H2020

Avrupa Birliği ve Orta Asya

Çağrı Kodu ENG-GLOBALLY-07-2017
Çağrı Açıklaması

Bu çağrıda Orta Asya bölgesindeki stratejik sorunlara odaklanılması hedeflenmektedir.            

Çağrı Açılış Tarihi 4 Ekim 2016
Çağrı Kapanış Tarihi 2 Şubat 2017
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 1.5 Milyon Avro
Öncelikli Konular

İşbirliği

Haritalandırma

Farkındalık yaratma

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 1.5 Milyon Avro
Özel Koşullar

Bu çağrıya konusu gereği, Avrupa Komisyonu tarafından tüm Orta Asya ülkelerinden paydaşların katılımı teşvik edilmektedir.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Bilgi Toplumları 2017 Çağrısı

Çağrı Kodu SC6-CO-CREATION-2017
Çağrı Açıklaması
Çağrı Açılış Tarihi 4 Ekim 2016
Çağrı Kapanış Tarihi 2 Şubat 2017
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Genç Girişimciler
Kamu Hizmetleri
Büyük Veri
Bilgi Temelli Politika Yapımı

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 35.4 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Eşitsizlikler 2017 Çağrısı

Çağrı Kodu SC6-REV-INEQUAL 2017
Çağrı Açıklaması
Çağrı Açılış Tarihi 4 Ekim 2016
Çağrı Kapanış Tarihi 2 Şubat 2017
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Göçmenlerin İşgücüne Katılımı

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Temelli Araştırmalar

Göç Konusunda Karşılaştırmalı Araştırmalar

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 43.5 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Kültürel İşbirliği 2017 Çağrısı

Çağrı Kodu SC6-CULT-COOP 2017
Çağrı Açıklaması
Çağrı Açılış Tarihi 4 Ekim 2016
Çağrı Kapanış Tarihi 2 Şubat 2017
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Hukukun Üstünlüğü

Karşılaştırmalı Tarih

Dini Farklılıklar

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 27.5 Milyon Avro
Özel Koşullar

Sözkonusu çağrı iki aşamalı olup, ikinci aşama 13 Eylül 2017 tarihinde kapanacaktır.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Akademik İşbirliği Çağrısı

Kolombiya Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı (MINCIENCIAS) ile İkili İşbirliği Programı

Çağrı Kodu 2511
Çağrı Açıklaması

2511 - MINCIENCIAS ile İkili İşbirliği Destek Programı kapsamında Türk ve Kolombiya'lı bilim insanları arasındaki bilimsel ve teknolojik araştırmalar doğrultusunda karşılıklı seyahat desteği verilmektedir.  

 • Desteklenen her bir proje için 150.000 TL’ye kadar destek verilebilmektedir. Süre üst sınırı ise 24 aydır.   
 • Seyahat Harcamaları:

            - Yurt içi Saha Çalışması için olan seyahat masrafları

            - Saha çalışması dışı etkinlikler için yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri

            - İkili İşbirliği kapsamındaki seyahat masrafları

            - Temsil ve tanıtıma yönelik masraflar (15.000 Türk Lirası’na kadar)

 • Değişimlerin 2021 ve 2022 yılları arasında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Bir projede, her yıl en fazla 90 günü geçmeyecek şekilde Türk araştırmacıların Kolombiya’ya olan seyahatlerini destekleyecektir.
 • Kolombiya’ya gidecek olan Türk araştırmacıların gündelik masrafları için seyahatin ilk on gününde 142,5 $, diğer günlerde 95 $ olacak şekilde gündelik verilmektedir.
 • Seyahatlerden faydalanacak araştırmacıların sayısıyla ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak tüm araştırmacıların yıllık seyahat günleri toplamı 90’ı geçmeyecektir.  

 

Çağrı metni için tıklayınız

Çağrı Açılış Tarihi 10.03.2020
Çağrı Kapanış Tarihi 12.06.2020 17:30 (e-imza: 19.06.2020 17:30)
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 150.000 TL
Öncelikli Konular
 • Biyoteknoloji, Biyoekonomi ve Çevre
 • Temel Bilimler
 • Uzay Bilimleri
 • Yaşam ve Sağlık Bilimleri
 • Sosyal Bilimler, İnsani Kalkınma ve Adalet
 • Sürdürülebilir Enerji
 • Yaratıcı ve Kültürel Sanayi
 • Okyanuslar ve Hidrobiyolojik Kaynaklar
 • Çakışan Teknolojiler (Converging Technologies), Nanoteknoloji ve Endüstri 4.0  
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

1071 Çağrıları

TÜBİTAK-NRF (Güney Kore) İkili İşbirliği Programı

Çağrı Kodu 2523
Çağrı Açıklaması

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki araştırmacıların, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Kore’deki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Çağrı Açılış Tarihi 1 Nisan 2020
Çağrı Kapanış Tarihi 26 Haziran 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 720.000 TL
Öncelikli Konular

TÜBİTAK-NRF Ortak Proje Çağrısında başvuru için herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır.

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.