Akademik İşbirliği Çağrısı

2559 TÜBİTAK - MoESTD (Sırbistan) İkili İşbirliği Çağrısı

Çağrı Kodu 2559
Çağrı Açıklaması

TÜBİTAK ile Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknolojik Kalkınma Bakanlığı (MoESTD) arasındaki ikili işbirliği çerçevesinde iki ülke araştırmacıları arasındaki ortak projeler desteklenmektedir. 2559 TÜBİTAK – MoESTD İkili işbirliği programına son başvuru tarihi 9 Kasım 2020 (saat 17:30)’dir. Başvurunun gerçekleşebilmesi için elektronik imzaların 16 Kasım 2020 saat 17:30’a kadar tamamlanması gerekmektedir.

İngilizce ve tek bir başvuru formu olup söz konusu forma başvuru sistemi (www.uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden ulaşılabilmektedir.

2559 TÜBİTAK-MoESTD İkili İşbirliği Programında sunulacak projeler için TÜBİTAK 1071 Programı kuralları geçerlidir.

Çağrı metni için tıklayınız.

Program web sayfası:https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2559/icerik-2559-sirbistan-egitim-bilim-ve-teknoloji-kalkinma-bakanligi-moestd-ile-ikili-isbirligi-programi

Başvuru son tarihinde yaşanan aşırı yoğunluktan dolayı elektronik sistemde kopmalar ve yavaşlamalar olabilmektedir. Bu nedenle başvuru sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına başvuruların son güne bırakılmaması önerilmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Sadece Elektronik İmzalı Başvurular kabul edilecek olup Başvuru Formu çıktısı ile ıslak imzalı olarak gerçekleştirilecek başvurular iade edilecektir.   

E-imzalı başvuru süreci ile ilgili bilgi için tıklayınız. Elektronik İmza ile ilgili soru ve önerileriniz için ardeb.e-imza@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Çağrı ile ilgili sorularınızı TÜBİTAK tarafı için uidb@tubitak.gov.tr ve MoESTD tarafı için nada.milosevic@mpn.gpv.rs e-posta adreslerine yöneltebilirsiniz.

Çağrı Açılış Tarihi 10 Ağustos 2020
Çağrı Kapanış Tarihi 9 Kasım 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 100.000 TL
Öncelikli Konular

Bu çağrıda herhangi bir tematik alan önceliği bulunmamaktadır.

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Kolombiya Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı (MINCIENCIAS) ile İkili İşbirliği Programı

Çağrı Kodu 2511
Çağrı Açıklaması

2511 - MINCIENCIAS ile İkili İşbirliği Destek Programı kapsamında Türk ve Kolombiya'lı bilim insanları arasındaki bilimsel ve teknolojik araştırmalar doğrultusunda karşılıklı seyahat desteği verilmektedir.  

 • Desteklenen her bir proje için 150.000 TL’ye kadar destek verilebilmektedir. Süre üst sınırı ise 24 aydır.   
 • Seyahat Harcamaları:

            - Yurt içi Saha Çalışması için olan seyahat masrafları

            - Saha çalışması dışı etkinlikler için yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri

            - İkili İşbirliği kapsamındaki seyahat masrafları

            - Temsil ve tanıtıma yönelik masraflar (15.000 Türk Lirası’na kadar)

 • Değişimlerin 2021 ve 2022 yılları arasında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Bir projede, her yıl en fazla 90 günü geçmeyecek şekilde Türk araştırmacıların Kolombiya’ya olan seyahatlerini destekleyecektir.
 • Kolombiya’ya gidecek olan Türk araştırmacıların gündelik masrafları için seyahatin ilk on gününde 142,5 $, diğer günlerde 95 $ olacak şekilde gündelik verilmektedir.
 • Seyahatlerden faydalanacak araştırmacıların sayısıyla ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak tüm araştırmacıların yıllık seyahat günleri toplamı 90’ı geçmeyecektir.  

 

Çağrı metni için tıklayınız

Çağrı Açılış Tarihi 10.03.2020
Çağrı Kapanış Tarihi 12.06.2020 17:30 (e-imza: 19.06.2020 17:30)
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 150.000 TL
Öncelikli Konular
 • Biyoteknoloji, Biyoekonomi ve Çevre
 • Temel Bilimler
 • Uzay Bilimleri
 • Yaşam ve Sağlık Bilimleri
 • Sosyal Bilimler, İnsani Kalkınma ve Adalet
 • Sürdürülebilir Enerji
 • Yaratıcı ve Kültürel Sanayi
 • Okyanuslar ve Hidrobiyolojik Kaynaklar
 • Çakışan Teknolojiler (Converging Technologies), Nanoteknoloji ve Endüstri 4.0  
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Sanayi İşbirliği Çağrısı

COVID-19 Konulu EUREKA Network Çağrısı Açıldı

Çağrı Kodu EUREKA
Çağrı Açıklaması

EUREKA Programı kapsamında, COVID-19'a özgü ihtiyaçlara yönelik kısa ve orta vadeli yanıtlar bulmayı amaçlayan araştırma ve yenilik projeleri ortak çağrısı yayınladı. Kanada’nın da dahil olduğu EUREKA Network çağrısına, Türkiye ile birlikte Avusturya, Danimarka, Hollanda, İspanya, Fransa’dan fonlayıcı kuruluşlar destek sağlamaktadır. Çağrı kapsamında katılımcıların, aşağıdaki alanlar başta olmak üzere, COVID-19’a yönelik araştırma ve yenilik projesi önerileri sunması beklenmektedir.

Çağrı Açılış Tarihi 15.04.2020
Çağrı Kapanış Tarihi 15.05.2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı Üst limit yoktur
Öncelikli Konular
 • Enfeksiyonun önlenmesi ve korunması
 • Sanitasyon teknolojisi
 • Teşhis ve test
 • Terapötikler, aşılar ve ilaçlar
 • Hastalık izleme teknolojisi, sağlık sistemleri için analitik çözümler
 • COVID-19 hastaları için akıllı teknoloji
 • Kilit altında kritik üretim ve tedarik zincirleri için akıllı teknolojiler ve destek sistemleri
 • Güvenli hareketlilik: göç verileri ve eğilimleri, bölgesel risk izleme, yalıtılmış ve risk gruplarının korunması, toplu taşıma araçlarının güvenli kullanımı
 • Eğitim teknolojileri ve dijital çalışma alanı.
Başvuru Sahibinin Profili

EUREKA programın kapsamında sunulan proje önerileri ulusal aşaması TEYDEB 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile yürütülmektedir. Programın mevzuatı gereğince sermaye şirketleri doğrudan proje başvurusunda bulunabilirler. Üniversiteler ve araştırma enstitüleri doğrudan proje başvurusunda bulunamaz ancak, projelerde alt yüklenici olarak yer alabilirler.

Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar

Çağrıya katılan ülkelerden en az birer ortak olması şartı sağlandıktan sonra diğer EUREKA üyesi ülkelerden veya üçüncü ülkelerden ortak eklenebilecektir. Ancak eklenecek yeni ortakların fonlayıcı kuruluşlarından, bu çağrıya ilişkin fon sağlayıp sağlamayacakları teyit edilmelidir.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

ERA-Net Çağrısı

ERA CoBioTech 2020 YILI ÇAĞRISI

Çağrı Kodu ERA CoBioTech 2020
Çağrı Açıklaması

ERA CoBioTech (Cofund on Biotechnologies) projesi, Ufuk 2020 Programı Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, Biyoteknoloji, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri alanında desteklenen uluslararası bir işbirliği projesidir. Proje, biyoteknoloji araştırmalarını ve sürdürebilir biyo-ekonomi gibi yenilikçi konuları kapsayan ve 7. Çerçeve Programı kapsamında başarıyla yürütülen ERA-IB-2 (ERA-Net on Industrial Biotechnology), ERASysAPP (ERA-Net for Applied System Biology) ve ERASynBio (ERA-Net for Systems Biology) isimli üç ERA-Net projesinin devamı niteliğindedir. Başarı ile yürütülen bu projelerin temsilcileri, söz konusu işbirliğinin devamı açısından CoBioTech projesini de yürütmektedir.

3. CoBioTech çağrısının konusu “Biyo bazlı ikame ürünler, teknolojiler ve işlemler” olarak belirlenmiştir. Çağrıda tüm değer zinciri boyunca sürdürülebilirliğe güçlü bir odaklanma hedeflenmiştir

Çağrı Açılış Tarihi 18 Mart 2020
Çağrı Kapanış Tarihi Uluslararası: 30.06.2020, Ulusal: 06.07.2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

3. CoBioTech çağrısının konusu “Biyo bazlı ikame ürünler, teknolojiler ve işlemler” olarak belirlenmiştir. Çağrıda tüm değer zinciri boyunca sürdürülebilirliğe güçlü bir odaklanma hedeflenmiştir.

