Kentsel alanların sürdürülebilir kalkınması kilit öneme sahip bir konudur. Bunun için de enerji, ulaşım ve BİT alanlarında  yeni, verimli ve kullanıcı dostu teknolojielere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu teknolojilerin geliştirilme ve uygulama aşamalarında entegre yaklaşımlar gereklidir. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu tarafından çağrısına çıkılan Akıllı Şehirler ve Toplumlar Çağrısı enerji, ulaşım ve BİT alanlarında yüksek pazar potansiyeline sahip entegre ticari ölçekli projeleri desteklemektedir. Ufuk2020 Programı Enerji alanı altında desteklenen bu çağrıda şimdiye kadar toplamda 36 uygulayıcı (lighthouse) ve 42 takipçi (follower) şehrin bulunduğu 12 proje fonlamıştır. Türkiye'den Antalya Büyükşehir (MatchUP) ve Eskişehir Tepebaşı (REMOURBAN) Belediyeleri çağrı kapsamında uygulayıcı, Bursa Nilüfer Belediyesi (REPLICATE) takipçi şehir olarak projelerde başarılı bir şekilde yer almışlardır.

Ufuk2020 Programı Enerji alanı 2018-2020 Programında yer alan Akıllı Şehirler ve Toplumlar çağrısı kapsamında kendi enerjisini üretebilecek binalar/bölgeler (Positive Energy Blocks/Districts) için entegre yenilikçi çözümlerin geliştirilip, test edilebileceği ve performans denetiminin yapılabileceği uygulamalar desteklenecektir. Bina, kullanıcı (apartman sakini) ve enerji sistemi arasındaki etkileşim ve entegrasyonu; kullanımı artan elektrikli araçların enerji sistemi üzerindeki etkisini gösteren projeler olumlu bir şekilde değerlendirilecektir.

Konsorsiyumların 2 uygulayıcı  ve en az 5 takipçi şehirden oluşması gerekmektedir. Şehirlerin projede uygulayıcı şehir olması için proje son başvuru tarihine kadar onaylanmış Sürdürülebilir Enerji Aksiyon Planı (SEAP) veya Sürdürülebilir Enerji ve Çevre Aksiyon Planına sahip olması baklenilmektedir. Bir şehir en fazla bir kere uygulayıcı şehir olarak Ufuk2020 Programı altında fonlanabilmektedir. Takipçi şehirlerin, uygulayıcı şehirlerde yapılan çalışmaları takip etmeleri ve geliştirilen çözümleri gelecekte kendi bölgelerinde uygulaması gerekmektedir.

Akıllı Şehirler ve Toplumlar 2019 yılı çağrısına son başvuru tarihi 5 Şubat 2019 tarihidir.

İlgili çağrı dokümanı ve başvuru sayfasına linkten ulaşabilirsiniz. 

23 - 25 Ekim 2017 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yapılan U2020 Enerji Bilgi Günü etkinliğinde yapılan sunumlara aşığıdan ulaşabilirsiniz: