Sanayi İşbirliği Çağrısı

COVID-19 Konulu EUREKA Network Çağrısı Açıldı

Çağrı Kodu EUREKA
Çağrı Açıklaması

EUREKA Programı kapsamında, COVID-19'a özgü ihtiyaçlara yönelik kısa ve orta vadeli yanıtlar bulmayı amaçlayan araştırma ve yenilik projeleri ortak çağrısı yayınladı. Kanada’nın da dahil olduğu EUREKA Network çağrısına, Türkiye ile birlikte Avusturya, Danimarka, Hollanda, İspanya, Fransa’dan fonlayıcı kuruluşlar destek sağlamaktadır. Çağrı kapsamında katılımcıların, aşağıdaki alanlar başta olmak üzere, COVID-19’a yönelik araştırma ve yenilik projesi önerileri sunması beklenmektedir.

Çağrı Açılış Tarihi 15.04.2020
Çağrı Kapanış Tarihi 15.05.2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı Üst limit yoktur
Öncelikli Konular
 • Enfeksiyonun önlenmesi ve korunması
 • Sanitasyon teknolojisi
 • Teşhis ve test
 • Terapötikler, aşılar ve ilaçlar
 • Hastalık izleme teknolojisi, sağlık sistemleri için analitik çözümler
 • COVID-19 hastaları için akıllı teknoloji
 • Kilit altında kritik üretim ve tedarik zincirleri için akıllı teknolojiler ve destek sistemleri
 • Güvenli hareketlilik: göç verileri ve eğilimleri, bölgesel risk izleme, yalıtılmış ve risk gruplarının korunması, toplu taşıma araçlarının güvenli kullanımı
 • Eğitim teknolojileri ve dijital çalışma alanı.
Başvuru Sahibinin Profili

EUREKA programın kapsamında sunulan proje önerileri ulusal aşaması TEYDEB 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile yürütülmektedir. Programın mevzuatı gereğince sermaye şirketleri doğrudan proje başvurusunda bulunabilirler. Üniversiteler ve araştırma enstitüleri doğrudan proje başvurusunda bulunamaz ancak, projelerde alt yüklenici olarak yer alabilirler.

Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar

Çağrıya katılan ülkelerden en az birer ortak olması şartı sağlandıktan sonra diğer EUREKA üyesi ülkelerden veya üçüncü ülkelerden ortak eklenebilecektir. Ancak eklenecek yeni ortakların fonlayıcı kuruluşlarından, bu çağrıya ilişkin fon sağlayıp sağlamayacakları teyit edilmelidir.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

1071 Çağrıları

EIG CONCERT JAPAN 2020

Çağrı Kodu
Çağrı Açıklaması

Avrupa ve Japonya arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir platform olan EIG CONCERT Japan kapsamında, "Dirençli, Sağlam ve Güvenli Toplumlar için Bilgi ve İletişim Teknolojileri-BİT (Information and Communications Technology for Resilient, Safe and Secure Society)"  başlıklı ortak işbirliği çağrısı açılmıştır. Çağrıya  Japonya, Türkiye, Litvanya, Polonya, Slovakya, Almanya, İspanya, Çekya, Macaristan, Bulgaristan ve Fransa'dan fonlayıcı kuruluşlar katılmaktadır.

EIG CONCERT Japan 2020 yılı çağrısı, tek aşamalı uluslararası başvuru/değerlendirme ile iki aşamalı ulusal başvuru süreci (ön başvuru ve detaylı başvuru) ile yürütülecektir.

 

Proje konsorsiyumu adına koordinatör ülkenin, ortak çağrı sekretaryasının web sayfası üzerinden (https://ptoutline.eu/app/eigjapan_jc2020) tek bir uluslararası başvuru yapması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, konsorsiyumunun tüm ortaklarının ulusal fonlayıcı kuruluşlarına eş zamanlı ulusal başvuru yapmaları zorunludur. Türkiye’den başvurular TÜBİTAK’a yapılacaktır.

 

TÜBİTAK, ulusal başvuruları https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden elektronik imzalı* olarak iki aşamada (ön başvuru/detaylı başvuru) alacaktır. Başvuruya ilişkin tüm gerekli bilgi ve belgeler bu adreste yer almaktadır. Ulusal ön başvuruların 22 Temmuz 2020 tarihine (Saat 17.30, Türkiye Saati)  kadar tamamlanması gerekmektedir. Sadece uluslararası değerlendirme sonucu desteklenmesine karar verilen projelerin Türk ekipleri detaylı başvuru (ikinci aşama) yapacaktır.

