H2020

EIC-SMEInst-2018-2020: Hızlandırıcı (SME instrument Phase 2)

Çağrı Kodu H2020-EIC-SMEInst-2018-2020
Çağrı Açıklaması

KOBİ Aracı (Hızlandırıcı) ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.

KOBİ Aracı, KOBİ’lerin katılımını artıracak şekilde basitleştirilerek üç aşamalı bir yapıya kavuşturulmuştur.

KOBİ Aracı (Hızlandırıcı)’nın Özellikleri

 • Sadece KOBİ’lerin katılımına açık olacaktır.
 • KOBİ'ler sadece tek başlarına başvurabilecektir.
 • Her sektörden inovatif KOBİ’lerin Ar-ge ve inovasyon faaliyetlerine destek verilecektir.
 • Ufuk2020 Programı Çok Uluslu Araştırma ve İnovasyon İşbirliği Destekleri altında yer alan teknolojik alanlara vurgu yapmak koşulu ile konu bağımsızdır.
 • Tek başına KOBİ'lerin konsorsiyum kurmadan başvuru yapabilmelerine olanak sağlamaktadır.
 • İnovatif fikirlerin destekleneceği rekabet yoğun bir program olacaktır.

 

Faz 2 (Hızlandırıcı): Demonstrasyon, Pazar Uygulamaları, Ar-Ge

İnovasyonunun teknik fizibilitesini yapan ve ticarileşme potansiyelini araştıran KOBİ’ler ürünlerini ticarileştirmeye adım atmak için KOBİ Aracı Faz 2 (Hızlandırıcı)’ye başvurabilirler. Programın amacı pazara hâkim olabilecek yenilikçi ürün, hizmet ya da süreç ortaya çıkarmak; ticarileştirme stratejisi ve finansman planı içeren  30 sayfalık yatırımcı-hazır bir iş inovasyon planı oluşturmaktır.

Faaliyetler

 • Detaylı İş Planı
 • Geliştirme
 • Prototip Üretimi
 • Test
 • Minyatürleştirme
 • Büyütme
 • Pazar Uygulamaları
 • Araştırma

Çıktı

 • Yatırımcı-Hazır İş Planı

Proje Süresi

 • 12-24 Ay

 

Güncellenen Faz 2 (Hızlandırıcı) programı ile birlikte hibe yanı sıra risk sermayesi yatırımı (blended finance) seçeneği ile beraber hizmete girecektir. Teknoloji Olgunluk Seviyesine (TRL) göre programın sağlayacağı fonlama sistemi de değişiklik gösterecektir. Buna göre;

 
 • Programa KOBİ’ler sadece tek başlarına başvurabileceklerdir.
 • Programa başvuracak bir KOBİ’lerin başvuracağı fonlanma seçenekleri artmıştır. proje boyunca sürdürülecek faaliyetler kapsamında inovasyonun TRL seviyesine göre KOBİ'ler "sadece hibe" ya da karma fonlama sistemi olarak geçen "blended finance -hibe ve risk finansmanı yatırımı-" seçeneğine başvurabileceklerdir.
 • KOBİ'lerin başvuru yapabilmesi için Avrupa Komisyonu’nun yönelttiği soruları 30 sayfalık bir iş planı ile cevaplaması beklenmektedir. İş Planı hazırlarken dikkat edilecek hususlar “Proje Değerlendirme Kriterleri”nde belirtilmiştir.
 • Faz 2 (Hızlandırıcı) kapsamında desteklenebilecek faaliyetler demonstrasyon, test, pilot uygulama, ölçeklendirme, pazar uygulamaları olabilir.
 • Proje çıktısı olarak “yatırımcı hazır” iş planı hazırlanmakta olup, toplam proje süresi 12-24 ay sürmektedir.
 • Faz 2 (Hızlandırıcı) değerlendirmeleri 3 aşamalı olacaktır: uzaktan değerlendirme, mülakat ve özel yatırım opsiyonu için durum tespiti (due diligence).
 • Hızlandırıcı (KOBİ Aracı Faz 2) değerlendirmeleri etki, mükemmeliyet ve uygulama kriterleri kapsamında teknoloji, sanayi, işletme ve finans sektöründen değerlendiriciler tarafından uzaktan değerlendirilir. Her bir kriter 5 üzerinden puanlanır; her bir kriter için eşik puan 5 üzerinden 4'tür (her bir kriterin ağırlığı 1/3'tür); bir projenin eşik puanı 15 üzerinden 13’tür. 15 puan üzerinden 13 puan alan her projeye Avrupa Komisyonu “Mükemmeliyet Mührü” denilen kalite etiketi verir.
 • Projeler en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve her bir başvuru dönemi için belirlenen bütçeye göre belirlenen firmalar projelerini sunmak üzere Brüksel’e mülakata çağrılır.  Mülakat paneli teknoloji, sanayi, işletme ve finans sektöründen değerlendiricilerden oluşur. Mülakat 30 dakika sürecektir. Bu kısımdan geçen firmalarla Avrupa Komisyonu arasında hibe sözleşmesi imzalanır.
 • Daha sonra Avrupa Komisyonu adına özel yatırım sürecini yönetmek üzere kurulan Özel Görevli Birim (SPV) firmaya yönelik durum tespitine başlar. Bu adımda firmanın finansmanı, pazardaki potansiyeli ve risk yapısı değerlendirilir. Durum tespiti pozitif olarak değerlendirilen firmanın yatırım süreçlerinin başlaması için Yatırım Komitesi’ne (Investment Committee) yönlendirilir. Yatırım Komitesi KOBİ’lere yapılacak özel yatırım kararlarından sorumlu, Avrupa Komisyonu tarafından atanan uzmanlardır. Yatırım Komitesi, Avrupa Yatırım Fonu’nun (EIF) dijital platformu üzerinden KOBİ ile ilgili yatırımcılar (co-investor) arasında eşleştirme yapar. Bu aşamada süreç şu şekilde devam eder:
 • Yatırımcıdan/Yatırımcılardan KOBİ’ye ilgi varsa Avrupa Komisyonu adına EIC Fonu ve yatırımcılar;
 • Yatırımcıdan/Yatırımcılardan KOBİ’ye ilgi yoksa Avrupa Komisyonu adına EIC Fonu yatırım yapmak üzere KOBİ ve yatırımcılar arasında anlaşma imzalanır.
 • Yapılacak yatırım karşılığında KOBİ’nin hissesinden alınacak pay %10 ile %25 arasında olacaktır. Yatırımcıların exit süresi (hisselerini satma süreleri) 7 ile 10 yıl (maksimum 15 yıl) arasında olacaktır.
Çağrı Açılış Tarihi
Çağrı Kapanış Tarihi Ara Kesim Tarihleri: 09 Ekim 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı Hibe: 2,5 M Avro / Girişim Sermayesi Yatırımı: 15 M Avro
Öncelikli Konular

