H2020

Düşük Karbon, İklim Değişikliğine Dayanıklı Gelecek 2020 Çağrısı

Çağrı Kodu H2020-LC-CLA-2020
Çağrı Açıklaması

Avrupa Komisyonu'nun çağrılarla ilgili tüm bilgileri verdiği Katılımcı Portalı için tıklayınız.

2020 Çevre Çağrı başlıklarını ve detaylarını görebilmek için tıklayınız.

İlgilendiğiniz başlık/lar özelinde Niyet Beyanı (Expression of Interest) Formunu doldurup alanın Ulusal İrtibat Noktası'na iletebilirsiniz.

Çağrı Açılış Tarihi 12 Kasım 2019
Çağrı Kapanış Tarihi Birinci aşama:13.02.2020, İkinci aşama: 03.09.2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular
 • Karbonsuzlaştırma
 • İklim değişikliğine uyum, iklim değişikliği etkileri ve iklim servisleri
 • İklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekosistem servisleri arasındaki ilişki
 • Kriyosfer
 • İklim değişikliği konusundaki bilgi açıkları
 • Yer gözlem
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 189.5 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

PRIMA 2020 Section 1 Çağrıları

Çağrı Kodu PRM 2020 Section 1
Çağrı Açıklaması

PRIMA Programı; Akdeniz'de su, tarım, gıda, tarım-gıda değer zinciri temalarında uluslararası ortak projeler destekleyen bir Ufuk2020 programıdır. 

PRIMA Programı kapsamında desteklenecek uluslararası projeler 2 Bölüme ayrılmaktadır:

Bölüm 1 (Section 1): AB Fonu ile Desteklenen Projeler

Bölüm 2 (Section 2): Ulusal Fonlar ile Desteklenen Projeler (AB katkısı olmaksızın)

 

Bölüm 1 kapsamındaki projeler programın süresi boyunca, Ufuk2020 Programı’ndan PRIMA’ya tahsis edilmiş olan fon ile desteklenecektir. Bu kapsamda, yalnızca PRIMA’ya online başvuru yapılması yeterlidir.

 

Bölüm 1 (Section 1) - 2020 Yılı Çağrı Başlıkları

 

Tema 1: Su Yönetimi

Konu 1.1.1 (IA): İklim değişikliği koşulları altında, Akdeniz'de su kaynaklarının sürdürülebilir ve entegre bir şekilde yönetilmesi

Implementing sustainable, integrated management of water resources in the Mediterranean, under climate change conditions

 

Tema 2: Tarım Sistemleri

Konu 1.2.1 Genetik Koruma ve Hayvan Yemleri

Genetic Conservation and Animal Feeds

Konu 1.2.1 (RIA): Yerel Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Değerlenmesi

Conservation and valorisation of local Animal Genetic Resources

Konu 1.2.1 (IA): Alternatif Hayvan Yemleri

Alternative animal feeds

 

Tema 3: Tarım-Gıda Değer Zinciri

Konu 1.3.1 (IA): Geleneksel Akdeniz gıda ürünlerinin sağlığa faydalarının değerlendirilmesi

Valorising the health benefits of Traditional Mediterranean food products

 

Nexus (Yatay Kesen) Tema:

Konu 1.4.1 (IA): Optimum ekonomik gelişim sağlama, yüksek çevre koruma düzeyine ulaşma ve doğal kaynaklara adil erişim sağlamada Su-Ekosistem-Gıda Nexus yaklaşımının faydalarının gösterilmesi.

Demonstrating benefits of the Water-Ecosystem-Food Nexus approach in delivering optimal economic development, achieving high level of environmental protection and ensuring fair access to natural resources.

 

Başvuru adresi: http://prima-med.org/calls-for-proposals/

 

Çağrılar hakkında detaylı bilgi için PRIMA resmi internet sitesine buradan, TÜBİTAK’ın PRIMA internet sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Konsorsiyumlarda yer alabilmek üzere ortaklık ilanlarına başvurmak veya ilan vermek için Ortak Bulma Aracı’na buradan ulaşabilirsiniz.

