H2020

Düşük Karbon, İklim Değişikliğine Dayanıklı Gelecek 2020 Çağrısı

Çağrı Kodu H2020-LC-CLA-2020
Çağrı Açıklaması

Avrupa Komisyonu'nun çağrılarla ilgili tüm bilgileri verdiği Katılımcı Portalı için tıklayınız.

2020 Çevre Çağrı başlıklarını ve detaylarını görebilmek için tıklayınız.

İlgilendiğiniz başlık/lar özelinde Niyet Beyanı (Expression of Interest) Formunu doldurup alanın Ulusal İrtibat Noktası'na iletebilirsiniz.

Çağrı Açılış Tarihi 12 Kasım 2019
Çağrı Kapanış Tarihi Birinci aşama:13.02.2020, İkinci aşama: 03.09.2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular
  • Karbonsuzlaştırma
  • İklim değişikliğine uyum, iklim değişikliği etkileri ve iklim servisleri
  • İklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekosistem servisleri arasındaki ilişki
  • Kriyosfer
  • İklim değişikliği konusundaki bilgi açıkları
  • Yer gözlem
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 189.5 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Rekabetçi, Düşük Karbonlu ve Döngüsel Sanayiler 2020 Yatay Çağrısı

Çağrı Kodu H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-2020
Çağrı Açıklaması

Avrupa Komisyonu'nun çağrılarla ilgili tüm bilgileri verdiği Katılımcı Portalı için tıklayınız.

2020 Çevre Çağrı başlıklarını ve detaylarını görebilmek için tıklayınız.

Çağrı Açılış Tarihi 3 Temmuz 2019
Çağrı Kapanış Tarihi Birinci aşama: 5.02.2020, İkinci aşama: 03.09.2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Döngüsel Ekonomi ve Hammaddeler 

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 58 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Yeşil Ekonomi 2020 Çağrısı

Çağrı Kodu H2020-SC5-2020
Çağrı Açıklaması

Avrupa Komisyonu'nun çağrılarla ilgili tüm bilgileri verdiği Katılımcı Portalı için tıklayınız.

2020 Çevre Çağrı başlıklarını ve detaylarını görebilmek için tıklayınız.

 

Çağrı Açılış Tarihi 12 Kasım 2019
Çağrı Kapanış Tarihi Birinci aşama:13.02.2020 İkinci aşama: 03.09.2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular
  • Döngüsel Ekonomi: Ekonomik ve Çevresel Kazanımların Birleştirilmesi
  • Yenilikçi Şehirler
  • Ham maddelerin sürdürülebilir temini (enerji ve tarım dışı ham maddeler)
  • Doğa temelli çözümlerin geliştirilmesi, afet risk azaltımı ve doğal sermaye muhasebesi
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 128.86 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.