BAŞVURU YAPABİLECEK KİŞİLER

ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Destek Programı (EBAG) Türkiye’deki ev sahibi kurum ve kuruluşlarda projesini yürütmek üzere ERC’ye başvuruda bulunacak araştırmacılara yöneliktir.
 

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Baş araştırmacı adayının projesinin ERC tarafından kabul edilmesi durumunda  projesini Türkiye’deki kurum ve kuruluşların ev sahipliğinde yürüteceğini taahhüt etmesi gerekmektedir.
 • Desteğe başvuru yapacak olan baş araştırmacı adayının, ilgili ERC çağrısı kapsamında belirlenen ön koşulları (eligibility) ve ERC’nin değerlendirme kriterlerini yerine getiriyor olması gerekmektedir.
 • Baş araştırmacı adayları, aynı yıl koduna sahip bir çağrı kapsamında bir proje için bu program kapsamındaki desteklerden yararlanabilecektir.
   

BAŞVURU SÜRESİ

 • ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı sürekli başvuruya açıktır.
 • Destek sürecinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla genel başvuruların, başvuruya konu ERC çağrısının kapanmasından en az 1,5 ay önce tamamlanmış olması gerekmektedir. 
 • ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı genel başvurusu kabul edilen baş araştırmacı adayları alt destekler için yeniden başvurmalıdır. Bu başvurularda yalnızca hizmet alınacak uzman kişi/kuruluşun kriterlere uygunluğu veya seyahat gerçekleştirilecekse seyahatin amacına bakılarak değerlendirme yapılmakta ve çok kısa sürede geri dönüş gerçekleştirilmektedir.
 • Genel başvurusu kabul edilen başvuru sahiplerinin, alt destek başvuruları için aşağıdaki süre kriterlerine uymaları gerekmektedir:
  • Proje Yazma-Sunma Eğitimi için eğitim başlangıç tarihinden 10 gün önce,
  • Proje Ön Değerlendirme desteğinde çağrı kapanış tarihinden 10 gün önce,
  • Mülakat Eğitimi desteği için eğitim başlangıç tarihinden 10 gün önce.

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Destek sürekli başvuruya açıktır ve http://destekler.h2020.org.tr/ adresi üzerinden online olarak başvuru yapılır. Başvuru sonrasında ıslak imza gerektiren belgeler TÜBİTAK’a posta yoluyla iletilmelidir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru için gerekli belgeler şu şekildedir:

 • EBAG Programı Genel Başvuru Formu (başvuru sistemi üzerinden doldurulmaktadır),
 • Başvuruya konu proje önerisinin B1 formu,
 • Taahhütname (Taahhütnameye ulaşmak için tıklayınız).
 •  TÜBİTAK tarafından ihtiyaç duyulması halinde talep edilecek olan diğer belgeler.

 

Destek duyurusuna ulaşmak için tıklayınız

Desteğe başvuru yapmak için tıklayınız.