BAŞVURU YAPABİLECEK KİŞİLER

Koordinatörlüğü Destekleme Programı, AB ÇP’ye koordinatör olarak başvuruda bulunacak Türkiye’de faaliyet gösteren kuruluşlarda görev yapan koordinatör adaylarına ve proje ekiplerine yöneliktir.


BAŞVURU SÜRESİ

Koordinatörlüğü Destekleme Programı'na yapılan başvuruların, başvuruya konu AB ÇP çağrısının kapanmasından en az 2 ay önce tamamlanmış olması gerekmektedir. Süre kısıtı aşağıdaki çağrılar için farklılaştırılmıştır:

  • KOBİ Aracı ve Eurostars projelerinde çağrı kesim tarihlerinden (cut-off) 2 ay öncesine kadar başvurunun tamamlanmış olması gerekmektedir.
  • JU-JTI Çağrılarına sunulacak projeler ile iki aşamalı çağrıların ikinci aşamasına sunulacak projeler için projenin sunulacağı çağrının kapanış tarihinden itibaren 1 ay öncesine kadar başvurunun tamamlanmış olması gerekmektedir.
  • INNOSUP çağrılarına sunulacak projeler için çağrı kapanış tarihinden 1,5 ay öncesine kadar başvurunun tamamlanmış olması gerekmektedir.

Alt desteklere ilişkin başvuru süreleri aşağıda belirtilmiştir:

  • Konsorsiyum kurma amaçlı seyahat desteği: Seyahate konu etkinlikten en geç 10 gün öncesine kadar online başvuru sisteminden başvuru tamamlanmalıdır.
  • Konsorsiyum kurma amaçlı organizasyon desteği: Desteğe konu etkinlikten en geç 10 gün öncesine kadar online başvuru sisteminden başvuru tamamlanmalıdır.
  • Proje yazma-sunma eğitimi desteği: Katılım sağlanması planlanan eğitimden en geç 10 gün öncesine kadar online başvuru sisteminden başvuru tamamlanmalıdır.

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Destek sürekli başvuruya açıktır ve online olarak başvuru yapılır. Başvuru sonrasında ıslak imza gerektiren belgeler TÜBİTAK’a posta yoluyla iletilmelidir.

Alt destekler için genel başvuru onaylandıktan sonra belirlenen sürelerde yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Koordinatörlüğü Destekleme Programı başvuru formu ve ekinde istenen belgeler (online olarak doldurulmaktadır)
  • Değerlendirme sürecinde TÜBİTAK tarafıdan ihtiyaç duyulması halinde talep edilecek olan diğer belgeler.

 

Duyuru dökümanına ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.