Sanayi İşbirliği Çağrısı

COVID-19 Konulu EUREKA Network Çağrısı Açıldı

Çağrı Kodu EUREKA
Çağrı Açıklaması

EUREKA Programı kapsamında, COVID-19'a özgü ihtiyaçlara yönelik kısa ve orta vadeli yanıtlar bulmayı amaçlayan araştırma ve yenilik projeleri ortak çağrısı yayınladı. Kanada’nın da dahil olduğu EUREKA Network çağrısına, Türkiye ile birlikte Avusturya, Danimarka, Hollanda, İspanya, Fransa’dan fonlayıcı kuruluşlar destek sağlamaktadır. Çağrı kapsamında katılımcıların, aşağıdaki alanlar başta olmak üzere, COVID-19’a yönelik araştırma ve yenilik projesi önerileri sunması beklenmektedir.

Çağrı Açılış Tarihi 15.04.2020
Çağrı Kapanış Tarihi 15.05.2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı Üst limit yoktur
Öncelikli Konular
 • Enfeksiyonun önlenmesi ve korunması
 • Sanitasyon teknolojisi
 • Teşhis ve test
 • Terapötikler, aşılar ve ilaçlar
 • Hastalık izleme teknolojisi, sağlık sistemleri için analitik çözümler
 • COVID-19 hastaları için akıllı teknoloji
 • Kilit altında kritik üretim ve tedarik zincirleri için akıllı teknolojiler ve destek sistemleri
 • Güvenli hareketlilik: göç verileri ve eğilimleri, bölgesel risk izleme, yalıtılmış ve risk gruplarının korunması, toplu taşıma araçlarının güvenli kullanımı
 • Eğitim teknolojileri ve dijital çalışma alanı.
Başvuru Sahibinin Profili

EUREKA programın kapsamında sunulan proje önerileri ulusal aşaması TEYDEB 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile yürütülmektedir. Programın mevzuatı gereğince sermaye şirketleri doğrudan proje başvurusunda bulunabilirler. Üniversiteler ve araştırma enstitüleri doğrudan proje başvurusunda bulunamaz ancak, projelerde alt yüklenici olarak yer alabilirler.

Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar

Çağrıya katılan ülkelerden en az birer ortak olması şartı sağlandıktan sonra diğer EUREKA üyesi ülkelerden veya üçüncü ülkelerden ortak eklenebilecektir. Ancak eklenecek yeni ortakların fonlayıcı kuruluşlarından, bu çağrıya ilişkin fon sağlayıp sağlamayacakları teyit edilmelidir.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

H2020

Dijital Çözümler ve Sibergüvenlik 2020 Çağrısı

Çağrı Kodu H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020
Çağrı Açıklaması

Avrupa Komisyonu'nun çağrılarla ilgili tüm bilgileri verdiği Katılımcı Portalı için tıklayınız

Genomik ve kişiselleştirilmiş tıp için yapay zeka 2020 çağrısı (DT-TDS-04-2020) detayları için tıklayınız

Sağlık alanında görüntüleme cihazları için yapay zeka 2020 çağrısı (DT-TDS-05-2020) detayları için tıklayınız

Çağrı Programına ulaşmak için tıklayınız

Çağrı Açılış Tarihi 19 Kasım 2019 / 9 Temmuz 2019
Çağrı Kapanış Tarihi 18 Haziran 2020 / 13 Kasım 2019
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

BİT Bazlı Teknolojiler

Akıllı Yaşam Ortamları

Dijital Çözümler

Yapay Zeka

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 70 Milyon Avro
Özel Koşullar

COVID-19 salgını nedeniyle 19 Kasım 2019 tarihinde açılan DT-TDS-04-2020: AI for Genomics and Personalised Medicine çağrısının son başvuru tarihi 18 Haziran 2020'ye ertelenmiştir.    