Çağrı Açılış Tarihi 18 Mayıs 2020
Çağrı Kapanış Tarihi 17 Temmuz 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 500.000 Avro
Öncelikli Konular

BİT altında özellikle:

 • İlk afet müdahalesi ve kurtarma süreçleri dahil olmak üzere afet önleme ve hafifletme,
 • Nüfusun yaşlanması, kentleşme ve kırsal nüfusun azaltılması gibi yeni sosyal tasarım ve altyapı,
 • Kuantum sonrası dönemi de göz önünde bulundurarak, siber saldırıların önlenmesi ve bunlardan kurtarılması da dahil olmak üzere siber güvenlik,
 • Sahte haberlerin etkisi dahil olmak üzere dijital toplumda etik ve mahremiyet ilgili endişeler gibi sosyal konular,
 • Yapay zeka ve karar alma süreçlerinde ve daha geniş toplumdaki rolü,
 • Enerji, kaynak ve gıda güvenliği,
 • Donanımlara özgü esnek ve güvenli sistemler
Başvuru Sahibinin Profili

Çağrıya, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve özel kuruluşlar maksimum 3 yıllık araştırma ve yenilik projeleri önerileri ile başvurabilir. 

Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun (çağrıya fon sağlayan yukarıdaki ülkelerden olmak şartıyla) en az 2 Avrupalı ve 1 Japon ortaktan oluşması gerekmektedir. Bu asgari şartı sağlamak kaydıyla, istenirse çağrıda yer almayan ülkelerden ortaklar da kendi fonlarını karşılama taahhüdü ile konsorsiyuma dâhil edilebilir.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

EIG CONCERT Japan 2020 Çağrısı

Çağrı Kodu
Çağrı Açıklaması

Avrupa ve Japonya arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir platform olan EIG CONCERT Japan kapsamında, "Dirençli, Sağlam ve Güvenli Toplumlar için Bilgi ve İletişim Teknolojileri-BİT (Information and Communications Technology for Resilient, Safe and Secure Society)"  başlıklı ortak işbirliği çağrısı açılmıştır. 

EIG CONCERT Japan 2020 yılı çağrısı, tek aşamalı uluslararası başvuru/değerlendirme ile iki aşamalı ulusal başvuru süreci (ön başvuru ve detaylı başvuru) ile yürütülecektir.

 

Proje konsorsiyumu adına koordinatör ülkenin, ortak çağrı sekretaryasının web sayfası üzerinden (https://ptoutline.eu/app/eigjapan_jc2020) tek bir uluslararası başvuru yapması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, konsorsiyumunun tüm ortaklarının ulusal fonlayıcı kuruluşlarına eş zamanlı ulusal başvuru yapmaları zorunludur. Türkiye’den başvurular TÜBİTAK’a yapılacaktır.

 

TÜBİTAK, ulusal başvuruları https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden elektronik imzalı* olarak iki aşamada (ön başvuru/detaylı başvuru) alacaktır. Başvuruya ilişkin tüm gerekli bilgi ve belgeler bu adreste yer almaktadır. Ulusal ön başvuruların 22 Temmuz 2020 tarihine (Saat 17.30, Türkiye Saati)  kadar tamamlanması gerekmektedir. Sadece uluslararası değerlendirme sonucu desteklenmesine karar verilen projelerin Türk ekipleri detaylı başvuru (ikinci aşama) yapacaktır.

 

Proje önerileri uluslararası değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Uluslararası değerlendirme sonunda başarılı bulunan projeler kendi ulusal fonlama kuralları çerçevesinde fonlanacaktır. EIG CONCERT Japan Çağrı Sekretaryası tarafından koordine edilecek uluslararası bağımsız hakem/panel değerlendirmesi sonuçları TÜBİTAK tarafından nihai değerlendirme sonucu olarak kabul edilecektir. Desteklenecek projeler hakem değerlendirme sonuçları temel alınarak tüm fonlayıcıların temsil edildiği Çağrı Yürütme Kurulu toplantısında belirlenecektir. Değerlendirme sonuçları çağrı sekretaryası tarafından uluslararası proje koordinatörlerine bildirilecektir. Uluslararası değerlendirme sonucu olumsuz olan projeler, ilgili çağrı kapsamında ulusal desteklerden faydalanamazlar.

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, “TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı” kapsamında desteklenecektir.

Çağrı Açılış Tarihi 18 Mayıs 2020
Çağrı Kapanış Tarihi 17 Temmuz 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 720.000 TL
Öncelikli Konular
Başvuru Sahibinin Profili

Çağrıya, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve özel kuruluşlar maksimum 3 yıllık araştırma ve yenilik projeleri önerileri ile başvurabilir. 

Öngörülen Çağrı Bütçesi 500.000 Avro
Özel Koşullar

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun (çağrıya fon sağlayan yukarıdaki ülkelerden olmak şartıyla) en az 2 Avrupalı ve 1 Japon ortaktan oluşması gerekmektedir. Bu asgari şartı sağlamak kaydıyla, istenirse çağrıda yer almayan ülkelerden ortaklar da kendi fonlarını karşılama taahhüdü ile konsorsiyuma dâhil edilebilir.  Çağrıya Japonya, Türkiye, Litvanya, Polonya, İspanya, Almanya, Slovakya, Çekya, Macaristan, Bulgaristan ve Fransa katılım sağlamaktadır.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

TÜBİTAK-NRF (Güney Kore) İkili İşbirliği Programı

Çağrı Kodu 2523
Çağrı Açıklaması

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki araştırmacıların, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Kore’deki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Çağrı Açılış Tarihi 1 Nisan 2020
Çağrı Kapanış Tarihi 26 Haziran 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 720.000 TL
Öncelikli Konular

TÜBİTAK-NRF Ortak Proje Çağrısında başvuru için herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır.

