H2020

Digital Health and Care Services 2019 Çağrısı

Çağrı Kodu SC1-DTH-10-2019-2020
Çağrı Açıklaması

Dijital Sağlık ve Bakım Hizmetleri 2019 çağrısı detaylı bilgi için tıklayınız

Çağrı Açılış Tarihi 26 Temmuz 2018
Çağrı Kapanış Tarihi 14 Kasım 2018
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 5-6 Milyon Avro
Öncelikli Konular

Kronik Hastalık Yönetimi

Evde Bakım Hizmetleri

Uygulanabilir BİT Çözümleri

Öz yönetim Sistemleri

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 22 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Dijital Çözümler ve Sibergüvenlik 2019 Çağrısı

Çağrı Kodu DT-TDS-01-2019
Çağrı Açıklaması

Avrupa Komisyonu'nun çağrılarla ilgili tüm bilgileri verdiği Katılımcı Portalı için tıklayınız

Evde Akıllı ve Sağlıklı Yaşam Ortamları 2019 çağrısı detayları için tıklayınız

Çağrı Açılış Tarihi 26 Temmuz 2018
Çağrı Kapanış Tarihi 14 Kasım 2018
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 15-20 Milyon Avro
Öncelikli Konular

BİT Bazlı Teknolojiler

Akıllı Yaşam Ortamları

Dijital Çözümler

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 60 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Sağlık ve Bakımda Dijital Dönüşüm 2019 Çağrıları

Çağrı Kodu H2020-SC1-DTH-2018-2020
Çağrı Açıklaması

Avrupa Komisyonu'nun çağrılarla ilgili tüm bilgileri verdiği Katılımcı Portalı için tıklayınız

Sağlık ve Bakımda Dijital Dönüşüm 2019 çağrı detayları için tıklayınız

 

Çağrı Açılış Tarihi 16 Ekim 2018
Çağrı Kapanış Tarihi 24 Nisan 2019
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

eHealth

mHealth

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma

 

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 107.50 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Sağlık ve Bakımın İyileştirilmesi 2019 Çağrıları

Çağrı Kodu H2020-SC1-BHC-2018-2020
Çağrı Açıklaması

Avrupa Komisyonu'nun çağrılarla ilgili tüm bilgileri verdiği Katılımcı Portalı için tıklayınız

Sağlık ve Bakımın İyileştirilmesi, Ekonomik Büyüme ve Sürdürülebilir Sağlık Sistemleri 2019 çağrı detayları için tıklayınız

Çağrı Açılış Tarihi 26 Temmuz 2018
Çağrı Kapanış Tarihi 2 Ekim 2018/16 Nisan 2019
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Kişiselleştirilmiş Tıp

Yenilikçi Sağlık ve Bakım Endüstrisi

Bulaşıcı Hastalıklar ve Küresel Sağlık

Entegre Sağlık Sistemleri

Çevre ve Sağlık İlişkisi

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 504 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Understanding causative mechanisms in co- and multimorbidities

Çağrı Kodu SC1-BHC-01-2019
Çağrı Açıklaması

Komorbidite ve çoklu morbiditenin hastaların yaşamları boyunca kontrol edilebilmesi için; bu hastalıkların mekanizmalarının araştırılması, erken tanı, etkin önleme, izleme ve daha iyi tedavilerin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Proje önerileri, mental ve fiziksel hastalıkların mekanizmalarının (moleküler, genetik, korelatif, ilaç etkileşimi) araştırılması ve valide edilmesi için temel, klinik öncesi ve/ veya klinik araştırmaları kapsayabilir. başvuru sahipleri, önerilen mekanizmaların komorbidite ile ilişkisini kanıtlamalıdır. Hastalardaki komorbid durumların tanısı ve izlenmesi için biyobelirteçler ve diğer teknolojilerin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. 

 KOBİ katılımı şiddetle teşvik edilmektedir.

Beklenen Yaygın Etki:

Komorbidite ve multimorbiditelerin önlenmesi, teşhisi, prognozu, tedavi geliştirilmesi ve yönetimi için klinik araştırmalara zemin hazırlanması
Daha doğru ve erken tanı, prognoz ve hastaların durumunun izlenmesi için ilgili biyobelirteçlerin tanımlanması

 

Çağrı Açılış Tarihi 26 Temmuz 2018
Çağrı Kapanış Tarihi Birinci aşama: 02.10.2018 İkinci aşama: 16.04.2019
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 4-6 Milyon Avro
Öncelikli Konular

Mental ve Fiziksel Hastalıkların Komorbiditesi

 
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 70 Milyon Avro
Özel Koşullar

Sadece klinik araştırmalar çağrı kapsamına dahil değildir.

