Enerji verimliliği düşük karbon ekonomisine geçişi desteklemek ve yatırım imkanları, büyüme ve istihdam yaratmak için en düşük maliyetli ve etkili yollardan biri olup başlı başına bir enerji kaynağı olarak düşünülmelidir. Enerji verimliliğini önceliklendirmek tüketicilerin maliyetlerini düşürecek, ithalat bağımlılığımızı azaltacak ve yatırımları yönlendirecektir.

Enerji verimliliği sektörler arasında iddialı bir yaklaşım gerektirmesine rağmen asıl önemli husus binalarda enerji verimliliğidir. Binalar, AB'de kullanılan enerjinin% 40'ı binalara harcanmakta olup inşaat sektörü Avrupa'da 18 milyon doğrudan iş imkanı sağlamakta ve KOBİ’ler AB bina sektörünün katme değerinin %70’ne sahiptirler. Binaların yenilenmesi yeni bina inşaasına oranla neredeyse iki katı daha fazla etkinye sahip olup bina sahipleri, sakinleri ve tüm toplum için bir çok fayda yaratmaktadır. Söz konusu faydaların doğru değerlendirilmesi çağrılar, bina renovasyonu iş kolunun değişmesine yardımcı olarak finansman ve büyük yatırım akışlarını kolaylaştıracak ve Avrupalı’ların yaşama / çalışma koşulları iyileştirip ekonomik büyüme ve istihdam yaratacaktır.

Merkezi olmayan ve dekarbonize edilmiş bir enerji sistemine geçildiğinde, dijital akıllı teknolojiler giderek daha önemli bir rol oynayacaktırlardır. Bahsekonu teknolojiler, enerji tüketimini, dağıtık üretim ve depolamayı optimize ederek binaların ve ekipmanların etkileşimli unsurlar haline gelmesine yardımcı olacaklardır.

Ayrıca yenilikçi enerji hizmetleri yeni iş fırsatları ve gelir akışları artırarak enerji tasarrufunu ve esnek tüketimi tetikleyecektir. Bu çağrı geliştirilecek teknoloji ve iş modellerinin gerçek piyasa ve yönetmelik koşullarında te test edilmesini sağlayarak enerjinin karbonsuzlaştırılması, dağıtılması ve dijitilizasyonu ile piyasada kabul görmesine hizmet edecektir. Bu şekilde, aktif tüketiciler yalnızca maliyet azaltılmından fayda sağlamakla kalmayıp aynı zamanda daha konforlu, kullanışlı ve sağlıklı bir yaşam ortamından yararlanabileceklerdir.

Bununla birlikte, yenilikçi finansman mekanizmaları ve yaklaşımlarının, proje geliştirme ve projelendirme arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olması için enerji verimliliğinin finansmanında da inovsyona ihtiyaç duyulmaktadır. 

Çağrılar kapsamında aşağıdaki odaklarda projeler desteklenecektir. desteklenecek projelerin detaylarına ulaşmak için çağrı sayfasını ziyaret ederek konu başlıklarını inceleyiniz.

 • Binaların enerji performansının ve akıllığının artırılması
 • Sanayi ve hizmetlerde enerji verimliliği
 • Enerji verimlili ği için finansman
 • Enerji kaynağı olarak enerji verimliliği
 • Politika-güdümlü yenilikçiliğe destek

22 Ocak 2019  tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yapılan U2020 Enerji Bilgi Günü etkinliğinde yapılan sunumlar aşağıdaki yer almaktadır:

Cities, Regions, Energy Poverty & Socioeconomics

Policy framework – Energy Efficiency Directive – Anne Weidenbach

Supporting public authorities to implement the Energy Union (EE-16) – Cecile KEREBEL & Michele S.

Mitigating household energy poverty (EC-2) – Nina Klemola

Socio-economic research conceptualising and modelling energy efficiency and energy demand (EE-14) – Giulia Pizzini

How to Prepare a Successful Project Proposal: Experience from COMPETE4 SECAP Project – Marika Rosa

Energy Efficiency in Buildings

Policy context – Nora Bednarski

Topic EE-1 Decarbonisation of the EU Building Stock – Philippe MOSELEY

Pro-Get-one Energy Efficiency and Seismic Safety (Success Story) – Annarita FERRANTE

EE-3: Stimulating demand for sustainable energy skills in the construction sector – Amandine De COSTER-LACOURT

Leveraging synergies between Construction Skills projects: from Train to NZEB to Fit to NZEB (Success Story)

EE-18: Bioclimatic approaches for improving energy performance in buildings in Africa and Europe (CSA) – Janna Schönfeld

Energy Efficiency in Industry

Energy Efficiency Policies and Goals – Serena PONTOGLIO

EE-06: Business case for industrial waste heat/cold recovery: Symbiosis in industrial parks and clusters – non-technological barriers – Bianca-Nicole Lepsa

ENERWATER (Success Story) – Almudena Hospido

Consumer Collective Action & Smart Energy Services

Policy context – Margot Pinault

EC1- The role of consumers in changing the market through informed decision and collective action – Talia Brun Marcen

Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and flexibility – Ulrike NUSCHELER

Lessons Learnt from the NOVICE Project: A Coordinator’s perspective – Jo Southernwood

Mobilising Investment Technical Assistance & Home Renovation Services

EU Policy context – Mobilising investments – Paula Rey Garcia

Topics EE-11 & EE-02 – Adrien Bullier & Martin Eibl

EasyCOPRO: Project preparation (Success Story) – Esther BOLLENDORFF

Finance for Energy Efficiency

EU Policy context – Finance for Energy Efficiency – Paula Rey Garcia

EE-9-2018-2019: Innovative financing for energy efficiency investments – Björn ZAPFEL

EE-10: Mainstreaming energy efficiency finance

Smarter Buildings & Energy Performance Assessment

Policy context – Slyvain ROBERT

Upgrading Smartness of existing buildings (EE-4) & Next Generation of EPC (EE-5)

Energy Efficiency Topics – How to prepare a good an excellent proposal – Gordon Sutherland, Maria Laguna, Christof Marx

Etkinlikte esnasında yapılan video kayıtlarını aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

 • Opening session: Link 1
 • Cities, Regions, Energy Poverty & Socioeconomics: Link 2
 • Energy Efficiency in Buildings: Link 3
 • Energy efficiency in industry: Link 4
 • Consumer Collective Action & Smart Energy Services: Link 5
 • Mobilising Investment Technical Assistance & Home Renovation Services: Link 6
 • Finance for Energy Efficiency: Link 7
 • Smarter Buildings & Energy Performance Assessment: Link  8
 • How to prepare excellent proposal: Link  9

Ufuk2020 Programı Enerji Verimliliği 2019 çağrısı 12 Mart 2019 tarihinde açılacak olup 3 Eylül 2019 tarihinde kapanacaktır.

Enerji verimliliği çağrı başlıklarına sayfasından ulaşabilirsiniz.

Çağrı başvuruları Avrupa Komisyonu başvuru sayfası olan “Funding & Tenders” portalı üzerinden yapılmaktadır. Bu portal üzerinden ortak arama bilgilerine de ulaşabilirsiniz.