H2020

MSCA - Araştırma Yenilikçilik Değişim Programı 2020

Çağrı Kodu MSCA-RISE-2020
Çağrı Açıklaması

Asgarî ve azamî deneyim şartı olmadan, her seviyeden araştırmacının kurumunu terk etmeden katılabileceği bir değişim programıdır. RISE Programı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlar aracılığı ile Türkiye ile Avrupa içinden ve dışından ülkeler arasında gerçekleştirilecek araştırmacı personeli, teknik ve idarî personel değişimi yoluyla sektörler (akademi / sanayi) ve ülkeler arası bilgi, teknoloji ve tecrübe transferinin sağlanması hedeflenmektedir.

Çağrı Açılış Tarihi 5 Aralık 2019
Çağrı Kapanış Tarihi 12 Mayıs 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 80 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

MSCA - Bireysel Burslar 2020

Çağrı Kodu MSCA-IF-2020
Çağrı Açıklaması

Doktora derecesine sahip ya da en az 4 yıl araştırma deneyimine sahip araştırmacılar için burs-destek sağlamaktadır. Bireysel Burslar kapsamında, Avrupa ve Avrupa dışındaki ülkelerde araştırma faaliyetlerini sürdüren ve ülkemize dönmeyi planlayan veya henüz dönmüş araştırmacılar desteklenmektedir.

Çağrı Açılış Tarihi 8 Nisan 2020
Çağrı Kapanış Tarihi 9 Eylül 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 275000 Avro
Öncelikli Konular
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 328 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

MSCA - Burs Programlarına Katkı Fonu 2020

Çağrı Kodu MSCA-COFUND-2020
Çağrı Açıklaması

Program kapsamında, Ülkemizde araştırma bursu veren ya da vermeye aday kuruluşlar desteklenmektedir. COFUND ile Türkiye’den hâli hazırda araştırma projelerine yönelik burs ve destek mekanizması bulunan ya da böyle bir program oluşturmak isteyen kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası burs programlarının oluşturulması veya var olan programların desteklenmesi amacıyla araştırma bursu veren kuruluşlara ek fon sağlanması hedeflenmektedir. COFUND’a burs programı başvurusunda bulunan kuruluşun önerileri onaylandığı takdirde Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmakta ve böylece ulusal kuruluşlar aracılığıyla burs imkânları sunulmaktadır.

Çağrı Açılış Tarihi 8 Nisan 2019
Çağrı Kapanış Tarihi 29 Eylül 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 100 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

MSCA Doctoral Training Network

Çağrı Kodu MSCA-DTN
Çağrı Açıklaması

Henüz doktora derecesini almamış ya da 4 yıldan az araştırma deneyimi olan araştırmacılar için burs-destek imkânı sağlamaktadır. Desteklenen ITN projeleri kapsamında, proje ortağı kuruluşlar yenilikçi bir konuda araştırma yaparken, araştırma pozisyonları açarlar ve kariyerlerinin başındaki araştırmacıları (yüksek lisans, doktora öğrencileri gibi) istihdam ederek eğitirler. Avrupa Komisyonu ise bu projelerde istihdam edilen araştırmacılara burs imkânı sunar.

Çağrı Açılış Tarihi Belirsiz
Çağrı Kapanış Tarihi Belirsiz
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 530 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

ERA-Net Çağrısı

Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı Uluslararası Ortak Çağrısı 2021

Çağrı Kodu EJP RD JTC2021
Çağrı Açıklaması

16 farklı ülkeden fonlayıcı kuruluş ve Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa desteklenecek çağrıya ülkemiz adına TÜBİTAK destek vermektedir.

Amacı, nadir hastalıklar alanında araştırmalar yapan, farklı ülkelerden bilim insanlarını/araştırmacıları biraraya getirerek uluslararası ve disiplinlerarası Ar-Ge işbirliklerini geliştirmek olan EJP RD JTC2021’nin çağrı başlığı: Sağlık Hizmetleri Uygulamalarının ve Nadir Hastalıkla Yaşayan Bireylerin Günlük Yaşamının İyileştirilmesi için Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları (Social Sciences and Humanities Research to improve health care implementation and everyday life of people living with a rare disease)” olarak belirlenmiştir.

EJP RD JTC2021 çağrısı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

EJP RD JTC2021 Ulusal Başvuru Süreci hakkında detay bilgi için tıklayınız.

Çağrı Açılış Tarihi 18 Aralık 2020
Çağrı Kapanış Tarihi Birinci Aşama: 16 Şubat 2021 (14:00, CET)
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 1.000.000 TL
Öncelikli Konular

Sosyal ve Beşeri Bilimler

 • Sosyal Bilimler, İşletme Ve Hukuk
  • Sosyal ve davranış bilimleri:  Ekonomi, yönetim, sosyoloji, antropoloji, demografi, coğrafya, psikoloji, nöropsikoloji, bilişsel bilim, insan hakları, hukuk, siyasal bilimler, iletişim ve bilim ve teknoloji alanına dâhil sosyal çalışmalar.
  • Eğitim bilimleri: Eğitim araştırmaları
  • Yönetişim: Kamu ve kurumsal idare, sosyal ve sağlık ekonomisi ve sistemleri, politika ve sosyal politika
 • Beşeri Bilimler Ve Sanat
  • Beşeri bilimler: Kültürel çalışmalar, dilbilim, felsefe, etik ve tarih
Başvuru Sahibinin Profili

Aşağıda belirtilen kurum veya kuruluşlarda çalışan ve TÜBİTAK 1071 Programı Süreç Dokümanında yer alan Proje Yürütücüsü profiline uyan, uluslararası başvuru çağrısı koşullarını yerine getiren akademisyen ve araştırmacılar başvuru yapabilir. 

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri, 
 • Kamu kurum ve kuruluşları, 
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)  
   
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar

Türkiye’den çağrıya katılım sağlayacak araştırmacıların TÜBİTAK’tan destek talep edebilmesi için ulusal başvuru yapması zorunludur.

TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir. 

Sorularınız için, TÜBİTAK EJP RD Programı Ulusal Koordinatörü Dr. Jale Şahin’le (EJPRD@tubitak.gov.tr) iletişime geçiniz.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.