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

İnovasyona Hızlı Erişim - FTI

Çağrı Kodu EIC-FTI-2018-2020
Çağrı Açıklaması

Minimum TRL 6 seviyesinde olgunlaşmış inovasyonları, konu sınırlaması olmaksınız pazara taşımak için verilen hibe desteğidir. Konsorsiyumlu başvuru yapılmaktadır. 

Çağrı Açılış Tarihi
Çağrı Kapanış Tarihi 09 Haziran 2020 / 27 Ekim 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 3 Milyon €
Öncelikli Konular
Başvuru Sahibinin Profili

Büyük firmalar, KOBİ'ler, akademi, kamu, araştırma merkezleri her tür katılımcıya açıktır. En az 3 farklı ülkeden 3 ila 5 ortaklı, özel sektör yoğun katılımlı konsorsiyumlarla başvuru yapılması gerekmektedir. 

Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar

3 ya da 4 ortaklı konsorsiyumlarda en az 2 ortağın, 5 ortaklı konsorsiyumlarda en az 3 ortağın kar amaçlı özel sektörden olması

ya da

bütçenin en az %60'ının özel sektörden ortaklara dağıtılması gerekmektedir.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Sağlık ve Bakımda Dijital Dönüşüm 2020 Çağrıları

Çağrı Kodu H2020-SC1-DTH-2018-2020
Çağrı Açıklaması

Avrupa Komisyonu'nun çağrılarla ilgili tüm bilgileri verdiği Katılımcı Portalı için tıklayınız

Sağlık ve Bakımda Dijital Dönüşüm 2020 çağrı detayları için tıklayınız

 

Çağrı Açılış Tarihi 19 Kasım 2019
Çağrı Kapanış Tarihi 18 Haziran 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

eHealth

mHealth

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma

 

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 92 Milyon Avro
Özel Koşullar

COVİD-19 Salgını nedeniyle son başvuru tarihleri 18 Haziran 2020'ye kadar uzatılmıştır.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Sağlık ve Bakımın İyileştirilmesi 2020 Çağrıları

Çağrı Kodu H2020-SC1-BHC-2018-2020
Çağrı Açıklaması

Avrupa Komisyonu'nun çağrılarla ilgili tüm bilgileri verdiği Katılımcı Portalı için tıklayınız

Sağlık ve Bakımın İyileştirilmesi, Ekonomik Büyüme ve Sürdürülebilir Sağlık Sistemleri 2020 çağrı detayları için tıklayınız

Çağrı Açılış Tarihi 4 Temmuz 2019
Çağrı Kapanış Tarihi 4 Haziran 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Kişiselleştirilmiş Tıp

Yenilikçi Sağlık ve Bakım Endüstrisi

Bulaşıcı Hastalıklar ve Küresel Sağlık

Entegre Sağlık Sistemleri

Çevre ve Sağlık İlişkisi

Başvuru Sahibinin Profili

COVID-19 salgını nedeniyle, tüm tek aşamalı çağrıların ve iki aşamalı çağrıların ikinci aşama son başvuru tarihleri 4 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

Öngörülen Çağrı Bütçesi 498 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Yenilikçi İlaçlar Girişimi (IMI-2) 21. Çağrısı

Çağrı Kodu H2020-JTI-IMI2-2020-21
Çağrı Açıklaması

Çağrı detaylı bilgileri için tıklayınız

Çağrı Açılış Tarihi 3 Mart 2020
Çağrı Kapanış Tarihi 31 Mart 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular
 • Mevcut COVID-19 salgınına hızlı bir yanıt vermek için antivirallerin yanı sıra diğer terapötik tiplerin geliştirilmesi
 • Mevcut ve/veya gelecekteki koronavirüs salgınlarını ele almak için terapötiklerin geliştirilmesi
 • Mevcut teknolojilere dayalı olarak hastaların hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan teşhislerin geliştirilmesi
 • COVID-19 taşıyıcılarının ve COVID-19 enfeksiyonundan şüphelenilen semptomatik bireylerin tespiti için teknolojinin ötesine geçen hızlı ve güvenilir araçların geliştirilmesi
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 45 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Akademik İşbirliği Çağrısı

Kolombiya Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı (MINCIENCIAS) ile İkili İşbirliği Programı

Çağrı Kodu 2511
Çağrı Açıklaması

2511 - MINCIENCIAS ile İkili İşbirliği Destek Programı kapsamında Türk ve Kolombiya'lı bilim insanları arasındaki bilimsel ve teknolojik araştırmalar doğrultusunda karşılıklı seyahat desteği verilmektedir.  