Hızlandırıcı programının 19 Mayıs 2020 çağrı kesim tarihinde sunulacak proje önerilerinin aşağıda belirtilen sürdürebilirlik hedeflerinden en az bir tanesine önemli ölçüde katkı sağlaması beklenmektedir:

 • Increasing the EU’s climate mitigation and/or adaptation ambition;
 • Supplying clean, affordable and secure energy;
 • Transitioning of industry to a clean and/or circular economy (including waste prevention and/or recycling);
 • Building and renovating in an energy and resource efficient way;
 • Accelerating the shift to sustainable and smart mobility;
 • Transition to a fair, healthy and environmentally-friendly food system;
 • Preserving and restoring ecosystems and biodiversity;
 • Realising a zero pollution ambition and a toxic-free environment.

 

Hızlandırıcı programının 09 Ekim 2020 çağrı kesim tarihinde sunulacak proje önerileri için bir konu sınırlaması bulunmamaktadır. Programa başvuru yapacak firmanı için inovasyonunun en az TRL 6 seviyesinde (prototip aşamasında) olması gerekmektedir.

Proje Başvuru sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru Sahibinin Profili

Sadece KOBİ'ler başvuru yapabilmektedir.

Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

İleri Üretim Teknolojileri için KOBİ’lere Destek Çağrısı

Çağrı Kodu INNOSUP-08-2020
Çağrı Açıklaması

Programın amacı KOBİ’lerin ileri üretim teknolojileri alanında yeterliliklerinin ve inovasyon yetkinliklerini artırılmasına yönelik olarak danışmanlık v eğitim programları tasarlayarak bu alanda onların rekabet gücünü artırmaktır.

Toplam proje bütçesinin minimum % 65'i KOBİ'lere doğrudan yardım ve eğitim sağlamak için tahsis edilecektir.

Teklif sahiplerinin, özellikle gelişmiş üretim çözümlerini ve / veya özel eğitim ihtiyaçlarını benimseme potansiyeli ve istekliliği olan KOBİ'lere ulaşmak için Enterprise Avrupa Ağı ve kümelenme organizasyonlarıyla irtibat kurmaları önerilir. 

Çağrı Açılış Tarihi 4 Ağustos 2020
Çağrı Kapanış Tarihi 1 Aralık 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 5.7 Milyon €
Öncelikli Konular

İleri Üretim Teknolojileri

Başvuru Sahibinin Profili

Konsorsiyum, gelişmiş üretim alanındaki doğrudan KOBİ'lere inovasyon ve eğitim hizmetleri sağlama konusunda deneyimli kuruluşlardan oluşmalıdır. Mesleki eğitim ve öğretim merkezlerinin katılımı, eğitim programlarına yönelik çerçevelerin uzun vadeli etkisini sağlamak için gereklidir.

Öngörülen Çağrı Bütçesi 5.7 Milyon €
Özel Koşullar

Toplam proje bütçesinin minimum % 65'i KOBİ'lere doğrudan yardım ve eğitim sağlamak için tahsis edilecektir.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

İnovasyon Ajansları için Akran Eğitimi

Çağrı Kodu INNOSUP-05-2018-2020
Çağrı Açıklaması

KOBİ'ler için inovasyon destek programlarını tasarlayan ve uygulayan bölgesel ve ulusal kurumlar KOBİ inovasyonu için önemli aracılardır. İnovasyon destek programlarını yöneten bu kurumlar, desteklenen KOBİ’lerin ekonomik etkilerini büyük ölçüde etkiler. Bu programın amacı KOBİ’lere daha iyi inovasyon desteklerinin oluşturulması için ulusal/bölgesel inovasyon ajansları arasında iyi uygulama örnekleri paylaşımının, inovasyon konusunda yeni konuların ve yaklaşımların geliştirildiği ve paylaşıldığı akran öğreniminin teşvik edilmesidir.

Çağrı Açılış Tarihi 7 Kasım 2017
Çağrı Kapanış Tarihi 14 Ekim 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 50.000 €
Öncelikli Konular
Başvuru Sahibinin Profili

KOSGEB, TEYDEB, Kalkınma Ajansları, TOBB kapsamında KOBİ'lere destek ve eğitim sağlayan ilgili Sanayi ve Ticaret Odaları, Birlikler ve Teknoparklar

Öngörülen Çağrı Bütçesi 500.000 €
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.