H2020

Avrupa Birliği ve Orta Asya

Çağrı Kodu ENG-GLOBALLY-07-2017
Çağrı Açıklaması

Bu çağrıda Orta Asya bölgesindeki stratejik sorunlara odaklanılması hedeflenmektedir.            

Çağrı Açılış Tarihi 4 Ekim 2016
Çağrı Kapanış Tarihi 2 Şubat 2017
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 1.5 Milyon Avro
Öncelikli Konular

İşbirliği

Haritalandırma

Farkındalık yaratma

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 1.5 Milyon Avro
Özel Koşullar

Bu çağrıya konusu gereği, Avrupa Komisyonu tarafından tüm Orta Asya ülkelerinden paydaşların katılımı teşvik edilmektedir.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Bilgi Toplumları 2017 Çağrısı

Çağrı Kodu SC6-CO-CREATION-2017
Çağrı Açıklaması
Çağrı Açılış Tarihi 4 Ekim 2016
Çağrı Kapanış Tarihi 2 Şubat 2017
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Genç Girişimciler
Kamu Hizmetleri
Büyük Veri
Bilgi Temelli Politika Yapımı

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 35.4 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Eşitsizlikler 2017 Çağrısı

Çağrı Kodu SC6-REV-INEQUAL 2017
Çağrı Açıklaması
Çağrı Açılış Tarihi 4 Ekim 2016
Çağrı Kapanış Tarihi 2 Şubat 2017
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Göçmenlerin İşgücüne Katılımı

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Temelli Araştırmalar

Göç Konusunda Karşılaştırmalı Araştırmalar

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 43.5 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Kültürel İşbirliği 2017 Çağrısı

Çağrı Kodu SC6-CULT-COOP 2017
Çağrı Açıklaması
Çağrı Açılış Tarihi 4 Ekim 2016
Çağrı Kapanış Tarihi 2 Şubat 2017
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı
Öncelikli Konular

Hukukun Üstünlüğü

Karşılaştırmalı Tarih

Dini Farklılıklar

Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 27.5 Milyon Avro
Özel Koşullar

Sözkonusu çağrı iki aşamalı olup, ikinci aşama 13 Eylül 2017 tarihinde kapanacaktır.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.