 • Desteklenen her bir proje için 150.000 TL’ye kadar destek verilebilmektedir. Süre üst sınırı ise 24 aydır.   
 • Seyahat Harcamaları:

            - Yurt içi Saha Çalışması için olan seyahat masrafları

            - Saha çalışması dışı etkinlikler için yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri

            - İkili İşbirliği kapsamındaki seyahat masrafları

            - Temsil ve tanıtıma yönelik masraflar (15.000 Türk Lirası’na kadar)

 • Değişimlerin 2021 ve 2022 yılları arasında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Bir projede, her yıl en fazla 90 günü geçmeyecek şekilde Türk araştırmacıların Kolombiya’ya olan seyahatlerini destekleyecektir.
 • Kolombiya’ya gidecek olan Türk araştırmacıların gündelik masrafları için seyahatin ilk on gününde 142,5 $, diğer günlerde 95 $ olacak şekilde gündelik verilmektedir.
 • Seyahatlerden faydalanacak araştırmacıların sayısıyla ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak tüm araştırmacıların yıllık seyahat günleri toplamı 90’ı geçmeyecektir.  

 

Çağrı metni için tıklayınız

Çağrı Açılış Tarihi 10.03.2020
Çağrı Kapanış Tarihi 12.06.2020 17:30 (e-imza: 19.06.2020 17:30)
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 150.000 TL
Öncelikli Konular
 • Biyoteknoloji, Biyoekonomi ve Çevre
 • Temel Bilimler
 • Uzay Bilimleri
 • Yaşam ve Sağlık Bilimleri
 • Sosyal Bilimler, İnsani Kalkınma ve Adalet
 • Sürdürülebilir Enerji
 • Yaratıcı ve Kültürel Sanayi
 • Okyanuslar ve Hidrobiyolojik Kaynaklar
 • Çakışan Teknolojiler (Converging Technologies), Nanoteknoloji ve Endüstri 4.0  
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

ERA-Net Çağrısı

Nörodejeneratif Hastalıklar Görüntüleme ve Beyin Stimulasyonu Çağrısı

Çağrı Kodu JPND JPCOFUND-2 2020
Çağrı Açıklaması

JPCOFUND-2 2020 yılı çağrısının amacı, nörodejeneratif hastalıklar alanında, görüntüleme ve beyin stimulasyonu teknolojilerinin geliştirilmesini ve kullanımını destekleyen iddialı yenilikçi multidisipliner uluslararası projelerin desteklenmesidir. Hastalar ya da rutin bilimsel ve klinik uygulamalar için beklenen bir faydası olması durumunda teknik geliştirme projeleri ve son teknolojik gelişmeleri açık ve somut araştırma sorularıyla bir araya getiren, temel bilim ve maliyet etkinliğini entegre eden projeler önerilebilir. Proje önerilerinin aşağıdaki araştırma alanlarından bir ya da birkaçına odaklanması gerekmektedir.

