BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı'na yapılan genel başvurular, TÜBİTAK tarafından seçilen alanında yetkin 2 Bilim İnsanının (dış danışman) görüşü dikkate alınarak değerlendirilir.

Aşağıda belirtilen istisnai koşullara sahip baş araştırmacı adaylarının EBAG Programı kapsamıda yaptıkları genel başvurular, dış danışman görüşü alınmadan Değrlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir:

 • ERC Programı kapsamında daha önceki yıllarda baş araştırmacı olarak desteklenmiş kişiler,
 • ERC Programı kapsamında daha önceki yıllarda ikinci değerlendirme aşamasına geçmiş kişiler,
 • AB Çerçeve Programları kapsamında Marie Skłodowska - Curie Bireysel Burs Programı veya eşleniği programlardan desteklenmiş kişiler,
 • TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülü veya TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü almış olan kişiler,
 • EMBO Yerleşim Desteği Programı, Genç Araştırmacı Programı ve Uzun Dönemli Burs Programı kapsamında desteklenmiş kişiler,
 • COST Programı kapsamında, COST’un ilgili birimi tarafından onaylanmış ve kontratı imzalanmış olan aksiyonlarda ana teklif sahibi konumunda bulunan kişiler,
 • Türkiye Bilimler Akademisi Uluslararası Akademi Ödülü almış kişiler,
 • TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programından desteklenmiş kişiler.

Yalnızca mülakat eğitimi desteği almak için yapılan başvurularda danışman görüşü alınmaz.
 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Başvurunun tamamlanmasının hemen ardından değerlendirme süreci başlayacaktır. Bu nedenle başvuru sahiplerinin başvurularını tamamlamak için son tarihe kadar beklememeleri değerlendirme sürecin bir an önce başlayabilmesi için özellikle tavsiye edilir.
 • Baş araştırmacı adayı EBAG Programı Genel Başvurusu sırasında yukarıda sayılan özel koşullara sahipse, başvuru esnasında mutlaka belirtmesi gerekmektedir. Bu koşulu belirtmeyen başvuru sahipleri için genel değerlendirme süreci uygulanır.
   

SONUÇLARIN BİLDİRİLMESİ

Başvuruya ilişkin karar başvuru sahiplerine e-posta yoluyla bildirilmektedir. Bu nedenle, başvuruda belirttiğiniz e-posta adresi sürekli kullandığınız güncel bir adres olmalıdır.