ÖNEMLİ DUYURU 

Destek ve Ödül Programları çevrimiçi başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve başvurular için basılı kopya belge alınmaması amacıyla yürütülen elektronik imza (e-imza) çalışmaları tamamlanmıştır. 29/06/2020 tarihi itibariyle programlara e-imza ile başvuru yapılabilecektir01/01/2021 tarihi itibariyle başvurular için e-imza kullanılması zorunlu olacaktır. E-imzalı başvuru süreci ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

DESTEK PROGRAMININ TANIMI VE KAPSAMI

Koordinatörlüğü Destekleme Programı, AB ÇP’ye koordinatör olarak başvuruda bulunacak, Türkiye’de faaliyet gösteren kuruluşlarda görev yapmakta olan proje koordinatör adaylarına ve onların ekiplerine yönelik bir destek programıdır.

  • Program kapsamında beş alt destek bulunmakta olup bu alt destekler Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği, Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği, Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği, Proje Yazdırma Desteği ve Proje Ön Değerlendirme Desteği’dir.

  • Koordinatörlüğü Destekleme Programı’na yapılan genel başvurunun onaylanmasının ardından alt desteklerin her biri için yeni başvuru yapılması ve TÜBİTAK’tan onay alınması gerekmektedir. Bu başvurularda  hizmet alınacak uzman kişi/kuruluşun kriterlere uygunluğu veya eğitim/seyahat/organizasyon gerçekleştirilecekse amacına bakılarak değerlendirme yapılmaktadır.

 

ALT DESTEKLER

  • Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği, potansiyel koordinatör adaylarının ve proje ekip üyelerinin, proje önerileri kapsamında konsorsiyum oluşturabilmeleri için toplantılara veya etkinliklere katılımları ve/veya Avrupa Komisyonu nezdinde görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla kullanabilecekleri destektir. Onaylanan her bir koordinatörlüğü destekleme programı başvurusu kapsamında, en çok dört seyahat desteklenir.

  • Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği, koordinatör adayının ve kendi araştırma ekibi üyelerinden bir kişinin, yurtiçi veya yurtdışında düzenleyecekleri ve en çok iki gün sürecek konsorsiyum toplantıları için verilen destektir.

  • Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği, koordinatör adaylarının proje fikirlerini yazılı bir projeye dönüştürebilmelerine ve Avrupa Komisyonu’na sunabilmelerine olanak sağlamak amacıyla, söz konusu koordinatör adaylarının veya proje ekip üyelerinden en fazla iki kişinin bu konuda tecrübeli kuruluşlardan alacakları eğitimlere katılım ücretlerini ve etkinliğe katılıma ilişkin seyahat masraflarını kapsar.

  • Proje Yazdırma Desteği, kriterlere uyan uzman kişi ve kuruluşlardan proje yazdırma hizmeti alınması için verilen destektir.

  • Proje Ön Değerlendirme Desteği, koordinatör adaylarının yazılı hale getirdikleri proje önerilerini, Avrupa Komisyonu’na sunmadan önce, kriterlere uyan uzman kişi veya kuruluşlara inceletmeleri için verilen destektir.

 

Duyuru dökümanına ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.