H2020

Akıllı ve Temiz Enerji, Akıllı Tüketici Odaklı Enerji Sistemleri ve Akıllı Şehirler ve Toplumlar 2020 Yılı Çağrıları

Çağrı Kodu H2020-LC-SC3-EC-ES-SCC-2020
Çağrı Açıklaması

Çağrı kapsamında tüketiciler için akıllı ve temiz enerji, akıllı tüketici odaklı enerji sistemleri ve akıllı şehirler ve toplumlar alanlarına  yönelik projeler desteklenecektir

Çağrı Açılış Tarihi 03.09.2019
Çağrı Kapanış Tarihi 29 Ocak 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Başlık

Detaylar

Öngörülen Bütçe

LC-SC3-EC-3-2020

Consumer engagement and demand response

€16 million

LC-SC3-ES-3-2018-2020

Integrated local energy systems (energy islands)

€15 million

LC-SC3-ES-4-2018-2020

Decarbonising energy systems of geographical islands

€40 million

LC-SC3-ES-5-2018-2020

TSO-DSO-Consumer: Large-scale demonstrations of innovative grid services through demand response, storage and small-scale (RES) generation

€22 million

LC-SC3-ES-10-2020

DC-AC/DC hybrid grid for a modular, resilient and high RES share grid development

€14 million

LC-SC3-ES-11-2020

Rapid relief through transitions on islands

€4 million

LC-SC3-ES-12-2020

Integrated local energy systems (energy islands): international cooperation with India

€9 million

LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020

Smart Cities and Communities

€55 million

LC-SC3-SA-1-2020

Smart Airports

€12 million

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 187 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Yenilenebilr Enerji 2020 Yılı Çağrısı (RES)

Çağrı Kodu H2020-LC-SC3-RES-2020
Çağrı Açıklaması

Çağrı kapsamında yenilenebilir enerji çözümlerine yönelik projeler desteklenecektir

Çağrı Açılış Tarihi 03.09.2019
Çağrı Kapanış Tarihi 09.09.2019
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Başlık

Detaylar

Öngörülen Bütçe

LC-SC3-RES-9-2020

Next generation of thin-film photovoltaic technologies

€20 million

LC-SC3-RES-19-2020

Demonstration of innovative technologies for floating wind farms

€25 million

LC-SC3-RES-33-2020

Increase performance and reliability of photovoltaic plants

€20 million

LC-SC3-RES-35-2020

Reduce the cost and increase performance and reliability of CSP plants

€10 million

LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020

Market uptake support

€25 million

LC-SC3-RES-27-2020

Demonstration of advanced biofuels production from aquatic biomass

€10 million

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 110 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

ERA-Net Çağrısı

ERA-Net Smart Energy Systems 2019 “Enerji Depolama Çözümleri” Çağrısı

Çağrı Kodu MICall19
Çağrı Açıklaması

ERA-Net Smart Energy Systems ortak adıyla faaliyetleri yürütülen Era-Net Smart Grids Plus ve EN SGplusRegSys projeleri Horizon 2020 programı kapsamında desteklenen Era-Net co-fund projeleridir. RA-Net Smart Energy Systems’in enerji depolama çözümleri konulu 2019 yılı çağrısı, bütünleşik enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesine ve bu alandaki tanımlanmış zorluklara cevap veren çözümlere odaklanmıştır.

Çağrı Açılış Tarihi 18 Eylül 2019
Çağrı Kapanış Tarihi 12 Kasım 2019
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

 Çağrı ile elektriksel, elektrokimyasal, malzeme, ısıl ve mekanik depolama gibi alanlarda kısa veya uzun süreli enerji depolama için sürdürülebilir, bütünleşik enerji depolama çözümlerinin geliştirilmesine katkı sağlayan projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 22.550.000
Özel Koşullar

Çağrıda, Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) veya bunların oluşturduğu ortaklıklar TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir. TÜBİTAK’ın bu çağrı için belirlediği toplam çağrı bütçesi 750.000 Avrodur.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.