Avrupa Komisyonu tarafından alınan karar neticesinde “Enhanced European Innovation Council Pilot 2018-2020” Çalışma Programı güncellenmiştir. Bu çalışma programına göre KOBİ Aracı Faz 1 programının son çağrı kesim tarihi 5 Eylül 2019 olarak belirlenmiş olup bu tarihten sonra Faz 1 programı sona erecektir.

KOBİ Aracı (SME Instrument) Nedir?

KOBİ Aracı ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.

KOBİ Aracı, KOBİ’lerin katılımını artıracak şekilde basitleştirilerek üç aşamalı bir yapıya kavuşturulmuştur.

KOBİ Aracı’nın Özellikleri

 • Sadece KOBİ’lerin katılımına açık olacaktır.
 • Her sektörden inovatif KOBİ’lerin Ar-ge ve inovasyon faaliyetlerine destek verilecektir.
 • Ufuk2020 Programı Çok Uluslu Araştırma ve İnovasyon İşbirliği Destekleri altında yer alan teknolojik alanlara vurgu yapmak koşulu ile konu bağımsızdır.
 • Tek başına KOBİ'lerin konsorsiyum kurmadan başvuru yapabilmelerine olanak sağlamaktadır.
 • İnovatif fikirlerin destekleneceği rekabet yoğun bir program olacaktır.


Faz 1. Kavram ve Fizibilite Değerlendirmesi

Avrupa Birliği, KOBİ'lerin inovasyon projeleri kapsamında fizibilite çalışmaları yapmaları amacıyla 50,000 Avro destek sağlamaktadır.

KOBİ'lerin başvuru yapabilmesi için 10 sayfalık bir iş planı hazırlaması yeterlidir.

Faz-1 değerlendirmeleri tamamen uzaktandır. Mülakat aşaması yoktur.

Faaliyetler

 • Kavram Fizibilitesi
 • Risk Değerlendirmesi
 • Fikri Mülkiyet Hakları'nın İncelenmesi
 • Ortak Arama
 • Pazar Analizi
 • İnovasyon Stratejisi Geliştirme

Çıktı

 • Detaylı İş Planı

Proje Süresi

 • 3-6 Ay

Faz 1 desteği alan firmalara koçluk verilecektir.

 

KOBİ Aracı Ana Sayfa