ÖDEME SÜREÇLERİ

 • ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Destek Programı kapsamında ödemeler fatura/mali belgelerin tesliminden sonra gerçekleştirilmektedir.
 • Döviz cinsinden yapılan giderler veya döviz cinsinden hesaplanan ödül tutarları, ödeme belgesinin düzenlendiği günün TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanarak başvuru sahibinin banka hesabına TÜBİTAK tarafından ödenir.
 • TÜBİTAK eğitim ve ön değerlendirme hizmet alımı ödemeleri için fatura karşılığı destek vermektedir. Kur değişimi nedeniyle oluşan fark veya banka havale masrafı gibi giderler destek kapsamında değildir.
 • Destek tutarı hesaplanırken 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tablonun IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar hakkındaki hükmü gereğince, destek ödeme tutarı üzerinden 0,00948 oranında damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

DESTEK ÜST LİMİTLERİ

DESTEK TÜRÜ ÖDEME ÜST LİMİTİ
Proje Yazma-Sunma Eğitimi (Seyahat Dahil)  3,000 Avro
Proje Ön Değerlendirme Hizmeti (Seyahat Dahil)  7,500 Avro
ERC Mülakat Eğitimi (Seyahat Dahil)

 2,500 Avro


ÖDEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Alt Destek ödemesinin yapılabilmesi için posta ile iletilmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır:

 • Islak imzalı ödeme dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız),
 • Vergi borcu yoktur yazısı,
 • Alınan hizmetin bedelini gösteren sözleşme, fatura veya varsa ilgili belge,
 • Alt destek kapsamında seyahat harcamalarının talep edilmesi durumunda dizi pusulası (Dizi pusulası için tıklayınız) ve harcama belgeleri.
   

İLETİLMESİ GEREKEN RAPOR FORMATLARI

 • Ön değerlendirme hizmeti alınması durumunda iletilecek rapor için tıklayınız.
 • Proje yazma-sunma eğitimine  katılım sağlanmış olması durumunda iletilecek rapor için tıklayınız.
 • ERC Mülakat eğitimine  katılım sağlanmış olması durumunda iletilecek rapor için tıklayınız.
   

ÖDEMELERLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Baş araştırmacı adayının yerine katılım sağlayan üçüncü kişilerin eğitim katılım ücreti ve seyahat masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanmaz.
 • Destek ödemesinin gerçekleştirilmesinin ardından, hizmet alımı yapılan kişi/kuruluşa hizmet bedelinin ödendiğini gösteren dekontun ivedilikle TÜBİTAK'a iletilmesi gerekmektedir.
 • Seyahat içeren desteklerde, biniş kartlarının iletilmesi gerekmektedir.
 • Seyahat giderlerinin kapsamı hakkında ayrıntılı bilgi için buradan linceleyebilirsiniz.
 • Destekler kapsamıda seyahat söz konusu olması durumunda, seyahat giderleri içİn ödenecek miktar 1500 € ile sınırlıdır.
 • Yurt içinde farklı bir şhire seyahat edilmesi durumunda konaklanacak her gece içİn günlük 60 TL; yurtdışına seyahat edilmesi durumunda konaklanacak her gece için günlük 60 € güdelik ödemesi yapılacaktır. Konaklama ücreti olarak, belgelenmesi şartıyla en fazla gündelik limitin 3 katına kadar ödeme yapılır.