BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  • U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı'na yapılan başvurulara ilişkin genel değerlendirme, Değerlendirme Kurulu tarafından yapılır.
  • Başvurular Değerlendirme Kurulu toplantısı öncesinde 2 dış danışmana gönderilerek görüşleri alınır ve destek kararı bu görüşler dikkate alınarak verilir.
  • Başvurunun onaylanmasının ve koordinatör adayına bildirilmesinin ardından, başvuru kapsamında faydalanılacak seyahat içeren her bir destek için koordinatör adayının belirtilen sürelerde yeniden başvuru yapması gerekmektedir. Bu başvurularda yalnızca hizmet alınacak uzman kişi/kuruluşun kriterlere uygunluğu veya eğitim/seyahat/organizasyon gerçekleştirilecekse amacına ilişkin değerlendirme yapılmaktadır.


DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Değerlendirme Kurulu ve dış danışmanlar, başvuruları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirir:

A. KOBİ Aracı ve FTI çağrılarına sunulacak projeler:

  • Etki
  • Mükemmeliyet
  • Uygulama

B. KOBİ Aracı dışında sunulacak projeler:

  • Proje fikrinin ilgili Çalışma Programı'nda yer alan konu başığıyla uyumu,
  • Koordinatör adayının yetkinliği,
  • Proje ekibinin yeterliliği,
  • (Varsa) konsorsiyumun yetkinliği.


DİKKAT

Başvurunun sağlıklı değerlendirilebilmesi için başvuruda istenen belge tam olarak iletilmeli ve başvuru formu olabildiğince detaylı doldurulmalıdır.


SONUÇLARIN BİLDİRİLMESİ

Başvuruya ilişkin karar başvuru sahiplerine e-posta yoluyla bildirilmektedir. Bu nedenle başvuruda belirtilen e-posta adresi sürekli kullanılan güncel bir adres olmalıdır.