Akademik İşbirliği Çağrısı

2532- TÜBİTAK- Rusya Temel Araştırma Vakfı (RFBR) Çağrısı Açıldı

Çağrı Kodu 2532
Çağrı Açıklaması

TÜBİTAK ile Rusya Temel Araştırma Vakfı (RFBR) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Rus bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. TÜBİTAK- RFBR işbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

Programın son başvuru tarihi 08 Eylül 2020 17:30

E-imza son tarihi 11 Eylül 2020 17:30

Başvurular https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden yapılmaktadır.

Çağrı Açılış Tarihi 15 Haziran 2020
Çağrı Kapanış Tarihi 8 Eylül 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 720 000 TL
Öncelikli Konular

-Matematik,

- Makine Bilimi;

-Fizik (Havacılık- Uzay ve Enerji dahil olmak üzere fakat bununla da sınırlı olmamak koşuluyla) ve Astronomi;

-Kimya ve Malzeme Bilimleri;

-Biyoloji;

-Yer Bilimleri;

-Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar Sistemleri;

-Mühendislik Bilimleri Temelleri;

-Tıp Bilimleri Temelleri;

-Tarım Bilimleri Temelleri;

-Tarih, Arkeoloji, Antropoloji ve Etnoloji;

-Ekonomi;

-Felsefe, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Hukuk, Bilim ve Teknoloji Tarihi, Bilim Felsefesi;

-Edebiyat ve Dilbilimi, Sanat Araştırmaları;

-Psikoloji, Eğitim Biliminin Temel Sorunları, Kamu Sağlığı ve İnsan Çevrebiliminde Toplumsal Sorunlar;

-Küresel Araştırmalar ve Uluslararası İlişkiler

Başvuru Sahibinin Profili

Bu çağrı özel sektör başvurularına kapalıdır. Detaylar için bakınız: https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-dest...

Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

ERA-Net Çağrısı

ACT3 2020 Yılı Ortak Proje Çağrısı

Çağrı Kodu
Çağrı Açıklaması

Karbon Yakalama ve Depolama Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması (Accelerating CCS Technologies – ACT3) programının 2020 yılı çağrısı kapsamında, karbondioksit (CO2) yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) teknolojilerine yönelik uluslararası araştırma projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çağrıya yapılacak proje başvurularının aşağıda paylaşılan konulara yönelik olması beklenmektedir.

 • Zincir Entegrasyonu: Toplum duyarlılıklarını gözeten ilgili vaka analizlerinin de yer aldığı, CO2 yakalama, taşıma ve depolama zincirinin entegrasyonundaki boşlukları doldurmaya yönelik Ar-Ge faaliyetleri
 • Yakalama: Etkili, düşük maliyetli, yüksek operasyonel esnekliğe sahip ve enerji etkin CO2 yakalamaya yönelik ileri teknolojiler
 • Taşıma: Enerji üretimi için Avrupa’nın mevcut CCUS tesislerine boru hatları ve gemi taşımacılığı yoluyla CO2 taşınmasına yönelik Ar-Ge faaliyetleri
 • Depolama: İlgili depolama alanlarında ve çevresinde ölçüm, izleme ve doğrulama araçları ve metotlarına yönelik Ar-Ge faaliyetleri

Kullanım: CCUS faaliyetlerini uygun hale getiren diğer iş modellerinin ve beklenen gelir akışlarının araç olarak kullanıldığı teknolojiler

Çağrı Açılış Tarihi 02.06.2020
Çağrı Kapanış Tarihi 10.11.2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 400 Bin Avro
Özel Koşullar

Çağrıya katılım sağlayacak her bir uluslararası proje konsorsiyumunun, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden, en az üç bağımsız kuruluş ile oluşturulması gerekmektedir.  Çağrı konuları ve uluslararası kurallar hakkında daha detaylı bilgiye www.act-ccs.eu/calls adresinden ulaşılabilir.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

H2020

İnovasyona Hızlı Erişim - FTI

Çağrı Kodu EIC-FTI-2018-2020
Çağrı Açıklaması

Minimum TRL 6 seviyesinde olgunlaşmış inovasyonları, konu sınırlaması olmaksınız pazara taşımak için verilen hibe desteğidir. Konsorsiyumlu başvuru yapılmaktadır. 

Çağrı Açılış Tarihi
Çağrı Kapanış Tarihi 09 Haziran 2020 / 27 Ekim 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 3 Milyon €
Öncelikli Konular
Başvuru Sahibinin Profili

Büyük firmalar, KOBİ'ler, akademi, kamu, araştırma merkezleri her tür katılımcıya açıktır. En az 3 farklı ülkeden 3 ila 5 ortaklı, özel sektör yoğun katılımlı konsorsiyumlarla başvuru yapılması gerekmektedir. 

Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar

3 ya da 4 ortaklı konsorsiyumlarda en az 2 ortağın, 5 ortaklı konsorsiyumlarda en az 3 ortağın kar amaçlı özel sektörden olması

ya da

bütçenin en az %60'ının özel sektörden ortaklara dağıtılması gerekmektedir.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Ufuk2020 Enerji Verimliliği 2020 Yılı Çağrısı

Çağrı Kodu LC-SC3-B4E-2020
Çağrı Açıklaması

Enerji alanı altında desteklenen çağrılardan biri olan Enerji Verimliliği 2020 çağrısı 5 Mart 2020 tarihinden itibaren başvurulara açılmıştır. 10 Eylül 2020 tarihine kadar açık kalacak çağrı kapsamında yalnızca aşağıda yer alan önceliklere yönelik projeler desteklenecektir:

 • Binaların enerji performansının ve akıllığının arttırılması
 • Finans
 • Tüketiciler & Hizmet Sektörü
 • Kamu Kuruluşları & Politik Destekler
Çağrı Açılış Tarihi 05.03.2020
Çağrı Kapanış Tarihi 10.09.2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Binaların enerji performansının ve akıllığının arttırılması:

Çağrı Kodları Başlık Proje Başına Bütçe (Milyon Avro)

Toplam Bütçe

(milyon Avro)

LC-SC3-B4E-2-2020 Stimulating demand for sustainable energy skills in the building sector* 0.5 ve 1  4
LC-SC3-B4E-3-2020 Upgrading smartness of existing buildings through innovations for legacy equipment* 3 ve 4  8
LC-SC3-B4E-4-2020 Next-generation of Energy Performance Assessment and Certification* 1 ve 2 6

 

Finans

Çağrı Kodları Başlık Proje Başına Bütçe (Milyon Avro)

Toplam Bütçe

(milyon Avro)

LC-SC3-B4E-11-2020 Financing for energy efficiency investments - Smart Finance for Smart Buildings* 1 ve 1.5 16
LC-SC3-B4E-12-2020 National roundtables to implement the Smart Finance for Smart Buildings initiative** 0.5 ve 1.5 3
LC-SC3-B4E-13-2020 Aggregation - Project Development Assistance** 0.5 ve 1.5 16

 

Tüketiciler & Hizmet Sektörü

Çağrı Kodları Başlık Proje Başına Bütçe (Milyon Avro)

Toplam Bütçe

(milyon Avro)

LC-SC3-B4E-14-2020 Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and flexibility at demand-side* 1 ve 1.5 16
LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020 The role of consumers in changing the market through informed decision and collective actions* 0.5 ve 1.5 3
LC-SC3-EC-2-2020 Mitigating household energy poverty* 0.5 ve 1.5 16
 

 

Kamu Kuruluşları & Politik Destekler

 

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 90 Milyon Avro
Özel Koşullar
 • Yukarıda yer alan çağrıların büyük bir kısmına (tek yıldızlı olan) çok ortaklı olarak başvurulabilmektedir. Program kapsamında Türkiye’den kuruluşlar, AB Üye ülkeleri, ile aynı haklara sahip olarak (güncel liste için tıklayınız) fonlanabilmektedir.
 • Ufuk2020 programı kapsamında direk olarak alt yapı yatırımlarına destek verilmemektedir. Mevcut teknolojilerin kurulumuna yönelik (örneğin fotovoltaik) destek söz konusu değildir. Çağrılar özelinde Ar-Ge uygulamalarının daha verimli ve uygun maliyetli olmasına yönelik destekler söz konusudur. Herbir çağrı özelinde teknoloji hazırlık seviyelerine (technology readiness level – TRL) göre fonlamalar mümkün olacaktır. Teknolojik Hazırlık Seviyesi ile ilgili linkte yer alan dokümandan faydalanabilirsiniz.
 • Herbir çağrı başlığına yönelik hazırlanmış  video kayıtlarına sayfasından ulaşabilirsiniz.
 • Programın dili İngilizce’dir. Bu sebeple tüm ilgili dokümanlar İngilizce olarak temin edilmelidir
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Ufuk2020 Yenilenebilir Enerji 2020 Yılı Çağrısı

Çağrı Kodu LC-SC3-RES-2020
Çağrı Açıklaması

5 Mayıs 2020 tarihi itibariyle Ufuk2020 Enerji Alanı Çalışma Programı altında 11 çağrı başlığı başvurulara açılmıştır. 

Çağrı Açılış Tarihi 05.05.2020
Çağrı Kapanış Tarihi 01.09.2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Başvuruya açılan başlıklar aşağıdaki gibidir:

Çağrı Kodları

Başlık

Bütçe

LC-SC3-NZE-6-2020

Geological Storage Pilots

€14 m

LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020

Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition

€10 m

LC-SC3-CC-7-2020

European Energy and Climate Modelling Forum (2020-2024)

€5 m

LC-SC3-RES-20-2020

Efficient combination of Concentrated Solar Power and desalination (with particular focus on the Gulf Cooperation Council (GCC) region)

€10 m

LC-SC3-RES-34-2020

Demonstration of innovative and sustainable hydropower solutions targeting unexplored small-scale hydropower potential in Central Asia

€10 m

LC-SC3-RES-3-2020


International Cooperation with USA and/or China on alternative renewable fuels from sunlight for energy, transport and chemical storage

 

€10 m

LC-SC3-RES-25-2020

International cooperation with Japan for Research and Innovation on advanced biofuels and alternative renewable fuels

€5 m

LC-SC3-RES-36-2020

International cooperation with Canada on advanced biofuels and bioenergy

€5 m

LC-SC3-ES-13-2020

Integrated local energy systems (Energy islands): International cooperation with India

€9 m

LC-SC3-CC-9-2020

Industrial (Waste) Heat-to-Power conversion

€14 m

LC-SC3-NZE-5-2020

Low carbon industrial production using CCUS

€15 m

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 107 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

1071 Çağrıları

TÜBİTAK-NRF (Güney Kore) İkili İşbirliği Programı

Çağrı Kodu 2523
Çağrı Açıklaması

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki araştırmacıların, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Kore’deki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Çağrı Açılış Tarihi 1 Nisan 2020
Çağrı Kapanış Tarihi 26 Haziran 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 720.000 TL
Öncelikli Konular

TÜBİTAK-NRF Ortak Proje Çağrısında başvuru için herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır.

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.