H2020

ERC 2017 Consolidator Grant Çağrısı

Çağrı Kodu ERC-2017-CoG
Çağrı Açıklaması

Çağrı kendi bağımsız araştırma programlarını ve ekiplerini güçlendirme aşamasında olan baş araştırmacıları desteklemeyi amaçlamaktadır.

Çağrı Açılış Tarihi 20 Ekim 2016
Çağrı Kapanış Tarihi 9 Şubat 2017
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 2 Milyon Avro (maksimum 5 yıl için) + 0.75 Milyon Avro (özel durumlar için)
Öncelikli Konular

Tüm araştırma alanları (Sosyal ve Beşeri Bilimler dahil)

Başvuru Sahibinin Profili

İlk doktorasını 1 Ocak 2017 tarihine göre 7 ile 12 yıl öncesinde almış olan baş araştırmacılar başvurabilir. (Doktora tarihi 1 Ocak 2005 ve 31 Aralık 2009 tarihleri arasında olan araştırmacılar)

Başvuru yapacak araştırmacıların belirli bir bilimsel araştırma olgunluğuna erişmiş ve bağımsız araştırma yapabildiklerini göstermiş olmaları beklenmektedir. Örneğin bu gösterge doktora tez danışmanından bağımsız olarak birden fazla önemli makale yayınlamak veya birden fazla önemli makalede ana yazar olmak olabilir.

Öngörülen Çağrı Bütçesi 575 Milyon Avro
Özel Koşullar

Desteklenecek araştırmacıların toplam çalışma zamanlarının en az %50'sini AB Üye ve Asosiye Ülkelerinden birinde (Türkiye gibi) geçirmeyi ve yine toplam çalışma zamanlarının en az %50'sini ERC projesine ayırmayı taahüt etmesi beklenmektedir.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

ERC 2017 Proof of Concept Çağrısı

Çağrı Kodu ERC-2017-PoC
Çağrı Açıklaması

Çağrı ile ERC öncül araştırma projelerininin (Starting Grant, Consolidator Grant veya Advanced Grant) inovasyon potansiyellerini açığa çıkarmak amaçlanmaktadır.

Çağrı Açılış Tarihi 2 Ağustos 2016
Çağrı Kapanış Tarihi 19 Ocak 2017 / 25 Nisan 2017 / 5 Eylül 2017
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 150,000 Avro
Öncelikli Konular

Tüm araştırma alanları (Sosyal ve Beşeri Bilimler dahil)

Başvuru Sahibinin Profili

ERC öncül araştırma projesi yürütmekte olan veya  1 Ocak 2017 itibariyle projesinin bitmesine en az 12 ay kalan tüm Baş Araştırmacılar çağrıya başvurabilir.

Öngörülen Çağrı Bütçesi 20 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.