DESTEĞİN TANIMI VE KAPSAMI

Ağlara üyelik desteği ile ülkemizin aidat ödeyerek katılım sağladığı AB ÇP Programı kapsamında sunulan proje önerilerine dâhil olunması ve Avrupa Birliği Çerçeve Programlarının önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan ağlara üyeliğin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Ağlara üyelik desteği çağrısı kapsamında, Türkiye’de faaliyet gösteren kuruluşların bilim ve teknoloji alanında Avrupa çapındaki etkin olan ağ yapılarına üye olabilmeleri ve üyeliklerini sürdürebilmeleri için giriş ve üyelik aidatlarının ödenmesi için destek sağlanması amaçlanmaktadır. Bu destek 2020 ve 2021 yılları için verilecek giriş veya üyelik aidatlarını kapsar.

 

Ağlara Üyelik Desteğine ilişkin detayları bulabileceğiniz destek kapsamındaki ağ listesi, infografik ve duyuru için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.