AB yenilenebilir enerji teknolojilerinde küresel lider olmayı Enerji Birliği Stratejisi’nde, bir hedef olarak belirledi. Yenilenebilir enerji için artan Ar-Ge çabaları vazgeçilmez olduğu için yenilenebilir enerji teknolojileri, Enerji Birliği Stratejisi’nde ve "Temiz Enerji Yenilikçiliğini Hızlandırma" bildirisinde ana Ar-Ge önceliği olarak tanımlanmaktadır. "Tüm Avrupalılar için Temiz Enerji" paketi AB'nin bir dizi yasama teklifi ve yasama dışı girişimlerle, özellikle Üye Devletler’in yenilenebilir enerji potansiyelini ortaya çıkararak Birlik çapında 2030’a kadar nihai enerji tüketimindeki payını en az %27’ye çıkarılmasını sağlayacak çerçeveyi oluşturan Yenilenebilir Enerji Yönergesi desteklenmektedir. Yenilenebilir enerji alanında Enerji Birliği’nin öncelikleri, AB Stratejik Enerji Teknoloji Plan (SET Plan) yoluyla paydaşlar, ulusal otoriteler ve Avrupa Komisyon tarafından uygulanmaktadır. Öncelikleri gerçekleştirmek için yenilenebilir enerji teknolojileri için sektörel paydaşlarla anlaşmaya varılmış iddialı ARGE hedefleri belirlenmiştir.

"Yenilenebilir Enerjide Küresel Liderlik" etkinliğinin amacı uzun vadede Avrupa ve küresel piyasalarda ekonomik açıdan sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir AB yenilenebilir sanayi enerji sektörü yaratmaktır. Bu amaçla, çağrılarda tüm inovasyon zinciri laboratuar düzeyindeki çığır açan teknolojilerden umut vaad eden teknolojilerin yerinde validasyonu ve son olarak işbirliğine dayalı ve tamamiyle teknoloji faaliyetleri içermeyen yenilenebilir enerji teknolojilerinin piyasada yayılımına kadar desteklenecektir.  

23 - 25 Ekim 2017 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yapılan U2020 Enerji Bilgi Günü etkinliğinde yapılan sunumlar aşağıdaki gibidir: