BAŞVURU SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  • Destekten faydalanan baş araştırmacı adayı, projesini uygun kurallar dahilinde sunmak ve projeyi sunduğuna dair ekran çıktısını ilgili ERC Çağrısı kapanış tarihinden itibaren 2 ay içinde TÜBİTAK’a iletmek yükümlülüğündedir.
  • Çevrimiçi yapılan EBAG başvurusunu takiben EBAG Programı Genel Başvuru Formunun ve imza gerektiren eklerinin başvuru sahibi tarafından imzalanmış çıktıları posta yoluyla TÜBİTAK'a iletilmelidir.


KISITLAR

  • TÜBİTAK EBAG Programı kapsamında en fazla iki ERC çağrı yılını kapsayacak şekilde başvurular alınacaktır.
  • Baş araştırmacı adayları, aynı yıl koduna sahip en fazla bir çağrı kapsamında en fazla bir proje için bu program kapsamındaki desteklerden yararlanabilecektir. Baş araştırmacı adayı, EBAG Programı kapsamında aynı anda yalnızca bir başvuru kapsamında desteklenebilir.
  • EBAG Programı’na yaptığı başvuru kapsamında proje yazma-sunma eğitim talebi onaylanmış olan baş araştırmacı adayı, en fazla iki kere bu destekten faydalanabilir. Aynı başvuru altında iki kere bu destekten yararlanmak isteyen başvuru sahiplerinin her eğitim talebi için ayrı bir başvuru yapması ve onay alması gerekmektedir.
  • EBAG Programı’na yaptığı başvuru kapsamında mülakat eğitim talebi onaylanmış olan baş araştırmacı adayı, en fazla bir kere bu destekten faydalanabilir. Aynı başvuru altında iki kere bu destekten yararlanmak isteyen başvuru sahiplerinin her eğitim talebi için ayrı bir başvuru yapması ve onay alması gerekmektedir.
  • EBAG Programı’na yaptığı başvuru kapsamında proje ön değerlendirme desteği talebi onaylanmış olan baş araştırmacı adayı, en fazla bir kere bu destekten faydalanabilir. Bu çerçevede, seyahat desteğinden de bir kere faydalanılabilir.