H2020

Dijital Güvenlik 2017 Çağrısı

Çağrı Kodu H2020-DS-2017
Çağrı Açıklaması

Avrupa Dijital Gündemine katkı sağlamak ve Avrupa ekonomisini, sosyal hayatı ve gizliliği tehdit eden siber suçlarla mücadele etmeye yönelik çağrı

Çağrı Açılış Tarihi 8 Aralık 2016 ve 1 Mart 2017
Çağrı Kapanış Tarihi 25 Nisan 2017 ve 24 Ağustos 2017
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Kriptografi

Gelişmiş siber güvenlik tehditlerini belirleme ve önleme

Gizlilik, veri korunması ve dijital kimlik uygulamaları

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 40 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Güvenli Toplumlar Genel Konular 2017 Çağrısı

Çağrı Kodu SEC-GM-2017
Çağrı Açıklaması

Güvenli toplumlar alanı son kullanıcıları ve paydaşlarının etkin çalışmasını sağlayan kümelenmeler

Çağrı Açılış Tarihi 1 Mart 2017
Çağrı Kapanış Tarihi 24 Ağustos 2017
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Akdeniz bölgesi son kullanıcıları arasında işbirliği

Belirli bir alana yönelik son kullanıcılar arasında işbirliği

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 17 Milyon Avro
Özel Koşullar

Proje bütçelerinin 3.5 Milyon Avro olması beklenmektedir.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Kritik Altyapıların Korunması 2017 Çağrısı

Çağrı Kodu H2020- CIP-2016-2017
Çağrı Açıklaması

Avrupa kritik altyapılarının tüm tehtidlere karşı korunmasını hedefleyen çağrıdır. Öncelikli kritik altyapılar, su tesisleri, enerji tesisleri, ulaştırma altyapıları, iletişim ağları, finansal hizmetler ve sağlık altyapılarıdır.

Çağrı Açılış Tarihi 1 Mart 2017
Çağrı Kapanış Tarihi 24 Ağustos 2017
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Siber ve fiziksel tehdilere karşı farklı tipteki kritik altyapılarının korunması

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 40 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Krizler ve Doğal Afetlerle Mücadele 2017 Çağrısı

Çağrı Kodu H2020-SEC-DRS-2017
Çağrı Açıklaması

Tüm Dünyayı olduğu gibi Avrupa'yı da tehdit eden doğal afet veya kriz tehlikelerine karşı, yüksek koordinasyonlu, ilk yardım ve sağlık ekiplerinin işlevselliğini artırmaya yönelik, iletişimi kuvvetendirilmiş yeni teknolojiler ve süreçler geliştirmeye yönelik Güvenli Toplumlar çağrısıdır.

 

Çağrı Açılış Tarihi 1 Mart 2017
Çağrı Kapanış Tarihi 24 Ağustos 2017
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Geniş bant iletişim sistemleri

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer zehirlenmelere karşı önlemler kümelenmesi

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 24 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Sınır Güvenliği 2017 Çağrısı

Çağrı Kodu H2020-SEC-BES-2017
Çağrı Açıklaması

Avrupa içi dolaşım ve Avrupa sınır geçişlerinde güvenliği artırmaya ve zaman kazanmaya yönelik yeni teknolojilerin geliştirilmesi, kontrolsüz geçiş yöntemlerinde kolaylaştırma ve gümrük uygulamarında iyileştirmeyi hedefleyen çağrıdır.

Çağrı Açılış Tarihi 1 Mart 2017
Çağrı Kapanış Tarihi 24 Ağustos 2017
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

AB dış politikalarına katkı sağlamak üzere yeni nesil bilgi sistemleri

Sınır geçiş noktalarında yeni uygulamalar

Gümrük noktalarında da uygulanmak üzere tedarik zinciri güvenliğinde yeni yöntemler

Kontrolsüz geçiş yöntemlerinde iyileştirme

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 36 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Terörizm ve Organize Suçlarla Mücadele 2017 Çağrısı

Çağrı Kodu H2020-SEC-FCT-2017
Çağrı Açıklaması

Çağımızın en önemli tehditlerinden biri olan teröre karşı yeni mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi, olay yeri inceleme ve adli tıp yöntemlerinin geliştirilmesi, adli bilişim konularında yeni teknolojiler edinilmesini amaçlayan çağrıdır.

Çağrı Açılış Tarihi 1 Mart 2017
Çağrı Kapanış Tarihi 24 Ağustos 2017
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Suç ve terör içeren faaliyetlerin teşhis edilmesi ve önlenmesinde insan faktörü

Adli laboratuvarların işleyişini etkinleştiren yenilikçi yöntemler

Teşhis ve veri birleştirmede yeni teknolojiler

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 54 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.