Mevcut verilerin, biyobankaların, kayıtların ve kohortların anlamlı bir şekilde kullanılması beklenmektedir.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Yenilikçi İlaçlar Girişimi (IMI-2) 14. Çağrıları

Çağrı Kodu H2020-JTI-IMI2-2018-14
Çağrı Açıklaması

Çağrı detaylı bilgileri için tıklayınız

Çağrı Açılış Tarihi 15 Mart 2018
Çağrı Kapanış Tarihi 14 Haziran 2018
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Moleküler ve Bağışlık Sistemleri

Yeni Biyobelirteçler

Klinik Moleküler Görüntüleme

Dijital Transformasyon

 

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 167 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

ERA-Net Çağrısı

Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı Uluslararası Ortak Çağrısı 2020

Çağrı Kodu EJPRD JTC2020
Çağrı Açıklaması

22 farklı ülkeden fonlayıcı kuruluş ve Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa desteklenecek çağrıya ülkemiz adına TÜBİTAK destek vermektedir.

 

Amacı, nadir hastalıklar alanında araştırmalar yapan, farklı ülkelerden bilim insanlarını/araştırmacıları biraraya getirerek uluslararası ve disiplinlerarası Ar-Ge işbirliklerini geliştirmek olan EJP RD JTC2020’nin çağrı başlığı: “NADİR HASTALIKLARA KARŞI ETKİLİ TERAPİ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KLİNİK ÖNCESİ ARAŞTIRMALAR (Pre-Clinical Research to Develop Effective Therapies for Rare Diseases.)” olarak belirlenmiştir.

 

 

EJP RD Projesi hakkında detay bilgi için tıklayınız.

 

JTC2020 çağrısı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Çağrı Açılış Tarihi 18 Aralık 2019
Çağrı Kapanış Tarihi 18 Şubat 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 1440000 TL (Koordinatör) 720000 TL (Ortak)
Öncelikli Konular

Sağlık ve Yaşam Bilimleri

Başvuru Sahibinin Profili
  • Akademi
  • Klinik / Halk Sağlığı Sektörü
  • Özel Sektör*
  • Hasta ve Hasta Hakları Savunucuları (PAO-Patient Advocacy Organization)*                                                                                                                                                                                                             *KOBİ’lerin katılımı destek başvurusu yapılan ülkenin ulusal çağrı başvuru koşullarına; PAO’ların katılımı ise INSERM tarafından belirlenen kurallara uymak zorundadır. Detay bilgi için ülke ve/veya INSERM çağrı temsilcileriyle iletişime geçiniz.
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar

Türkiye’den çağrıya katılım sağlayacak araştırmacıların TÜBİTAK’tan destek talep edebilmesi için ulusal başvuru yapması zorunludur.

 

Bilgi için, TÜBİTAK EJP RD Programı Ulusal Koordinatörü Dr. Jale Şahin’le iletişime geçiniz.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Akademik İşbirliği Çağrısı

TÜBİTAK-NCBR İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı!

Çağrı Kodu 2549
Çağrı Açıklaması

Türkiye ile Polonya arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan 2549 - Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı üçüncü çağrısı açıldı. Program çerçevesinde açılan çağrılar ile iki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir.

Türkiye’den başvuran araştırmacılar için proje başına 720.000 TL olarak belirlenen proje başına üst limit, Polonya’dan başvuran araştırmacılar için NCBR tarafından 850.000 PLN olarak belirlenmiştir.

Başvuru Sistemi

Türkiye ve Polonya’daki araştırmacılar başvurularını Ortak Başvuru Formu ile ayrı olarak kendi kuruluşlarının çevrimiçi sistemlerinden yapacaktır.

Türkiye’deki araştırmacıların http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinde bulunan ve İngilizce Ortak Başvuru Formu’nu maksimum 30 sayfa olacak şekilde 07 Eylül 2018 tarihi saat 17:00’a kadar doldurmaları ve diğer başvuru adımlarını tamamlayıp, ıslak imzalı olarak iletilmesi gereken belgeleri en geç 14 Eylül 2018 tarihine kadar TÜBİTAK’a ulaşacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmektedir.

Çağrı ile ilgili sorularınızı uidb@tubitak.gov.tr ve karolina.janczykowska@ncbr.gov.pl e-posta adreslerine yöneltebilirsiniz.

Çağrı Açılış Tarihi 25 Haziran 2018
Çağrı Kapanış Tarihi 07 Eylül 2018
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 720.000 TL
Öncelikli Konular
  • ICT
  • Enerji
  • Sağlık
  • Gıda
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.