Projelerin belirli bir ürünün/teknolojinin geliştirilmesine ya da aşağıda belirtilen maddeleri içeren bir sürecin değiştirilmesine yol açması beklenmektedir:

(i) fosil bazlı veya diğer sürdürülebilir olmayan hammaddeler (örneğin yüksek ILUC (Indirect Land-Use Change) ve gıda/yem hammaddesi) veya

(ii) yoğun üretim yöntemleri (yüksek karbon-yoğun enerji tüketimi ve/veya taşınmasını da içeren) gibi sürdürülebilir olmayan endüstriyel işlemler/süreçler

 

Beklenen çıktılar emtia kimyasalları (commodity chemicals), ara ürünler ve bitmiş ürünler/tüketim ürünleri olarak tanımlanmıştr. Bu ürünler aşağıda belirtilen ürünleri içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir: biyo-bazlı materyaller, biyomedikal ürünler, aromalar/koku maddeleri, gıda/yem bileşenleri, farmasötikler, platform kimyasalları, kağıt hamuru/kağıt ürünleri, tekstiller, yukarı akış ve aşağı akış tasarımı, biyoteknolojik işlemlerin ölçeklendirilmesi, biyoproses ve proses geliştirme yaklaşımları, gaz fermantasyon sistemleri

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 7.32 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

M-ERA.NET 2 PROJESİ 2020 YILI ÇAĞRISI

Çağrı Kodu M-ERA.NET 2
Çağrı Açıklaması

M-ERA.NET 2 projesi 2020 çağrısının hedefi ileri malzeme mühendisliği alanında modelleme çalışmaları, yüzeyler, ara yüzeyler, kaplamalar, kompozitler, fonksiyonel malzemeler, sağlık uygulamaları için malzemeler, biyomalzemeler, eklemeli/katmanlı imalat alanına yönelik malzemeler ve malzeme teknolojileri ve nano/mikro malzemeler gibi ileri malzeme teknolojileri konularında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmelliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır. 

Çağrı Açılış Tarihi 17 Mart 2020
Çağrı Kapanış Tarihi 1. Aşama Uluslararası başvuru: 16 Haziran 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular
 • Malzeme Mühendisliği ve Malzeme İşleme Konularında Modelleme Çalışmaları
 • Yenilikçi Yüzeyler, Kaplamalar ve Arayüzeyler
 • Yüksek Performanslı Kompozitler
 • Fonksiyonel Malzemeler
 • Sağlık Uygulamaları için İleri Malzeme Tabanlı Teknolojilere Yönelik Yeni Stratejiler
 • Eklemeli İmalat için malzemeler
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 20 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

H2020

İnovasyona Hızlı Erişim - FTI

Çağrı Kodu EIC-FTI-2018-2020
Çağrı Açıklaması

Minimum TRL 6 seviyesinde olgunlaşmış inovasyonları, konu sınırlaması olmaksınız pazara taşımak için verilen hibe desteğidir. Konsorsiyumlu başvuru yapılmaktadır. 

Çağrı Açılış Tarihi
Çağrı Kapanış Tarihi 09 Haziran 2020 / 27 Ekim 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 3 Milyon €
Öncelikli Konular
Başvuru Sahibinin Profili

Büyük firmalar, KOBİ'ler, akademi, kamu, araştırma merkezleri her tür katılımcıya açıktır. En az 3 farklı ülkeden 3 ila 5 ortaklı, özel sektör yoğun katılımlı konsorsiyumlarla başvuru yapılması gerekmektedir. 

Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar

3 ya da 4 ortaklı konsorsiyumlarda en az 2 ortağın, 5 ortaklı konsorsiyumlarda en az 3 ortağın kar amaçlı özel sektörden olması

ya da

bütçenin en az %60'ının özel sektörden ortaklara dağıtılması gerekmektedir.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Ufuk2020 Biyoteknoloji Çağrısı

Çağrı Kodu H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020
Çağrı Açıklaması

Malzeme ve İmalat Teknolojileri alanı altında desteklenen çağrılardan biri olan Biyoteknoloji çağrısı 3 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başvurulara açılmıştır. 

Çağrı Açılış Tarihi 03.07.2019
Çağrı Kapanış Tarihi 19.06.2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Biyoteknoloji çağrısı kapsamında açık olan konu başlığı detayları:

 

Çağrı Kodları

Başlık

Proje Başına Bütçe (Milyon Avro)

Toplam Bütçe

(milyon Avro)

CE-BIOTEC-08-2020

New biotechnologies to remediate harmful contaminants (RIA) 

4 ve 5 

10

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar

Bu konu başlığı Avrupa ve Çin arasında işbirliği gerektirmektedir. Çin merkezli tüzel kişilerin Çin ortak finansman mekanizması kapsamında Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı'na (NSFC)  başvuruda bulunması gerekmektedir. 

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

1071 Çağrıları

TÜBİTAK-NRF (Güney Kore) İkili İşbirliği Programı

Çağrı Kodu 2523
Çağrı Açıklaması

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki araştırmacıların, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Kore’deki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Çağrı Açılış Tarihi 1 Nisan 2020
Çağrı Kapanış Tarihi 26 Haziran 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 720.000 TL
Öncelikli Konular

TÜBİTAK-NRF Ortak Proje Çağrısında başvuru için herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır.

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.