Akademik İşbirliği Çağrısı

TÜBİTAK-NCBR İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı!

Çağrı Kodu 2549
Çağrı Açıklaması

Türkiye ile Polonya arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan 2549 - Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı üçüncü çağrısı açıldı. Program çerçevesinde açılan çağrılar ile iki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir.

Türkiye’den başvuran araştırmacılar için proje başına 720.000 TL olarak belirlenen proje başına üst limit, Polonya’dan başvuran araştırmacılar için NCBR tarafından 850.000 PLN olarak belirlenmiştir.

Başvuru Sistemi

Türkiye ve Polonya’daki araştırmacılar başvurularını Ortak Başvuru Formu ile ayrı olarak kendi kuruluşlarının çevrimiçi sistemlerinden yapacaktır.

Türkiye’deki araştırmacıların http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinde bulunan ve İngilizce Ortak Başvuru Formu’nu maksimum 30 sayfa olacak şekilde 07 Eylül 2018 tarihi saat 17:00’a kadar doldurmaları ve diğer başvuru adımlarını tamamlayıp, ıslak imzalı olarak iletilmesi gereken belgeleri en geç 14 Eylül 2018 tarihine kadar TÜBİTAK’a ulaşacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmektedir.

Çağrı ile ilgili sorularınızı uidb@tubitak.gov.tr ve karolina.janczykowska@ncbr.gov.pl e-posta adreslerine yöneltebilirsiniz.

Çağrı Açılış Tarihi 25 Haziran 2018
Çağrı Kapanış Tarihi 07 Eylül 2018
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 720.000 TL
Öncelikli Konular
  • ICT
  • Enerji
  • Sağlık
  • Gıda
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.