ÖNEMLİ DUYURU 

Destek ve Ödül Programları çevrimiçi başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve başvurular için basılı kopya belge alınmaması amacıyla yürütülen elektronik imza (e-imza) çalışmaları tamamlanmıştır. 29/06/2020 tarihi itibariyle programlara opsiyonel olarak e-imza ile başvuru alınmaya başlanmıştır. 01/01/2021 tarihi itibariyle yapılan başvurular ise sadece e-imza ile alınmaktadır.  E-imzalı başvuru süreci ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

DESTEK PROGRAMININ TANIMI VE KAPSAMI

ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı (EBAGP), Türkiye araştırma camiasının 13,1 milyar €’luk dünyadaki en iyi araştırmacıları destekleyen ERC Programından azami ölçüde faydalanabilmesi için oluşturulmuştur.

Program ERC’ye proje sunmayı planlayan araştırmacıların hazırlık sürecinde ihtiyaç duyacağı proje yazma-sunma eğitim desteği, proje ön değerlendirme desteği ile mülakat eğitimi desteğini kapsamaktadır.

ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı (EBAGP) için önce genel başvuru yapılmalıdır. Genel başvurusu TÜBİTAK tarafından onaylanan ve kendisine bildirilen araştırmacılar aşağıda belirtilen alt desteklere başvuru yapabileceklerdir. Başvuru sahibi hizmet alacağı uzman kişi veya kuruluşu yayınlanan kriterler doğrultusunda kendisi belirler ve TÜBİTAK’a alt destek başvurusu esanasında bildirir. Hizmet alınacak uzman kişi veya kuruluş TÜBİTAK tarafından ilgili kriterler kapsamında yetersiz bulunursa, uzman kişi veya kuruluş önerisinin değiştirilip yeniden TÜBİTAK’a belge sunulması istenir ve uygunluğa ilişkin sonuç başvuru sahibine e-posta yoluyla bildirilir.

  • ERC Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği
  • ERC Proje Ön Değerlendirme Desteği
  • ERC Mülakat Eğitimlerine Katılım Desteği
     

ÖNEMLİ UYARI: Alt destek başvuru yapıldıktan sonra sonuç e-postası iletilmeden ve uzman kişi/kuruluş onayı alınmadan hizmet alınmaya başlanmamalıdır. Başlanması durumunda oluşacak tüm risk başvuru sahibine aittir. TÜBİTAK uzman kişi/kuruluş ile yapılan sözleşmelerde bir taraf olmadığı ve sadece destek sağlayıcısı olduğu için resmi onay verilmeyen alt destek başvurularına konu hizmetlere dair oluşacak ücretlerden sorumlu değildir.

EBAG Programı başvuruya sürekli açıktır. Bununla beraber, destek sürecinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla genel başvuruların, başvuruya konu ERC çağrısının kapanmasından en az 1,5 ay (45 gün) önce tamamlanmış olması gerekmektedir. ERC'nin ilk iki çağrısı için başvuru süreleri aşağıdaki gibidir:

  • ERC-2021-StG çağrısı için destek son başvuru tarihi 23 Ocak 2021,
  • ERC-2021-CoG çağrısı için destek son başvuru tarihi 6 Mart 2021,
  • ERC-2021-AdG çağrısı için destek son başvuru tarihi 17 Temmuz 2021'dir.

Çevrimiçi başvurunun tamamlanmasının hemen ardından değerlendirme süreci başlamaktadır. Bu nedenle başvuru sahiplerinin başvurularını tamamlamak için başvuru son tarihine kadar beklememeleri değerlendirme sürecinin bir an önce başlayabilmesi için özellikle tavsiye edilmektedir.

Destek duyurusu için tıklayınız

Desteğe başvuru yapmak için tıklayınız.