BAŞVURU BELGELERİ

  1. Ağlara Üyelik Desteği Başvuru Formu (Form çevrimiçi başvuru esnasında doldurulmaktadır)
  2. Değerlendirme sürecinde TÜBİTAK tarafından ihtiyaç duyulması halinde talep edilecek olan diğer belgeler

ÖDEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Destek ödemesinin yapılabilmesi için aşağıda sıralanan belgelerin imzalı ve onaylı suretlerinin iletilmesi gerekir. Belgelerin uygun bulunması halinde ödeme işlemleri başlatılır. TÜBİTAK bu aşamada eksik gördüğü belgeleri başvuru sahibinden talep edebilir.

  1. Ödeme Dilekçesi için tıklayınız.
  2. Yıllık üyelik aidatına ilişkin fatura veya fatura yerine geçen mali belge
  3. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler tarafından başvuru yapılan ağa üyelik konusunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 8 inci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanlığı’ndan alınan uygunluk yazısı (gerekli ise)
  4. KOSGEB Onaylı KOBİ Beyannamesi (KOBİ'ler için)
  5. KOBİ’ler için imza sirküleri veya imza beyannamesi
  6. SGK borcu yoktur yazısı (kamu kurum ve kuruluşları dışında)

 

  • Yıllık Faaliyet Raporu formatına ulaşmak için tıklayınız.