Kesişen Konular alt alanı kapsamında aşağıdaki konular desteklenecektir.

  • Temiz Enerji'ye Geçiş için Sosyal ve Beşeri Bilimler
  • Avrupa'da Düşük Karbonlu Enerji Sistemine Geçişte Modelleme
  •  Avrupa'da düşük karbonlu araştırma veri tabanlarının açılmasına destek