U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı'na önce genel başvuru yapılmaktadır. Genel başvuru anında talep edilen alt destekler başvuru sahibi tarafından belirtilmektedir. Bu alt desteklerden uygun bulunanları başvuru sahibine e-posta yoluyla bildirilmektedir. Genel başvurusu onaylanan başvuru sahibi uygun bulunan her bir alt desteği kullanmak için çevrimiçi olarak süresi içinde yeniden başvuru yapmalıdır.

ALT DESTEKLER

  • Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği, potansiyel koordinatör adaylarının ve proje ekip üyelerinin, proje önerileri kapsamında konsorsiyum oluşturabilmeleri için toplantılara veya etkinliklere katılımları ve/veya Avrupa Komisyonu nezdinde görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla kullanabilecekleri destektir. Onaylanan her bir koordinatörlüğü destekleme programı başvurusu kapsamında, en çok dört seyahat desteklenir.

  • Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği, koordinatör adayının ve kendi araştırma ekibi üyelerinden bir kişinin, yurtiçi veya yurtdışında düzenleyecekleri ve en çok iki gün sürecek konsorsiyum toplantıları için verilen destektir.

  • Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği, koordinatör adaylarının proje fikirlerini yazılı bir projeye dönüştürebilmelerine ve Avrupa Komisyonu’na sunabilmelerine olanak sağlamak amacıyla, söz konusu koordinatör adaylarının veya proje ekip üyelerinden en fazla iki kişinin bu konuda tecrübeli kuruluşlardan alacakları eğitimlere katılım ücretlerini ve etkinliğe katılıma ilişkin seyahat masraflarını kapsar. Kriterler uzman  kişi/kuruluş sekmesinde yer almaktadır.

  • Proje Yazdırma Desteği, kriterlere uyan uzman kişi ve kuruluşlardan proje yazdırma hizmeti alınması için verilen destektir. Kriterler uzman  kişi/kuruluş sekmesinde yer almaktadır.

  • Proje Ön Değerlendirme Desteği, koordinatör adaylarının yazılı hale getirdikleri proje önerilerini, Avrupa Komisyonu’na sunmadan önce, kriterlere uyan uzman kişi veya kuruluşlara inceletmeleri için verilen destektir. Kriterler uzman  kişi/kuruluş sekmesinde yer almaktadır.