Akademik İşbirliği Çağrısı

1.EJP RD Avrupa Ortak Programı Uluslararası Nâdir Hastalıklar Araştırmaları Ortak Çağrısı

Çağrı Kodu EJP RD JTC2019
Çağrı Açıklaması

Nâdir Hastalıklarda Ortak Programı (European Joint Programme on Rare Diseases - EJP RD) Nâdir Hastalıklarda ERA-NET Araştırma Programları’nın (www.e-rare.eu) devamı olarak, ilgili fonlama kuruluşlarını ve bakanlıkları birbirine bağlayarak, nadir hastalıklar araştırma alanındaki kısıtlı kaynakları birleştirmekte ve söz konusu alanda araştırma yapan bilim insanlarının, uluslararası ortak çağrılar (Joint Transnational Calls-JTCs) düzenleyerek birlikte çalışmalarını sağlamaktadır.

 

1.EJP RD ortak araştırma çağrısına, 23 farklı ülkeden 32 fonlayıcı kuruluş ve Avrupa Komisyonu destek verecektir.

 

Çağrı Konusu: “Nâdir hastalıkların teşhisi ve/veya hastalığın ilerleyişi ve hastalık mekanizmalarının araştırılmasını hızlandıracak uluslararası araştırma projeleri - (Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases.)”

 

EJP RD Projesi hakkında detay bilgi için tıklayınız.

 

JTC2019 çağrısı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Çağrı Açılış Tarihi 17 Aralık 2018
Çağrı Kapanış Tarihi 15 Şubat 2019
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Sağlık ve yaşam bilimleri

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar

Türkiye’den çağrıya katılım sağlayacak araştırmacıların TÜBİTAK’tan destek talep edebilmesi için https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ 'ye online başvurularını 22 Şubat 2019 tarihine kadar yapmak zorundadır. Sistem başvurulara 5 Ocak 2019 tarihinde açılacaktır.

Proje ve çağrıyla ilgili sorularınız; TÜBİTAK Başvuru Süreci hakkında bilgi almak için TÜBİTAK EJP RD Projesi Sorumlusu Dr. Jale Şahin’le iletişime geçiniz.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

H2020

ERC 2017 Consolidator Grant Çağrısı

Çağrı Kodu ERC-2017-CoG
Çağrı Açıklaması

Çağrı kendi bağımsız araştırma programlarını ve ekiplerini güçlendirme aşamasında olan baş araştırmacıları desteklemeyi amaçlamaktadır.

Çağrı Açılış Tarihi 20 Ekim 2016
Çağrı Kapanış Tarihi 9 Şubat 2017
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 2 Milyon Avro (maksimum 5 yıl için) + 0.75 Milyon Avro (özel durumlar için)
Öncelikli Konular

Tüm araştırma alanları (Sosyal ve Beşeri Bilimler dahil)

Başvuru Sahibinin Profili

İlk doktorasını 1 Ocak 2017 tarihine göre 7 ile 12 yıl öncesinde almış olan baş araştırmacılar başvurabilir. (Doktora tarihi 1 Ocak 2005 ve 31 Aralık 2009 tarihleri arasında olan araştırmacılar)

Başvuru yapacak araştırmacıların belirli bir bilimsel araştırma olgunluğuna erişmiş ve bağımsız araştırma yapabildiklerini göstermiş olmaları beklenmektedir. Örneğin bu gösterge doktora tez danışmanından bağımsız olarak birden fazla önemli makale yayınlamak veya birden fazla önemli makalede ana yazar olmak olabilir.

Öngörülen Çağrı Bütçesi 575 Milyon Avro
Özel Koşullar

Desteklenecek araştırmacıların toplam çalışma zamanlarının en az %50'sini AB Üye ve Asosiye Ülkelerinden birinde (Türkiye gibi) geçirmeyi ve yine toplam çalışma zamanlarının en az %50'sini ERC projesine ayırmayı taahüt etmesi beklenmektedir.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

ERC 2017 Proof of Concept Çağrısı

Çağrı Kodu ERC-2017-PoC
Çağrı Açıklaması

Çağrı ile ERC öncül araştırma projelerininin (Starting Grant, Consolidator Grant veya Advanced Grant) inovasyon potansiyellerini açığa çıkarmak amaçlanmaktadır.

Çağrı Açılış Tarihi 2 Ağustos 2016
Çağrı Kapanış Tarihi 19 Ocak 2017 / 25 Nisan 2017 / 5 Eylül 2017
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 150,000 Avro
Öncelikli Konular

Tüm araştırma alanları (Sosyal ve Beşeri Bilimler dahil)

Başvuru Sahibinin Profili

ERC öncül araştırma projesi yürütmekte olan veya  1 Ocak 2017 itibariyle projesinin bitmesine en az 12 ay kalan tüm Baş Araştırmacılar çağrıya başvurabilir.

Öngörülen Çağrı Bütçesi 20 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.