PRIMA Section 1 kapsamında başvuruda bulunmayı düşünen araştırmacılar aynı zamanda TÜBİTAK Ufuk2020 Seyahat Desteği Programı'na da başvuruda bulunabilirler. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Çağrı Açılış Tarihi 11 Şubat 2020
Çağrı Kapanış Tarihi 1 Nisan 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 1.75 Milyon € - 3 Milyon €
Öncelikli Konular
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 33 Milyon Avro
Özel Koşullar

PRIMA Programı kapsamında açılan uluslararası proje çağrılarında yer alacak konsorsiyumun en az 3 farklı katılımcı ülkenin araştırmacılarından oluşması şartı bulunmaktadır. Bu ülkeler;

 1. AB üyesi veya Akdeniz’e sınırı olmayan Ufuk2020 asosiye ülkesi: Almanya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Malta, Slovenya
 2. PRIMA katılımcısı üçüncü ülke veya Akdeniz’e sınırı olan üçüncü ülke: Türkiye, Cezayir, Ürdün, İsrail, Tunus, Fas, Lübnan, Mısır
 3. Herhangi bir PRIMA katılımcı ülkesi (AB üyesi olan veya olmayan) olmalıdır.
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

PRIMA 2020 Section 2 Çağrıları

Çağrı Kodu PRM 2020 Section 2
Çağrı Açıklaması

PRIMA Programı; Akdeniz'de su, tarım, gıda, tarım-gıda değer zinciri temalarında uluslararası ortak projeler destekleyen bir Ufuk2020 programıdır. 

PRIMA Programı kapsamında desteklenecek uluslararası projeler 2 Bölüme ayrılmaktadır:

Bölüm 1 (Section 1): AB Fonu ile Desteklenen Projeler

Bölüm 2 (Section 2): Ulusal Fonlar ile Desteklenen Projeler (AB katkısı olmaksızın)

 

Bölüm 2 kapsamındaki projeler AB katkısı olmaksızın, yalnızca ulusal fonlayıcı kuruluşların PRIMA’ya taahhüt etmiş oldukları fonlar ile desteklenecektir. Bu kapsamda, proje konsorsiyumlarında yer alan araştırma ekiplerinin kendi ulusal fonlayıcı kuruluşlarına da ulusal başvuru yapmaları gerekmektedir. Konsorisyumlarda Türkiye’den yer alacak ekipler, başvurularını TÜBİTAK’a yapacaklardır.

 

Bölüm 2 (Section 2) - 2020 Yılı Çağrı Başlıkları

Tema 1: Su Yönetimi

Konu 2.1.1 (RIA): Küçük ölçekli çiftliklerin sulama verimliliğini artırmak için düşük maliyetli, yalın çözümler

Low cost, lean solutions for enhancing irrigation efficiency of small-scale farms

 

Tema 2: Tarım Sistemleri

Konu 2.2.1 (RIA): Direncin sağlanması için tarım geçim sistemlerinin yeniden tasarlanması

Re-design the agro-livelihood systems to ensure resilience

 

Tema 3: Tarım-Gıda Değer Zinciri

Konu 2.3.1 (RIA): Tüketiciler için adil fiyat ve çiftçiler için makul kâr payı için tarımsal gıda tedarik zinciri sisteminin yeni optimizasyon modelleri

New optimization models of the agro food supply chain system to fair price for consumers and reasonable profit share for farmers

 

Bölüm 2 Çağrı Takvimi:

Uluslararası Başvuru

1. Aşama Son Başvuru (PRIMA): 15 Nisan 2020
2. Aşama Son Başvuru (PRIMA): 16 Eylül 2020 

Başvuru adresi: http://prima-med.org/calls-for-proposals/

Ulusal Başvuru

1.Aşama Son Başvuru (TÜBİTAK – online başvuruların onaylanması için son tarih): 20 Nisan 2020, saat 17.30

E-imza sürecinin tamamlanması için son tarih: 22 Nisan 2020, saat 17.30

Başvuru adresi: https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

Ulusal başvurular yalnızca e-imzalı olarak alınmaktadır, ıslak imzalı belge ile başvuru kabul edilmemektedir.

