Akademik İşbirliği Çağrısı

2559 TÜBİTAK - MoESTD (Sırbistan) İkili İşbirliği Çağrısı

Çağrı Kodu 2559
Çağrı Açıklaması

TÜBİTAK ile Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknolojik Kalkınma Bakanlığı (MoESTD) arasındaki ikili işbirliği çerçevesinde iki ülke araştırmacıları arasındaki ortak projeler desteklenmektedir. 2559 TÜBİTAK – MoESTD İkili işbirliği programına son başvuru tarihi 9 Kasım 2020 (saat 17:30)’dir. Başvurunun gerçekleşebilmesi için elektronik imzaların 16 Kasım 2020 saat 17:30’a kadar tamamlanması gerekmektedir.

İngilizce ve tek bir başvuru formu olup söz konusu forma başvuru sistemi (www.uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden ulaşılabilmektedir.

2559 TÜBİTAK-MoESTD İkili İşbirliği Programında sunulacak projeler için TÜBİTAK 1071 Programı kuralları geçerlidir.

Çağrı metni için tıklayınız.

Program web sayfası:https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2559/icerik-2559-sirbistan-egitim-bilim-ve-teknoloji-kalkinma-bakanligi-moestd-ile-ikili-isbirligi-programi

Başvuru son tarihinde yaşanan aşırı yoğunluktan dolayı elektronik sistemde kopmalar ve yavaşlamalar olabilmektedir. Bu nedenle başvuru sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına başvuruların son güne bırakılmaması önerilmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Sadece Elektronik İmzalı Başvurular kabul edilecek olup Başvuru Formu çıktısı ile ıslak imzalı olarak gerçekleştirilecek başvurular iade edilecektir.   

E-imzalı başvuru süreci ile ilgili bilgi için tıklayınız. Elektronik İmza ile ilgili soru ve önerileriniz için ardeb.e-imza@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Çağrı ile ilgili sorularınızı TÜBİTAK tarafı için uidb@tubitak.gov.tr ve MoESTD tarafı için nada.milosevic@mpn.gpv.rs e-posta adreslerine yöneltebilirsiniz.

Çağrı Açılış Tarihi 10 Ağustos 2020
Çağrı Kapanış Tarihi 9 Kasım 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 100.000 TL
Öncelikli Konular

Bu çağrıda herhangi bir tematik alan önceliği bulunmamaktadır.

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

H2020

Avrupa Birliği ve Orta Asya

Çağrı Kodu ENG-GLOBALLY-07-2017
Çağrı Açıklaması

Bu çağrıda Orta Asya bölgesindeki stratejik sorunlara odaklanılması hedeflenmektedir.            

Çağrı Açılış Tarihi 4 Ekim 2016
Çağrı Kapanış Tarihi 2 Şubat 2017
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 1.5 Milyon Avro
Öncelikli Konular

İşbirliği

Haritalandırma

Farkındalık yaratma

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 1.5 Milyon Avro
Özel Koşullar

Bu çağrıya konusu gereği, Avrupa Komisyonu tarafından tüm Orta Asya ülkelerinden paydaşların katılımı teşvik edilmektedir.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Bilgi Toplumları 2017 Çağrısı

Çağrı Kodu SC6-CO-CREATION-2017
Çağrı Açıklaması
Çağrı Açılış Tarihi 4 Ekim 2016
Çağrı Kapanış Tarihi 2 Şubat 2017
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Genç Girişimciler
Kamu Hizmetleri
Büyük Veri
Bilgi Temelli Politika Yapımı

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 35.4 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Eşitsizlikler 2017 Çağrısı

Çağrı Kodu SC6-REV-INEQUAL 2017
Çağrı Açıklaması
Çağrı Açılış Tarihi 4 Ekim 2016
Çağrı Kapanış Tarihi 2 Şubat 2017
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Göçmenlerin İşgücüne Katılımı

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Temelli Araştırmalar

Göç Konusunda Karşılaştırmalı Araştırmalar

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 43.5 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Kültürel İşbirliği 2017 Çağrısı

Çağrı Kodu SC6-CULT-COOP 2017
Çağrı Açıklaması
Çağrı Açılış Tarihi 4 Ekim 2016
Çağrı Kapanış Tarihi 2 Şubat 2017
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Hukukun Üstünlüğü

Karşılaştırmalı Tarih

Dini Farklılıklar

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 27.5 Milyon Avro
Özel Koşullar

Sözkonusu çağrı iki aşamalı olup, ikinci aşama 13 Eylül 2017 tarihinde kapanacaktır.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

1071 Çağrıları

TÜBİTAK-NRF (Güney Kore) İkili İşbirliği Programı

Çağrı Kodu 2523
Çağrı Açıklaması

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki araştırmacıların, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Kore’deki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Çağrı Açılış Tarihi 1 Nisan 2020
Çağrı Kapanış Tarihi 26 Haziran 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 720.000 TL
Öncelikli Konular

TÜBİTAK-NRF Ortak Proje Çağrısında başvuru için herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır.

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.