Mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

1. GENEL BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

KOBİ Aracı Başvuruları için KOBİ Taahhütnamesine ulaşmak için tıklayınız.

Proje deneyim belgesine ulaşmak için tıklayınız.

Yetkilendirme dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

Ödeme Dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

2. ALT DESTEK BAŞVURULARINDA GEREKLİ BELGELER

2.A. PROJE YAZDIRMA/ÖN DEĞERLENDİRME Kriter Uygunluk Formları

2.A.1. KOBİ Aracı

Proje Yazdırma - Uzman Kişi - Türkçe - tıklayınız

Proje Yazdırma - Uzman Kuruluş - Türkçe - tıklayınız

Proje Yazdırma - Uzman Kişi - İngilizce - tıklayınız

Proje Yazdırma - Uzman Kuruluş - İngilizce  - tıklayınız

Proje Ön Değerlendirme - Uzman Kişi - Türkçe - tıklayınız

Proje Ön Değerlendirme - Uzman Kuruluş - Türkçe - tıklayınız

Proje Ön Değerlendirme - Uzman Kişi - İngilizce - tıklayınız

Proje Ön Değerlendirme - Uzman Kuruluş- İngilizce - tıklayınız

2.A.2. KOBİ Aracı Dışındaki Projeler

Proje Yazdırma - Uzman Kişi - Türkçe - tıklayınız

Proje Yazdırma - Uzman Kuruluş - Türkçe - tıklayınız

Proje Yazdırma - Uzman Kişi - İngilizce - tıklayınız

Proje Yazdırma - Uzman Kuruluş - İngilizce  - tıklayınız

Proje Ön Değerlendirme - Uzman Kişi - Türkçe - tıklayınız

Proje Ön Değerlendirme - Uzman Kuruluş - Türkçe - tıklayınız

Proje Ön Değerlendirme - Uzman Kişi - İngilizce - tıklayınız

Proje Ön Değerlendirme - Uzman Kuruluş- İngilizce - tıklayınız

 

2.B. PROJE YAZMA SUNMA EĞİTİMİ Kriter Uygunluk Formları

Proje Yazma Sunma Eğitimi - Uzman Kuruluş - Türkçe - tıklayınız

Proje Yazma Sunma Eğitimi - Uzman Kuruluş - İngilizce - tıklayınız

 

2.C. UZMAN KİŞİ/KURULUŞ PROFORMA FATURA

Türkçe Teklif Formu - tıklayınız

İngilizce Teklif Formu - tıklayınız

 

2.D. SEYAHAT İÇEREN ALT DESTEKLER RAPOR FORMATLARI

Seyahat Desteği - Seyahat Raporu formatı - tıklayınız

Organizasyon Desteği - Organizasyon Raporu Formatı - tıklayınız

Proje Yazma Sunma Eğitimi Desteği - Eğitim Raporu - tıklayınız

Seyahat içeren desteklerde doldurulması gereken dizi pusulası - tıklayınız