Ulusal başvuru kuralları için çağrı metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Açılış Tarihi 11 Şubat 2020
Çağrı Kapanış Tarihi 15 Nisan 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 1.000.000 TL
Öncelikli Konular
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 1 Milyon Avro
Özel Koşullar

PRIMA Programı kapsamında açılacak olan uluslararası proje çağrılarında yer alacak konsorsiyumun en az 3 farklı katılımcı ülkenin araştırmacılarından oluşması şartı bulunmaktadır. Bu ülkeler;

 1. AB üyesi veya Akdeniz’e sınırı olmayan Ufuk2020 asosiye ülkesi: Almanya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Malta, Slovenya
 2. PRIMA katılımcısı üçüncü ülke veya Akdeniz’e sınırı olan üçüncü ülke: Türkiye, Cezayir, Ürdün, İsrail, Tunus, Fas, Lübnan, Mısır
 3. Herhangi bir PRIMA katılımcı ülkesi (AB üyesi olan veya olmayan) olmalıdır.
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Rekabetçi, Düşük Karbonlu ve Döngüsel Sanayiler 2020 Yatay Çağrısı

Çağrı Kodu H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-2020
Çağrı Açıklaması

Avrupa Komisyonu'nun çağrılarla ilgili tüm bilgileri verdiği Katılımcı Portalı için tıklayınız.

2020 Çevre Çağrı başlıklarını ve detaylarını görebilmek için tıklayınız.

Çağrı Açılış Tarihi 3 Temmuz 2019
Çağrı Kapanış Tarihi Birinci aşama: 5.02.2020, İkinci aşama: 03.09.2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Döngüsel Ekonomi ve Hammaddeler 

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 58 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Yeşil Ekonomi 2020 Çağrısı

Çağrı Kodu H2020-SC5-2020
Çağrı Açıklaması

Avrupa Komisyonu'nun çağrılarla ilgili tüm bilgileri verdiği Katılımcı Portalı için tıklayınız.

2020 Çevre Çağrı başlıklarını ve detaylarını görebilmek için tıklayınız.

 

Çağrı Açılış Tarihi 12 Kasım 2019
Çağrı Kapanış Tarihi Birinci aşama:13.02.2020 İkinci aşama: 03.09.2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular
 • Döngüsel Ekonomi: Ekonomik ve Çevresel Kazanımların Birleştirilmesi
 • Yenilikçi Şehirler
 • Ham maddelerin sürdürülebilir temini (enerji ve tarım dışı ham maddeler)
 • Doğa temelli çözümlerin geliştirilmesi, afet risk azaltımı ve doğal sermaye muhasebesi
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 128.86 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Akademik İşbirliği Çağrısı

Kolombiya Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı (MINCIENCIAS) ile İkili İşbirliği Programı

Çağrı Kodu 2511
Çağrı Açıklaması

2511 - MINCIENCIAS ile İkili İşbirliği Destek Programı kapsamında Türk ve Kolombiya'lı bilim insanları arasındaki bilimsel ve teknolojik araştırmalar doğrultusunda karşılıklı seyahat desteği verilmektedir.  