 

Detaylı bilgi için:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/jpnd-jpcofund-2-norodejeneratif-hastaliklar-goruntuleme-ve-beyin-stimulasyonu-teknolojileri-2020-0

Çağrı bağlantısı:

https://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/jpnd-open-call-2020/open-calls/

Çağrı Açılış Tarihi
Çağrı Kapanış Tarihi 30/06/2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 1.500.000 TL
Öncelikli Konular

Görüntüleme Teknolojileri

 • Yeni Görüntüleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi 
 • Son Görüntüleme Teknoloji Uygulamalarının Geliştirilmesi 
 • MRI, PET ya da Süper Çözünürlüklü Mikroskobi ve Moleküler Görüntüleme Teknikleri
 • Görüntü Analizi, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi
 • Modern Görüntüleme Teknikleri 
 • Biyolojik Verilerin Analizinde Yeni Metodlar
 • Büyük Veri 

Beyin Stimulasyonu Teknolojileri

 • Nörodejeneratif hastalıkların tanı ve tedavisinde yeni ve gelişmiş beyin stimulasyonu teknikleri uygulamaları 
 • Nörofizyolojik Teknikler
 • DBS, TMS, tDCS
 • Focused Ultrasound

Proje önerilerinin aşağıda sayılan nörodejeneratif hastalıklardan bir ya da birkaçını hedeflemesi gerekmektedir.

 • Alzheimer ve demans
 • Parkinson ve ilgili hastalıklar 
 • Prion hastalıkları 
 • Motor nöron hastalıklar  
 • Huntington hastalığı 
 • Spinocerebellar ataxia (SCA) 
 • Spinal muscular atrophy (SMA)
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

1071 Çağrıları

TÜBİTAK- Moldova Araştırma ve Geliştirme Ajansı (NARD) İkili İşbirliği Çağrısı

Çağrı Kodu 2530
Çağrı Açıklaması

Türkiye ile Moldova arasında bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan ve ilk çağrıya çıkılan 2530-TÜBİTAK ve Moldova Araştırma ve Geliştirme Ajansı (NARD) İkili İşbirliği Programı kapsamında iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir.

Çağrı kapanış tarihi: 15 Mayıs 2020

Çağrı için aşağıdaki tematik işbirliği alanları belirlenmiştir:

1) Mühendislik ve Teknoloji;

2) Tıp ve Sağlık Bilimleri;

3) Tarım;

4) Çevre;

Çağrı detaylarını buradan öğrenebilirsiniz.

Bütçe üst limiti Türkiye’den başvuran araştırmacılar için proje başına Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi hariç en fazla 720.000 TL'dir.

Başvuru Sistemi

Türkiye'deki araştırmacıların başvurularını TÜBİTAK'ın elektronik başvuru sistemi olan http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden yapacaklardır. Sistemden elde edilecek İngilizce ortak başvuru formunun en fazla 30 sayfa olacak şekilde doldurularak diğer gerekli belgelerle birlikte 15 Mayıs 2020 tarihine kadar sisteme yüklenmesi ve başvurunun tüm yetkili kişiler tarafından 22 Mayıs 2020 tarihine kadar elektronik imza ile imzalatılması gerekmektedir. Başvuru formatının detayları için buraya tıklayınız.

Çağrı Açılış Tarihi 19 Şubat 2020
Çağrı Kapanış Tarihi 15 Mayıs 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 720.000 TL
Öncelikli Konular

1) Mühendislik ve Teknoloji;

2) Tıp ve Sağlık Bilimleri;

3) Tarım;

4) Çevre;

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

TÜBİTAK-NRF (Güney Kore) İkili İşbirliği Programı

Çağrı Kodu 2523
Çağrı Açıklaması

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki araştırmacıların, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Kore’deki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Çağrı Açılış Tarihi 1 Nisan 2020
Çağrı Kapanış Tarihi 26 Haziran 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 720.000 TL
Öncelikli Konular

TÜBİTAK-NRF Ortak Proje Çağrısında başvuru için herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır.

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

TÜBİTAK-NSTDA İkili İşbirliği Çağrısı

Çağrı Kodu 2558
Çağrı Açıklaması

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji Kalkınma Ajansı (NSTDA) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Tayland’daki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Çağrı Açılış Tarihi 9 Mart 2020
Çağrı Kapanış Tarihi 8 Haziran 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 720.000 TL
Öncelikli Konular
 • Gıda Güvenliği & Tarım
 • Biyomateryaller, Biyotıp, İlaç
 • Sensörler.
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.