bütçe

3,956,398.56 Avro

Desteklendiği Program ve Alan

Ufuk2020 - MSCA - Avrupa Eğitim Ağları (ETN)

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Mevcut antimikrobiyal kaplamalar, antimikrobiyallerin yavaş, pasif difüzyonuna dayanmaktadır, bu nedenle antimikrobiyal, enfeksiyonu ortadan kaldırmak için yeterince konsantre olmayabilir; bu tür düşük konsantrasyon bölgeleri, direnç gelişimini teşvik eder. Giderek yaşlanan nüfus ve benzeri görülmemiş antibiyotik direnç seviyeleri ışığında sağlık hizmetlerinde bu zorlukların üstesinden gelmek için, endüstride ve akademide adanmış araştırma liderlerine acil ihtiyaç vardır. Geleceğin bu bilim insanlarının yine de kimya veya mikrobiyoloji gibi temel eğitimlere ihtiyaçları olacak, ancak disiplinler arasındaki arayüzde çalışmak zorunda kalacaklardır. Gelecekteki malzeme kimyagerlerinin mikrobiyoloji deneyleri gerçekleştirmesi ve bir laboratuvar buluşunu üretim prototipine çevirmek için gereken mühendisliği kavraması gerekecektir. Yeni tıbbi cihaz geliştirme etrafındaki toplumsal, ticari ve düzenleyici ortamı anlamalıdırlar. STIMULUS'un araştırma odağı yara enfeksiyonları üzerinedir. Hedefler şunlardır:

1) Teşhis: Enfeksiyon olduğunda açık ve hızlı bir şekilde sinyal veren materyaller oluşturmak;

2) Terapötik: enfeksiyonu tedavi etmek için antimikrobiyallerin tetiklenmiş salınımı;

3) Translasyonel ve terapötik: duyarlı materyallerin prototip yara pansumanlarına entegrasyonu.

Bu araştırmayla entegre olarak, gelecek nesil araştırmacılar için kalıcı ve kapsamlı bir eğitim programı oluşturarak, onları terapötik tıbbi cihazlarla ilgili öncü araştırmalar için uygun hale getireceğiz.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlar, klinik tedavinin bir sonucu olarak oluşan bakteriyel enfeksiyonlardır, örneğin tıbbi müdahalelerin ardından oluşabilmektedir. Sağlık Hizmetiyle İlişkili Enfeksiyonlar her yıl 4 milyondan fazla Avrupa vatandaşı enfekte olduğu için kritik derecede önemli bir sorun teşkil etmektedir. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Avrupa'da her yıl ortalama 147.000 sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlara bağlı ölüm olduğunu ortaya koymaktadır ve bunların büyük bir kısmı yara enfeksiyonlarından kaynaklanmaktadır. Bu istatistikler, yeni tıbbi cihazları geliştirme ihtiyacını motive etmektedir.

 

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Bir enfeksiyon olduğunda sinyal veren ve böylece gereksiz antibiyotik reçetesini ve dolayısıyla antibiyotik direncinin yayılmasını azaltan tıbbi cihazlar oluşturmak.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Giderek yaşlanan nüfus ve benzeri görülmemiş bir ölçekte antibiyotik direnci ile daha akut hale getirilen, sağlık hizmetlerinde kritik zorluklara odaklanacak olan yeni nesil Avrupalı sağlık araştırma liderleri eğitmek.