 • Desteklenen her bir proje için 150.000 TL’ye kadar destek verilebilmektedir. Süre üst sınırı ise 24 aydır.   
 • Seyahat Harcamaları:

            - Yurt içi Saha Çalışması için olan seyahat masrafları

            - Saha çalışması dışı etkinlikler için yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri

            - İkili İşbirliği kapsamındaki seyahat masrafları

            - Temsil ve tanıtıma yönelik masraflar (15.000 Türk Lirası’na kadar)

 • Değişimlerin 2021 ve 2022 yılları arasında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Bir projede, her yıl en fazla 90 günü geçmeyecek şekilde Türk araştırmacıların Kolombiya’ya olan seyahatlerini destekleyecektir.
 • Kolombiya’ya gidecek olan Türk araştırmacıların gündelik masrafları için seyahatin ilk on gününde 142,5 $, diğer günlerde 95 $ olacak şekilde gündelik verilmektedir.
 • Seyahatlerden faydalanacak araştırmacıların sayısıyla ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak tüm araştırmacıların yıllık seyahat günleri toplamı 90’ı geçmeyecektir.  

 

Çağrı metni için tıklayınız

Çağrı Açılış Tarihi 10.03.2020
Çağrı Kapanış Tarihi 12.06.2020 17:30 (e-imza: 19.06.2020 17:30)
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 150.000 TL
Öncelikli Konular
 • Biyoteknoloji, Biyoekonomi ve Çevre
 • Temel Bilimler
 • Uzay Bilimleri
 • Yaşam ve Sağlık Bilimleri
 • Sosyal Bilimler, İnsani Kalkınma ve Adalet
 • Sürdürülebilir Enerji
 • Yaratıcı ve Kültürel Sanayi
 • Okyanuslar ve Hidrobiyolojik Kaynaklar
 • Çakışan Teknolojiler (Converging Technologies), Nanoteknoloji ve Endüstri 4.0  
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

1071 Çağrıları

TÜBİTAK- Moldova Araştırma ve Geliştirme Ajansı (NARD) İkili İşbirliği Çağrısı

Çağrı Kodu 2530
Çağrı Açıklaması

Türkiye ile Moldova arasında bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan ve ilk çağrıya çıkılan 2530-TÜBİTAK ve Moldova Araştırma ve Geliştirme Ajansı (NARD) İkili İşbirliği Programı kapsamında iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir.

Çağrı kapanış tarihi: 15 Mayıs 2020

Çağrı için aşağıdaki tematik işbirliği alanları belirlenmiştir:

1) Mühendislik ve Teknoloji;

2) Tıp ve Sağlık Bilimleri;

3) Tarım;

4) Çevre;

Çağrı detaylarını buradan öğrenebilirsiniz.

Bütçe üst limiti Türkiye’den başvuran araştırmacılar için proje başına Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi hariç en fazla 720.000 TL'dir.

Başvuru Sistemi

Türkiye'deki araştırmacıların başvurularını TÜBİTAK'ın elektronik başvuru sistemi olan http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden yapacaklardır. Sistemden elde edilecek İngilizce ortak başvuru formunun en fazla 30 sayfa olacak şekilde doldurularak diğer gerekli belgelerle birlikte 15 Mayıs 2020 tarihine kadar sisteme yüklenmesi ve başvurunun tüm yetkili kişiler tarafından 22 Mayıs 2020 tarihine kadar elektronik imza ile imzalatılması gerekmektedir. Başvuru formatının detayları için buraya tıklayınız.

Çağrı Açılış Tarihi 19 Şubat 2020
Çağrı Kapanış Tarihi 15 Mayıs 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 720.000 TL
Öncelikli Konular

1) Mühendislik ve Teknoloji;

2) Tıp ve Sağlık Bilimleri;

3) Tarım;

4) Çevre;

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

TÜBİTAK-NSTDA İkili İşbirliği Çağrısı

Çağrı Kodu 2558
Çağrı Açıklaması

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji Kalkınma Ajansı (NSTDA) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Tayland’daki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Çağrı Açılış Tarihi 9 Mart 2020
Çağrı Kapanış Tarihi 8 Haziran 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 720.000 TL
Öncelikli Konular
 • Gıda Güvenliği & Tarım
 • Biyomateryaller, Biyotıp, İlaç
 • Sensörler.
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.