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

H2020

H2020 ECSEL JU Çağrıları

Çağrı Kodu H2020-ECSEL-2020
Çağrı Açıklaması

ECSEL Ortak Girişimi - Elektronik Bileşenler ve Sistemler için Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Avrupa’nın dijital ekonomi çağındaki rekabetçi liderliği için gerekli olan anahtar teknolojilerde birinci sınıf uzmanlık için Araştırma, Geliştirme ve Yenilik projelerini finanse etmektedir. ECSEL Ortak Girşimi aracılığıyla Avrupa endüstrisi, KOBİ'ler ve araştırma kuruluşları, ECSEL Üye Ülkesi Ulusal Fon Otoriteleri ve Avrupa Birliği tarafından desteklenmekte ve birlikte finanse edilmektedir.

Teknoloji Alanları: Sistemler ve bileşenler: mimari, tasarım ve entegrasyon, Bağlanırlık ve birlikte çalışabilirlik, Güvenlik ve güvenilirlik, Hesaplama ve depolama, elektronik komponenet ve sistem proses teknolojisi, ekipman, malzeme ve imalat.

Uygulama Alanları: Ulaşım ve akıllı hareketlilik, Sağlık ve refah, Enerji, Dijital Sanayi, Dijital Yaşam

Çağrı sayfası: https://www.ecsel.eu/calls/calls-2020

Ulusal Çağrı 1071 Programı ile yürütülecektir: https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/ecsel-ortak-girisimi-2020-yili-cagrisi-acildi

 

İlk aşama: Uluslararası başvuru 5 Mayıs 2020 / Ulusal başvuru: 12 Mayıs 2020

İkinci aşama: 16 Eylül 2020 / Ulusal başvuru tarihi bildirilecektir.

Çağrı Açılış Tarihi 05.02.2020
Çağrı Kapanış Tarihi 05.05.2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular
Çağrı Kodu Başlık Toplam Ulusal Bütçe

H2020-ECSEL-2020-1-IA

two-stage - Innovation Actions (ECSEL-IA) €5.000.000
H2020-ECSEL-2020-2-RIA two-stage - Research and Innovation Actions (ECSEL-RIA) €5.000.000
H2020-ECSEL-2020-3-RIA-IMI-ECSEL-joint-activity- one-stage -Trials@Home €5.000.000
H2020-ECSEL-2020-4-CSA-Digital-Excellence one-stage (ECSEL-CSA) €5.000.000

 

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi Ulusal Toplam €5M - Çağrı €3M
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

İnovasyona Hızlı Erişim - FTI

Çağrı Kodu EIC-FTI-2018-2020
Çağrı Açıklaması

Minimum TRL 6 seviyesinde olgunlaşmış inovasyonları, konu sınırlaması olmaksınız pazara taşımak için verilen hibe desteğidir. Konsorsiyumlu başvuru yapılmaktadır. 

Çağrı Açılış Tarihi
Çağrı Kapanış Tarihi 09 Haziran 2020 / 27 Ekim 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 3 Milyon €
Öncelikli Konular
Başvuru Sahibinin Profili

Büyük firmalar, KOBİ'ler, akademi, kamu, araştırma merkezleri her tür katılımcıya açıktır. En az 3 farklı ülkeden 3 ila 5 ortaklı, özel sektör yoğun katılımlı konsorsiyumlarla başvuru yapılması gerekmektedir. 

Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar

3 ya da 4 ortaklı konsorsiyumlarda en az 2 ortağın, 5 ortaklı konsorsiyumlarda en az 3 ortağın kar amaçlı özel sektörden olması

ya da

bütçenin en az %60'ının özel sektörden ortaklara dağıtılması gerekmektedir.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

UFUK2020 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanı Çağrıları

Çağrı Kodu H2020-ICT-2018-20
Çağrı Açıklaması

19 Kasım 2019 tarihi itibarıyle Ufuk2020 ICT Alanı Çalışma Programı altında başvurulara açılan çağrılar.

Çağrı Açılış Tarihi 19.11.2019
Çağrı Kapanış Tarihi 17.06.2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi € 363.500.000,00
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

UFUK2020 Bilgi ve İletişim Teknolojileri DT Çağrıları

Çağrı Kodu H2020-DT-2018-2020
Çağrı Açıklaması

19 Kasım 2019 tarihi itibarıyle Ufuk2020 ICT Alanı Çalışma Programı altında başvurulara açılan Digital Innovation Hubs çağrıları.

Çağrı Açılış Tarihi 19.11.2019
Çağrı Kapanış Tarihi 17.06.2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi € 89.000.000,00
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.