ERA-Net Çağrısı

Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı Uluslararası Ortak Çağrısı 2021

Çağrı Kodu EJP RD JTC2021
Çağrı Açıklaması

16 farklı ülkeden fonlayıcı kuruluş ve Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa desteklenecek çağrıya ülkemiz adına TÜBİTAK destek vermektedir.

Amacı, nadir hastalıklar alanında araştırmalar yapan, farklı ülkelerden bilim insanlarını/araştırmacıları biraraya getirerek uluslararası ve disiplinlerarası Ar-Ge işbirliklerini geliştirmek olan EJP RD JTC2021’nin çağrı başlığı: Sağlık Hizmetleri Uygulamalarının ve Nadir Hastalıkla Yaşayan Bireylerin Günlük Yaşamının İyileştirilmesi için Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları (Social Sciences and Humanities Research to improve health care implementation and everyday life of people living with a rare disease)” olarak belirlenmiştir.

EJP RD JTC2021 çağrısı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

EJP RD JTC2021 Ulusal Başvuru Süreci hakkında detay bilgi için tıklayınız.

Çağrı Açılış Tarihi 18 Aralık 2020
Çağrı Kapanış Tarihi Birinci Aşama: 16 Şubat 2021 (14:00, CET)
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 1.000.000 TL
Öncelikli Konular

Sosyal ve Beşeri Bilimler

 • Sosyal Bilimler, İşletme Ve Hukuk
  • Sosyal ve davranış bilimleri:  Ekonomi, yönetim, sosyoloji, antropoloji, demografi, coğrafya, psikoloji, nöropsikoloji, bilişsel bilim, insan hakları, hukuk, siyasal bilimler, iletişim ve bilim ve teknoloji alanına dâhil sosyal çalışmalar.
  • Eğitim bilimleri: Eğitim araştırmaları
  • Yönetişim: Kamu ve kurumsal idare, sosyal ve sağlık ekonomisi ve sistemleri, politika ve sosyal politika
 • Beşeri Bilimler Ve Sanat
  • Beşeri bilimler: Kültürel çalışmalar, dilbilim, felsefe, etik ve tarih
Başvuru Sahibinin Profili

Aşağıda belirtilen kurum veya kuruluşlarda çalışan ve TÜBİTAK 1071 Programı Süreç Dokümanında yer alan Proje Yürütücüsü profiline uyan, uluslararası başvuru çağrısı koşullarını yerine getiren akademisyen ve araştırmacılar başvuru yapabilir. 

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri, 
 • Kamu kurum ve kuruluşları, 
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)  
   
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar

Türkiye’den çağrıya katılım sağlayacak araştırmacıların TÜBİTAK’tan destek talep edebilmesi için ulusal başvuru yapması zorunludur.

TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir. 

Sorularınız için, TÜBİTAK EJP RD Programı Ulusal Koordinatörü Dr. Jale Şahin’le (EJPRD@tubitak.gov.tr) iletişime geçiniz.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.